e-Dziekanat

Kontrast:   Czcionka:
Poniedziałek, 26 czerwca 2017 • imieniny: Jana, Pawła

Aktualności WI ZUT

Piotr Sulikowski poniedziałek, 20 lutego 2017 10:58

logo TopMinds

Miło nam poinformować, że nasz pracownik dr inż. Piotr Sulikowski, związany z Katedrą Inżynierii Systemów Informacyjnych, został mentorem w programie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i Top 500 Innovators - TopMinds.

Program objęty jest patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polskiej Agencji Kosmicznej. Program skierowany jest do młodych pasjonatów, doktorantów i studentów, którzy pragną poczynić znaczące kroki w rozwoju swoich zainteresowań. Jego realizację wspierają Ambasada USA, Fundacja Młodej Nauki, Fundacja Perspektywy, Stowarzyszenie Alumni, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Collegium Wratislaviense  oraz Bury & Bury Kancelaria Patentowa. Cele programu obejmują m.in. rozwijanie kompetencji interpersonalnych, budowanie postaw proaktywnych, a także nawiązywanie relacji i budowę sieci kontaktów.

logo Fulbright

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oferuje wybitnym studentom, doktorantom i pracownikom naukowym stypendia na studia lub prowadzenie badań i wykładów w USA. Top 500 Innovators pełni funkcję interdyscyplinarnej platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych i centrów transferu technologii w Polsce, wykorzystując doświadczenia zdobyte na najlepszych uczelniach na świecie, tj. w Stanford University, University of California, Berkeley, University of Oxford i University of Cambridge. TopMinds jest inicjatywą długoterminową, obecnie rusza edycja pilotażowa, która potrwa cały semestr.

Jerzy Pejaś środa, 15 lutego 2017 09:28

Robert Król

Z ogromną satysfakcją informujemy o wielkim zawodowym sukcesie mgra inż. Roberta Króla,absolwenta naszego Wydziału i do niedawna prezesa Fundacji Netcamp.

Mgr inż. Robert Król został dyrektorem nowego Departamentu Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji. W zakresie jego nowych obowiązków będzie m.in. koordynowanie działań administracji w obszarze nauki programowania, wspieranie szkół w obszarze wykorzystania technologii w dydaktyce każdego przedmiotu oraz opracowywanie nowych e-usług administracji.

Robert Król przez wiele lat współtworzył w Szczecinie Fundację Netcamp zajmującą się rozwojem lokalnej branży internetowej, promocją przedsiębiorczości i startupów oraz wykorzystywaniem nowych technologii w biznesie i edukacji. Fundacja, oprócz organizowania spotkań Netcamp dla pasjonatów nowoczesnych technologii, realizowała także różnego rodzaju projekty wspierające rozwój branży IT – m.in. Kuźnię Programistów, Startup Weekend Szczecin czy Badanie Programistów.

Od 2014 roku Fundacja, we współpracy ze współtworzonym przez Roberta Króla startupem Cyfrowi Wynalazcy, prowadzi też działania skierowane do najmłodszych z zakresu, m.in. nauki programowania, projektowania i druku 3D, a także podstaw budowania robotów, elektronicznych instrumentów muzycznych oraz inteligentnych miast, sterowanych za pomocą samodzielnie napisanych programów. Robert Król współpracował także z Technoparkiem Pomerania przy realizacji projektów wspierających przedsiębiorczość i rozwój  w dziedzinie nowych technologii oraz przy organizacji wielu branżowych wydarzeń, jak np. Cyfrowe Dni Dziecka czy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

Panu Dyrektorowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

Dziekan Wydziału Informatyki
dr hab. inż. Jerzy Pejaś

Magda Wróblewska środa, 01 lutego 2017 09:39

31 stycznia br. odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgra inż. Marcina Giberta, doktoranta w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych.

Rada Wydziału Informatyki podjęła uchwałę o nadaniu Kandydatowi stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.

Praca doktorska, napisana pod kierunkiem Pani promotor prof. Bożeny Śmiałkowskiej i promotora pomocniczego dra inż. Jarosława Jankowskiego dotyczy Integracji metod eksploracji danych tekstowych i numerycznych w procesie podejmowania decyzji.

W obronie uczestniczyli recenzenci pracy:

dr hab. inż. Robert Burduk z Politechniki Wrocławskiej oraz dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, prof. nadzw. ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

GRATULUJEMY!

Marcin Gibert - obrona doktoratu

Fotoreportaż z obrony

Magdalena Wroblewska czwartek, 19 stycznia 2017 11:01

Dziekan oraz Rada Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26 września 2016 r.  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1586) zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgra inż. Marcina Giberta

która odbędzie się 31 stycznia 2017 r. o godz. 10.15 w sali 128 Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie, ul. Żołnierska 49

Temat rozprawy doktorskiej:

Integracja metod eksploracji danych tekstowych i numerycznych w procesie podejmowania decyzji

Promotor:
dr hab. Bożena Śmiałkowska, prof. nadzw. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Promotor pomocniczy:
dr inż. Jarosław Jankowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Recenzenci:
dr hab. inż. Robert Burduk (Politechnika Wrocławska)
dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, prof. nadzw. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Informatyki, Szczecin, ul. Żołnierska 49. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami umieszczone jest na stronie internetowej Wydziału.

DZIEKAN WYDZIAŁU INFORMATYKI
dr hab. inż. Jerzy Pejaś

Anna Barcz poniedziałek, 19 grudnia 2016 13:46

W pierwszych 24 bitach rejestru najlepszych absolwentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2015/2016 jeden bajt zajmują absolwenci Wydziału Informatyki.

Wśród 123 absolwentów stanowiących 5% najlepszych absolwentów ZUT są:

 • Rafał Piórkowski (średnia 5.0, 1. pozycja na liście)
 • Krzysztof Wolski (średnia 4.99, 2. pozycja na liście)
 • Monika Potiopa (średnia 4.97, 4. pozycja na liście)
 • Karolina Dub (średnia 4.94, 7. pozycja na liście)
 • Anna Ćwirko (średnia 4.92, 12. pozycja na liście)
 • Damian Klimaszewski (średnia 4.91, 15. pozycja na liście)
 • Mateusz Szczepański (średnia 4.87, 23. pozycja na liście)
 • Michał Czwarnowski (średnia 4.87, 24. pozycja na liście)

W gronie najlepszych, na dalszych pozycjach, znaleźli się również:

 • Krzysztof Wilczek (średnia 4.85, 33. pozycja na liście)
 • Artur Szumaczuk (średnia 4.81, 45. pozycja na liście)
 • Konrad Oporski (średnia 4.79, 58. pozycja na liście)
 • Piotr Pietruszka (średnia 4.77, 71. pozycja na liście)
 • Sebastian Peryt (średnia 4.77, 74. pozycja na liście)
 • Agata Bornińska (średnia 4.76, 84. pozycja na liście)
 • Marek Wernikowski (średnia 4.74, 94. pozycja na liście)
 • Sebastian Stolarski (średnia 4.70, 116. pozycja na liście)

Absolwenci Wydziału Informatyki stanowią drugą najliczniejszą grupę wśród 5% najlepszych absolwentów ZUT w roku akademickim 2015/2016. Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy! A kolejne roczniki zachęcamy do wytrwałej pracy.

Anna Barcz środa, 14 grudnia 2016 11:37

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie został członkiem Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). Inicjatorem tego działania był Wydział Informatyki.

ETSI jest europejską organizacją normalizacyjną, która pełni wyjątkową i ważną rolę w Europie i na świecie w zakresie tworzenia jednolitego europejskiego rynku usług telekomunikacyjnych i unormowania obszarów z nimi związanych, takich jak techniki informacyjne oraz urządzenia końcowe.

Członkami ETSI są zarówno ośrodki naukowo-badawcze, jak również środowiska biznesowe i organizacje rządowe. Jako pełnoprawny członek ETSI Wydział Informatyki może angażować się w opracowanie norm z zakresu technik informacyjnych. Pracownicy WI będą mieli dostęp do najnowszych norm i ułatwiony kontakt z partnerami ETSI na całym świecie, a także dostęp do  środków technicznych będących w dyspozycji ETSI.

Więcej na www.etsi.org

Mirosław Łazoryszczak poniedziałek, 12 grudnia 2016 12:37

Absolwenci WI ZUT

Fotoreportaż z uroczystości rozdania dyplomów

10 grudnia 2016 roku odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów dla 221 absolwentów Wydziału Informatyki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia kierunków Informatyka oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2015/2016.

W uroczystości udział wzięli Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Bożena Śmiałkowska, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski, a także władze Wydziału Informatyki – Dziekan dr hab. inż. Jerzy Pejaś, dr hab. inż. Marcin Korzeń, Prodziekan ds. Nauki i dr inż. Mirosław Łazoryszczak, Prodziekan ds. Kształcenia, a także promotorzy oraz pracownicy naszego Wydziału. Nie zabrakło osób towarzyszących i rodzin tegorocznych absolwentów.

W swoim wystąpieniu Dziekan Wydziału Informatyki mówił o dobrych perspektywach pracy na rozwijającym się rynku IT. Przypomniał absolwentom, że Wydział wyposażył ich w wiedzę i umiejętności, a także niektóre kompetencje miękkie, które powinny czynić z nich atrakcyjnych pracowników branży IT.

Wiele ciepłych słów absolwenci naszego Wydziału usłyszeli od Pani Prorektor ds. Kształcenia, która wspominając historię Wydziału Informatyki i liczne grono jego absolwentów, zakończyła swoje wystąpienie życzeniami dalszych sukcesów w karierze zawodowej.

Dziekan Wydziału Informatyki wręczył listy gratulacyjne najlepszym absolwentom Wydziału Informatyki, którzy ukończyli studia w minionym roku akademickim:

kierunek INFORMATYKA

 • Rafał Piórkowski, S2, średnia 5.0
 • Krzysztof Wolski, S2, średnia 4.99
 • Monika Potiopa, S2, średnia 4.97
 • Karolina Dub, S2, średnia 4.94
 • Anna Ćwirko, S2, średnia 4.92
 • Damian Klimaszewski, N2, średnia 4.91
 • Artur Szumaczuk, N1, średnia 4.81
 • Artur Bajwoluk, N1, średnia 4.63

kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERA PRODUKCJI

 • Katarzyna Purul, S1, średnia 4.58
 • Paweł Baranowski, N1, średnia 4.41

Absolwenci, ubrani w togi i biretki, odbierali dyplom ukończenia studiów z rąk Dziekana Wydziału Informatyki i przyjmowali gratulacje od Prorektorów oraz promotorów. W imieniu tegorocznych absolwentów serdeczne podziękowania nauczycielom oraz społeczności akademickiej i rodzicom złożył inż. Cezary Wernik. Uroczystość uświetnił męski kwartet wokalny Sweet Four w składzie: Krzysztof Machowski, Adam Baran, Alfred Schelenz oraz Zdzisław Zawadka, który zaprezentował przeboje przedwojennej muzyki popularnej i filmowej.

Wszystkich absolwentom naszego Wydziału życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Mateusz Wyczawski środa, 07 grudnia 2016 13:30

11 prelekcji, 13 prelegentów, 14 partnerów! Kolejna edycja konferencji IT Academic Day wypadła znakomicie. Różnorodność tematów prelekcji była ogromna! Aż trudno uwierzyć, że wszystkie dotyczyły zagadnień informatycznych. 30 listopada bujaliśmy w chmurach Azure, słuchaliśmy pogaduszek piekarnika z lodówką, zgłębialiśmy tajniki języka pozwalającego stworzyć internetowe kasyno, oraz odkryliśmy, że czwórka jest fantastyczna nie tylko dzięki bohaterom Marvela. Każdy z obecnych musi przyznać, że IT jest wspaniałą branżą dla budowania swojej kariery.

Mamy nadzieję, że główny cel, który przyświecał nam podczas organizacji konferencji został spełniony – zainspirowaliśmy, zmotywowaliśmy i napędziliśmy Was do pracy nad własnym rozwojem. Dzięki obecności tylu partnerów, każdy szukający praktyk i pracy miał niecodzienną okazję zadania przedstawicielom firm wszystkich frapujących pytań. Liczymy na to, że wielu z was nawiąże współpracę z którąś z wspierających nas firm. Emocje nie opuszczały nas do końca. Napięcie podczas losowania nagród było tak ogromne, że na auli wysadziło korki i na chwilę zapanował mrok! Cieszymy się, że odwiedziło nas tylu uczniów szkół średnich, studentów i pasjonatów IT.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, partnerom oraz wolontariuszom za wspólnie spędzony, ekscytujący dzień. SIŁA!!!!

Organizatorzy: Grupa.NET i przyjaciele

Link do zdjęć: https://1drv.ms

IT Academic Day 2016

Anna Barcz środa, 30 listopada 2016 11:49

NOKIA na Wydziale Informatyki ZUT

6 grudnia 2016 roku zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami firmy NOKIA. Osoby, które chcą poznać najnowsze trendy w telekomunikacji zapraszamy na wykłady w sali 227 WI2 (Żołnierska 52):

10:00 - 10:30 NOKIA - poznaj nas od środka - Katarzyna Duplak

10:30 - 11:15 Robale - zmora IT. Efektywne sposoby debugowania w różnych technologiach - Piotr Szpilkowski

11:15 - 12:00 Wykorzystywanie gniazd sieciowych w języku C do komunikacji Internet of Things - Mariusz Waszczyński

12:00-13:00 RF performance testing - podstawowe pomiary interfejsu radiowego - Marcin Miernik

Zainteresowanych podjęciem współpracy (praktyki, staże, praca) z firmą NOKIA zapraszamy na rozmowy - speed recruitment - które odbędą się w godz. 14:00 - 16:00 w sali 10WI2 (ul. Żołnierska 52).

Mirosław Łazoryszczak środa, 30 listopada 2016 10:34

II Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

25 listopada 2016 roku na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie odbyła się  II Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych.
Prace studentów prezentowane były w sześciu blokach tematycznych.
Wydział Informatyki w sekcji technicznej reprezentowali przedstawiciele kół Quaternion oraz WiWav, którzy przedstawili łącznie trzy projekty.

Prace i wystąpienia studentów w ramach każdej sekcji oceniane były przez jury, w skład którego wchodzili pracownicy naukowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz innych uczelni szczecińskich.

W bloku technicznym II miejsce zajęli studenci Cezary Wernik (Prezes Studenckiego Koła Naukowego WiWav) oraz Łukasz Cierocki, którzy zaprezentowali pracę pt.: "Otwarta biblioteka programowa do analizy i syntezy sygnałów akustycznych i telekomunikacyjnych".

Serdecznie gratulujemy Cezaremu Wernikowi i Łukaszowi Cierockiemu.

Wszystkim członkom koła WiWav życzymy dalszych sukcesów, a pozostałe koła działające na naszym Wydziale zachęcamy do aktywności naukowej.

Sylwia Hardej środa, 30 listopada 2016 10:06

W dniach 19-21.10.2016 r. odbyła się 20 jubileuszowa edycja zorganizowanej przez Wydział Informatyki ZUT Międzynarodowej Konferencji Advanced Computer Systems (ACS 2016). 
Otwarcia oraz powitania wszystkich gości dokonał Dziekan Wydziału Informatyki – dr hab. inż. Jerzy Pejaś oraz Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski, którzy w ciepłych słowach podkreślali znaczenie tematyki Konferencji dla naszego środowiska oraz jej wkładu w rozwój nauki.

Uczestnicy Konferencji ACS-2016 - fotoreportaż

Fotoreportaż z Konferencji ACS-2016

W ciągu trzech dni trwania Konferencji uczestnicy konferencji zaprezentowali swoje najnowsze wyniki badań z dziedziny informatyki, a w szczególności z zakresu Inżynierii Oprogramowania, Sztucznej Inteligencji, Bezpieczeństwa Informacji, Projektowania Systemów Informatycznych oraz Systemów Multimedialnych.

stat=500433