e-Dziekanat

Kontrast:   Czcionka:
Czwartek, 21 września 2017 • imieniny: Jonasza, Mateusza

Wybrane osiągnięcia pracowników i studentów

Email Drukuj PDF Google+ Twitter Facebook

PASZPORTY STYPENDIALNE

Już trzeci rok z rzędu nasi studenci wygrywają roczne stypendia w konkursie "Paszporty stypendialne" organizowanym przez firmę Winkowski i Quad Graphics. Stypendia obejmują roczną naukę w amerykańskim Waukesha County Technical College oraz pracę w drukarniach należących do Quad Graphics.

Konkurs organizowany jest dla studentów uczelni poligraficznych tj. Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej. W drodze konkursu dwoje najlepszych studentów wyjeżdża na roczne stypendium.

W tegorocznej edycji pierwsze miejsce zajęła studentka 4 roku kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Aleksandra Rzuchowska.

 

W poprzedniej edycji w 2006 roku zwyciężyła Alicja Grundo, która do sierpnia tego roku przebywa na owym stypendium w Stanach Zjednoczonych, natomiast w 2005 roku wygrała Dominika Ciok.

Dominika Ciok (pierwsza od lewej) oraz Alicja Grundo (pierwsza od lewej) Źródło: http://www.winkowski.com.pl

UNIWERSYTET ERNST&YOUNG

Uniwersytet Ernst&Young to ogólnopolska inicjatywa o charakterze edukacyjnym, organizowana i sponsorowana przez polski oddział światowego lidera doradztwa - Ernest&Young Advisory.

Firma ta to jeden z największych i na świecie i w Polsce podmiotów zajmujących się konsultingiem gospodarczym, podatkowym, finansowym. Świadczy ona także usługi audytorskie dla większości liczących się dużych korporacji, czy mniejszych firm giełdowych i banków. Jednym z podstawowych obszarów tego doradztwa jest projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych odpowiadających potrzebom biznesu. W tym właśnie zakresie Ernest&Young po raz drugi w Polsce zrealizował program edukacyjny pod wspomnianą nazwą. Beneficjentami 18 godzinnego szkolenia audytoryjnego byli studenci wydziałów informatyki wybranych najlepszych uczelni w Polsce. W rezultacie selekcji nasz Wydział Informatyki otrzymał propozycję szkoleniową, z której skorzystał.

W trzygodzinnych wykładach, które odbyły się w dniach 3, 17 i 24 marca wzięło udział ponad stu dwudziestu studentów – zarówno z kierunku Informatyka, jak i Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.. W części ćwiczeniowej, która była drugim etapem szkolenia, uczestniczyło ponad siedemdziesięciu studentów obu kierunków Wydziału Informatyki. Miały one charakter trzygodzinnych zajęć ćwiczeniowych i odbyły się w dniach: 24 i 31 marca oraz 7 kwietnia.

Problematyka przeprowadzonych szkoleń obejmowała zagadnienia analizy ryzyk i procesów biznesowych oraz projektowania i zarządzania projektem informatycznym.

Wszyscy uczestnicy tego szkolenia otrzymali stosowne certyfikaty zaświadczające o uczestnictwie w zajęciach.

Kolejną fazę programu stanowiły znacznie już trudniejsze ćwiczenia i pracochłonne „case study”, które należało opracować.

Przez tę fazę przebrnęło już tylko ośmioro studentów – dwa czteroosobowe zespoły:

 1. Zespół z liderem Rafałem Brodą, w którego skład wchodzili także: Krzysztof Grzelak, Agata Lichszteld i Agnieszka Pluta.
 2. Zespół z liderką Magdaleną Ciszczyk oraz Wiolettą Kowalewską, Anną Miechowicz i Magdaleną Niecką.

Te dwa interesujące opracowania na ten sam temat – rozwiązania problemu dalszego rozwoju pewnej hipotetycznej firmy amerykańskiej funkcjonującej w sektorze loteryjnym, skierowane zostały do centralnej selekcji w Ernest&Young.

Do ścisłego finału spośród kilkudziesięciu prac nadesłanych z całej Polski wybrany został także case pierwszego z wymienionych zespołów.

Finał odbył się w piątek 19 maja w Warszawie w ekskluzywnych wnętrzach pięciogwiazdkowego hotelu Intecontinental. Organizatorzy zapewnili nie tylko doskonałą oprawę, ale także mistrzowska organizację i drobiazgowo realizowany scenariusz konkursu, składający się z prezentacji, dyskusji, prawa do ograniczonej w czasie polemiki, pytań i komentarzy. Ocenie podlegała warstwa merytoryczna i prezentacja prac.

Zespoły demonstrowały wysoki kunszt i swobodę. Oceniała je kapituła złożona z sześciu profesorów reprezentujących uczelnie biorące udział w programie.

Nasza uczelnię jako członek kapituły reprezentował prof. PS Antoni Wiliński z Wydziału Informatyki oraz koordynator programu dr inż. Dariusz Frejlichowski.

Ostatecznie po wielu godzinach morderczego maratonu intelektualnego, tajnych obradach i głosowaniach kapituły ogłoszono następującą kolejność zespołów:

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Politechnika Śląska
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza
 4. Politechnika Szczecińska
 5. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 6. Politechnika Warszawska

W tym doborowym towarzystwie zauważalny jest brak w finale wielu renomowanych uczelni. To duży sukces naszego ambitnego zespołu pod przewodnictwem Rafała Brody, studenta zarówno 5 roku informatyki jak i 3 roku kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Ten sukces prawdopodobnie zaowocuje dla członków zespołów ofertą pracy na atrakcyjnych warunkach w renomowanych firmach. Selekcja kadrowa nie była jednak celem Organizatora, gdyż w wielu rankingach jest to jeden z najbardziej pożądanych pracodawców i z naborem wyśmienitych kadr nie ma najmniejszych problemów. Ernest&Young, dbając o swój wizerunek, upowszechnia w uczelniach wiedzę niezwykle cenną przez rynkowy autentyzm źródeł, z których ona pochodzi. To wiedza przekazywana przez doskonałych lektorów, niewiele starszych od naszych studentów, ale mających doświadczenia w realizacji rzeczywistych projektów o wartościach liczonych często w setkach milionów złotych; projektach, gdzie słowo odpowiedzialność i profesjonalizm ma swoja ogromna wagę.

Dla uczelni i jej studentów było to cenne doświadczenia, godne kontynuacji.

Sukces dyplomanta Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej w konkursie firmy ASTOR

W ramach działań wspierających edukację, krakowska firma ASTOR, ogłasza co roku konkurs na najlepszą pracę dyplomową wykonaną w oparciu o oferowane przez firmę produkty.

W tym roku, po raz pierwszy, w jury konkursu, oprócz przedstawiciela firmy ASTOR, zasiedli reprezentanci zakładów przemysłowych. Miało to na celu bardziej obiektywną ocenę możliwości wykorzystania proponowanych rozwiązań oraz stopień ich innowacyjności.

ASTOR Sp. z o.o., to dystrybutor automatyki, systemów sterowania, oprogramowania, przemysłowych urządzeń transmisji danych oraz robotów przemysłowych.

Tematyka prac zakwalifikowanych do konkursu mogła zatem być związana z systemami sterowania linią produkcyjną, monitoringiem i wizualizacją pracy procesów przemysłowych, automatyzacją procesów produkcyjnych, stanowiskami zrobotyzowanymi, itp.

Po wnikliwej analizie nadesłanych prac jury w składzie:

Stanisław Mostowicz – Energomedia Sp. z o.o., Jan Filo - Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. i Michał Januszek - ASTOR (przedstawiciel organizatora konkursu) wyłoniło zwycięzców.

W ramach „Roku Polsko – Niemieckiego 2005/2006”, od marca do maja 2006 odbywał się konkurs „Inicjatywa wdrażania mediów szerokopasmowych Euroregionu Pomerania”.

Pomysły na przydatne zastosowanie technologii szerokopasmowych w codziennym życiu nowoczesnego społeczeństwa zgłaszali studenci, absolwenci, pracownicy naukowi i przedstawiciele firm związanych z tematyką konkursu.

Do finału, który odbył się 18 maja 2006, zakwalifikowały się po 3 najlepsze prace z Polski i Niemiec. Zostały one zaprezentowane w Szczecińskim Parku Naukowo–Technologicznym przez ich autorów. Już tego samego dnia można było poznać wyniki konkursu.

Dwie z finałowych prac zgłoszone były przez studentów Politechniki Szczecińskiej:

 • „Inteligentny transport miejski” (miejsce I – Robert Rychcicki, Michał Cichowicz)
 • „Technologie szerokopasmowe w medycynie” (miejsce VI – Ewa Kaczmarek)

Wymienione osoby studiują na Wydziale Informatyki i należą do działającego na nim koła naukowego TWIPS, a ich wysokie wyniki wystawiają dobre świadectwo całej Politechnice.

Konkurs był organizowany w tym roku po raz pierwszy, jednak duży odzew wśród lokalnej społeczności, a w szczególności środowisk studenckich, świadczy o tym, że młodzi ludzie nie tylko dostrzegają potrzebę zmian, ale również mogą zaproponować konkretne i skuteczne rozwiązania zauważonych problemów.

Studenci wykazali się nie tylko zrozumieniem niełatwej dziedziny, jaką są technologie szerokopasmowe, ale również znajomością potrzeb rynku, pomysłowością i umiejętnością skutecznego zaprezentowania swoich pomysłów, co zostało zauważone i docenione przez organizatorów.

Dla uczestników konkurs stał się dobrą okazją do nawiązania międzynarodowych kontaktów z ciekawymi ludźmi, dostrzeżenia potrzeb nowoczesnego społeczeństwo zaprezentowania się potencjalnym realizatorom ich pomysłów.

Inne osiągnięcia

 • Opracowanie podstaw teorii kompilatorów syntezowalnego podzbioru języka opisu sprzętu (VHDL) używanego w komputerowym projektowaniu reprogramowalnych układów cyfrowych.
 • Zbudowanie kompilatora języka VHDL do symulacji i syntezy układów logicznych zgodnego ze specyfikacją firmy Synopsys.U
 • Utworzenie kompilatora do automatycznego zrównoleglenia programów w języku C.
 • Centrum Certyfikacji dla ZUS - wdrożenie od grudnia 1998 roku (wdrożenie zespołowe).
 • Urząd Znacznika Czasu (TSA) - wdrożenie od listopada 1999 roku (wdrożenie zespołowe).
 • Centrum Certyfikacji dla ARiMR - wdrożenie od grudnia 2001 roku (wdrożenie zespołowe).
 • Bezpieczne urządzenie do składania podpisu elektronicznego w środowisku niepublicznym – projekt i wdrożenie zespołowe (rok 2003-2004).
 • System Certyfikatów PZU Życie - wdrożenie od sierpnia 2002 r. do grudnia 2003 r. (wdrożenie zespołowe).
 • Wdrożenie systemu do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego w środowisku rozproszonym (grudzień 2005).
 • Opracowanie komputerowego symulatora lotu samolotu w ramach międzynarodowego projektu wdrożeniowo-badawczego ASIMIL prowadzonego w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej.
 • Opracowanie metod modelowania i sterowania rozmytego obiektów dynamicznych i opublikowanie ich w książce “Fuzzy Modeling and Control” wydanej w 2001 r. przez międzynarodowe wydawnictwo A Springer-Verlag Company.
 • Zaprojektowanie, zbudowanie, realizacja eksperymentów identyfikacyjnych i opracowanie modelu matematycznego oraz metody sterowania rozmytego bezzałogowego pojazdu podwodnego AiTS1.
 • Opracowanie metody modelowania wielkowymiarowego systemu ekonomicznego z użyciem metod sztucznej inteligencji na przykładzie bezrobocia w Polsce.
 • Opracowanie diagnostycznego systemu ekspertowego opartego na metodach sztucznej inteligencji do oceny jakości laminatów kompozytowych.
 • Zastosowanie metod ekstrakcji wiedzy do wykrywania zależności choroby sodowrażliwości od struktury genetycznej człowieka (we współpracy z Akademią Medyczną w Szczecinie).
 • Synteza układów sterowania statkiem wzdłuż zadanej trajektorii przy uwzględnieniu zakłóceń zewnętrznych w oparciu o nowoczesną teorię sterowania optymalnego i adaptacyjnego.
 • Zastosowanie wielokryterialnego programowania liniowego z rozmytymi współczynnikami do wielokryterialnego problemu wyboru planowania zatrudnienia i nakładów inwestycyjnych w województwie zachodniopomorskim.
 • Klasyfikacja powiatów województwa zachodniopomorskiego ze względu na jakość życia, jakość środowiska oraz poziom rozwoju ekonomicznego z wykorzystaniem rozmytej informacji dotyczącej jakości powietrza atmosferycznego.
 • Opracowanie systemu wymiany informacji rolniczej między Polską a krajami Unii Europejskiej w ramach projektu PHARE PL 9704 – 01 - 13 (Komponent C) „Koncepcja Systemu Informacji Rolniczej dla Potrzeb Wspólnej Polityki Rolnej”.
 • Opracowanie nowego systemu wyceny opcji egzotycznych na rynku kapitałowym i jego zastosowanie do symulacji wartości finansowych instrumentów pochodnych w czasie rzeczywistym.
 • Wdrożenie zintegrowanego pakietu do wspomagania decyzji w jednostce medycznej FIN-MED w jednostkach medycznych w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, podkarpackim i mazowieckim.
 • Wdrożenie systemu informatycznego do wspomagania obsługi interesantów w urzędach administracji publicznej.
 • Wdrożenie Temporalnego Systemu Informatycznego Rachunkowości Transakcyjnej w kilkuset przedsiębiorstwach i uczelniach Szczecina i Gorzowa Wlkp.
 • Opracowanie metod przyjmowania nowych połączeń ABR (Available Bit Rate) w technice ATM oraz metody parametrycznego projektowania lokalnych sieci komputerowych.
 • Współpraca naukowa z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie badania metodyki przeszukiwania dużych zbiorów obrazów twarzy (baza PESEL).
 

stat=43644