e-Dziekanat

Kontrast:   Czcionka:
Piątek, 22 września 2017 • imieniny: Maurycego, Tomasza

Życiorys profesora Jerzego Sołdka

Email Drukuj PDF Google+ Twitter Facebook

Jerzy Sołdek

Urodzony 10 listopada 1931r. w Kowali, woj. lubelskie; żonaty (żona Krystyna), dwoje dzieci (syn Tomasz – architekt, córka Dagmara – ekonomista).

W r. 1951 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamojskiego w Lublinie. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej w r. 1956, stopień doktora nauk technicznych otrzymał w tejże Uczelni w r. 1962. W r. 1971 został powołany na stanowisko docenta w Politechnice Szczecińskiej. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1987 r.

Przebieg pracy zawodowej: W latach 1956-1971 pracował jako nauczyciel akademicki w Politechnice Gdańskiej, zajmując stanowisko asystenta (do r. 1958), starszego asystenta (do r. 1962) i adiunkta (1962-1971). W 1971r. przeszedł do pracy w Politechnice Szczecińskiej (Instytucie Okrętowym) na stanowisko docenta (do 1987), profesora nadzwyczajnego (1987-1996), profesora zwyczajnego (od 1996).

W czasie ostatnich dwóch lat studiów intensywnie uczestniczył w pracach badawczych, jako współwykonawca kompleksowych pomiarów charakterystyk hydrozespołów w sześciu elektrowniach wodnych. W latach 1956-1959 specjalizował się w automatyzacji elektrowni wodnych, rozszerzając następnie w latach 1960-1963 tematykę prac na pomiary i sterowanie procesami energetycznymi i przemysłowymi. W tym czasie opracował i wdrożył 35 prototypowych urządzeń automatyki i pomiarów, uzyskując patenty krajowe i zagraniczne.

Głównym nurtem zainteresowań naukowych w latach 1964-1984 były zagadnienia sterowania ruchem morskich obiektów pływających oraz złożone systemy sterowania, występujące w oceanotechnice, wymagające stosowania komputerów i zasad techniki systemów. Od r. 1985 koncentruje się na zagadnieniach informatyki, w dwóch jej obszarach:

  • grafiki komputerowej i przetwarzania obrazów oraz wizualizacji procesów,
  • organizacji systemów komputerowych w zakresie projektowania sieci komputerowych i budowy reprogramowalnych procesorów sprzętowego wspomagania obliczeń.

Prof. Sołdek jest kreatorem rozwoju informatyki w środowisku naukowym Szczecina. Rozpoczynając w r. 1971 pracę z paroosobowym zespołem, doprowadził do powstania Zakładu Automatyki i Techniki Systemów (1972), następnie przekształcenia go w Katedrę Informatyki i Automatyki Morskiej (1989), Instytut Informatyki i Automatyki Morskiej (1991), Instytut Informatyki (1995) i Wydział Informatyki (maj 1999).

Był kierownikiem lub dyrektorem powyższych jednostek, a w latach 1999 – 2002 pełnił funkcję dziekana Wydziału Informatyki.

Dorobek naukowy: 236 pozycji, w tym 7 książek i 96 artykułów naukowych, 102 opracowań projektowo konstrukcyjnych. Był promotorem 9 zakończonych prac doktorskich.

Charakterystyka współpracy naukowej z zagranicą:

Prof. Sołdek jest członkiem rady programowej międzynarodowego czasopisma Engineering Simulation (od 1998), członkiem rzeczywistym Międzynarodowej Akademii Informatyzacji (od 1996r.) i Rosyjskiej Akademii Nawigacji i Sterowania Ruchem (od 1995r.), członkiem Stałego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Systemów Techniki Morskiej ICMES (od 1987r.), członkiem dwóch amerykańskich towarzystw informatycznych: Computer Society i Association for Computer Machinary.

Jest organizatorem corocznej międzynarodowej konferencji Advanced Computer Systems (od 1994r.) oraz głównym współorganizatorem czterech innych cyklicznych konferencji międzynarodowych.

Hobby: turystyka (narty, rower, wędrówki piesze) i sztuka.

 

stat=51148