e-Dziekanat

Kontrast:   Czcionka:
Czwartek, 21 września 2017 • imieniny: Jonasza, Mateusza

dr inż. Przemysław Korytkowski członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

Email Drukuj PDF Google+ Twitter Facebook

Przemysłw Korytkowski
Foto z: pkorytkowski.zut.edu.pl

1 stycznia 2015 roku dr inż. Przemysław Korytkowski został powołany na członka Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Spośród 174 kandydatów zgłoszonych przez jednostki naukowe posiadające co najmniej kategorię A oraz podmioty reprezentujące środowiska społeczno-gospodarcze 15 naukowców otrzymało nominację.

Dr inż. Przemysław Korytkowski jest adiunktem na naszym Wydziale, pełni funkcję Kierownika Zakładu Inżynierii Produkcji w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych. Zajmuje się modelowaniem i symulacją dynamicznych systemów dyskretnych oraz eksploracją danych. Odbył staże naukowe we Francji, Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Jest stypendystą programu MNiSW "Top500 Innovators" oraz uczestnikiem projektu NCBR "SIMS". Zasiada w Radzie Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych to organ opiniodawczo-doradczy ministra. Jego podstawowym zadaniem jest przeprowadzenie kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w odniesieniu do standardów międzynarodowych.

Więcej:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/minister-powolala-nowych-czlonkow-komitetu-ewaluacji-jednostek-naukowych.html

 

stat=43604