e-Dziekanat

Kontrast:   Czcionka:
Poniedziałek, 25 września 2017 • imieniny: Aurelii, Kleofasa

Plany na przyszłość

Email Drukuj PDF Google+ Twitter Facebook

Planujemy:

 • Priorytetowym zadaniem w działalności Wydziału jest ustawiczne zapewnienie wysokiej jakości oferowanych usług edukacyjnych, podniesienie atrakcyjności studiów oraz modernizacja programów studiów i ofert kształcenia pod kątem włączenia do nich wirtualnej mobilności (pomoce dydaktyczne on-line, kształcenie na odległość),
 • kontynuowane będzie kształcenie podstawowe w zakresie technologii internetowych, technologii mobilnych, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, programowania komputerów, grafiki komputerowej ukierunkowanej na wytwarzanie realistycznych obrazów, bezpieczeństwa systemów, zarządzania organizacją, a także kształcenie w zakresie zastosowań informatyki w medycynie, w tworzeniu wirtualnych organizacji i w nowoczesnym zarządzaniu (inżynieria finansowa, systemy wspomagania decyzji, zintegrowane systemy czasu rzeczywistego, systemy wiedzy, itp.)
 • rozszerzona zostanie oferta kształcenia (szczególnie na studiach drugiego stopnia) o nowe przedmioty, bloki przedmiotowe i specjalności uwzględniające potrzeby rynku pracy i działalności człowieka,
 • wdrożone zostaną innowacyjne koncepcje, kompetencje i technologie kształcenia, np. kształcenie na odległość, e-learning, zastosowanie rozwiązań integrujących działania, praktyki programowe w znaczących na rynku pracy firmach zagranicznych i polskich,
 • utworzone zostanie centrum kształcenia otwartego w zakresie podstaw informatyki,
 • prowadzone będą ścieżki edukacyjne w językach obcych,
 • nastąpi dalsza indywidualizacja procesu kształcenia studenta poprzez wybór przedmiotów i bloków programowych w elastycznym systemie kształcenia ECTS,
 • realizowane będą specjalistyczne kursy (także w językach obcych) organizowane okresowo( tzw. Intensive Programme, jedno- lub dwutygodniowe kursy np. wakacyjne) lub w trybie semestralnym,
 • realizowane będą zajęcia z udziałem zaproszonych profesorów oraz specjalistów z przemysłu,
 • z chwilą do oddania do użytku drugiego budynku poszerzona zostanie oferta kształcenia na studiach podyplomowych,
 • realizowane będą zajęcia dydaktyczne w systemie MOSTECH dla studentów z innych polskich uczelni,
 • rozszerzona zostanie oferta studiów i programowych praktyk zagranicznych (w Europie) w programie Erasmus,
 • realizowane będą praktyki programowe w programie Leonardo da Vinci dla absolwentów,
 • realizowane będzie doradztwo zawodowe i warsztaty edukacyjne w promowaniu ofert pracy.


Plany w działalności naukowo-badawczej obejmują realizację tematów z zakresu:

 • systemów biometrycznych bazujących na analizie obrazu twarzy i badanie na danych uzyskanych z organów administracji publicznej (współpraca z MSWiA),
 • technologii high dynamic range (HDR) w grafice komputerowej, analizie i przetwarzaniu obrazów,
 • zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego na giełdach walutowych,
 • kompresji i indeksowania obrazów cyfrowych w dużych wizualnych bazach danych,
 • sztucznego myślenia i jego zastosowania do rozwiązywania praktycznych problemów,
 • sztucznego życia,
 • metod wykrywania wiedzy w zastosowaniu do badania wpływu struktury genetycznej człowieka na powstawanie wybranych chorób, w tym chorób nowotworowych,
 • inteligentnej nawigacji robotów mobilnych w trudnym otoczeniu,
 • inteligentnych systemów sterowania statkiem w warunkach zakłóceń i niepewności,
 • inteligentnych zdalnych systemów nauczania,
 • modelowania obiektów dynamicznych,
 • ilościowych metod wyceny masowej w systemach ekspertowych,
 • badań statystycznych nad oceną wpływu osobowości nauczyciela na popularność wykładów,
 • metod określania wartości ceny wywoławczej na aukcjach typu buy-now,
 • metod programowania wielokryterialnego w rozwoju regionalnym.
 

stat=74309