Studia doktoranckie (III stopnia)

Na Wydziale Informatyki prowadzone są Studia doktoranckie (III stopnia), które umożliwiają uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Informatyka.

Kierownik studiów doktoranckich dr hab. inż. Przemysław Klęsk

Sprawy administracyjne prowadzi mgr Magdalena Wróblewska mwroblewska@wi.zut.edu.pl tel. 449 56 08 pok. 104B

Obrony prac doktorskich

Tomasz Klasa

Email Drukuj PDF
Imię i nazwisko mgr inż. Tomasz Klasa
Data obrony 28 marca 2017
Tytuł pracy Model referencyjny zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa informacji w organizacji wirtualnej
Promotor dr hab. inż. Imed El Fray

Streszczenie pracy icon Tomasz Klasa - doktorat - streszczenie
Recenzje pracy

icon Recenzja prof. Kurkowski

icon Recenzja prof. Orłowski

 

Marcin Gibert

Email Drukuj PDF
Imię i nazwisko mgr inż. Marcin Gibert
Data obrony 31 stycznia 2017
Tytuł pracy Integracja metod eksploracji danych tekstowych i numerycznych w procesie podejmowania decyzji
Promotor dr hab. Bożena Śmiałkowska, prof. nadzw.
Promotor pomocniczy rozprawy dr inż. Jarosław Jankowski
Streszczenie pracy icon Autoreferat
Recenzje pracy

icon Recenzja dra hab. inż. Roberta Burduka

icon Recenzja dra hab. inż. Arkadiusza Orłowskiego, prof. nadzw.

 

Paweł Krutys

Email Drukuj PDF
Imię i nazwisko mgr inż. Paweł Krutys
Data obrony
Tytuł pracy Algorytm adaptacyjnej estymacji wektora stanu z niemierzonymi współrzędnymi dla obiektów o strukturze szeregowej
Promotor dr hab. inż. Tadeusz Kwater, prof. UR
Streszczenie pracy
Recenzje pracy

icon Recenzja dr hab. Korzeń

icon Recenzja prof. Kluska

 

Joanna Bobkowska

Email Drukuj PDF
Imię i nazwisko mgr Joanna Bobkowska
Data obrony 26 stycznia godz. 10.15
Tytuł pracy Deterministyczna metoda analizy danych na małolicznych zbiorach próbek
Streszczenie pracy icon Autoreferat
Recenzje pracy

icon Recenzja - prof. Karpiński

icon Recenzja - prof. Wiliński

 

Sylwester Wosiak

Email Drukuj PDF
Imię i nazwisko mgr inż. Sylwester Wosiak
Data obrony 31.03.2015
Tytuł pracy Integracja wybranych technologii biometrycznych w procesach dochodzeniowo-śledczych
Streszczenie pracy icon Autoreferat
Recenzje pracy

icon Recenzja autorstwa dr hab. inż. D. Frejlichowskiego

icon Recenzja autorstwa prof. dr hab. P. Sienkiewicza

 

Robert Rychcicki

Email Drukuj PDF
Imię i nazwisko mgr inż. Robert Rychcicki
Data obrony 24.02.2015
Tytuł pracy Hybrydyzacja metod optymalizacyjnych, jako narzędzie poprawy procesu optymalizacji i poszerzenia zbioru klas optymalizowanych funkcji
Streszczenie pracy icon autoreferat: Robert Rychcicki
Recenzje pracy

icon Recenzja prof. Chmiel

icon Recenzja prof. Piegat

 

Tomasz Król

Email Drukuj PDF
Imię i nazwisko mgr inż. Tomasz Król
Data obrony 21.11.2014
Tytuł pracy Hybrid Optimization Algorithms applied to Model Reduction of EMI in GALS Systems
Streszczenie pracy icon autoreferat: Tomasz Król
Recenzje pracy

icon Recenzja Prof. dr hab. inż. Józefa Lisowskiego

icon Recenzja dr hab. inż. Marcina Ziółkowskiego

 

Paweł Ziemba

Email Drukuj PDF
Imię i nazwisko mgr inż. Paweł Ziemba
Data obrony 24.06.2014
Tytuł pracy Integracja metod oceny jakości serwisów internetowych z wykorzystaniem ontologii
Streszczenie pracy icon autoreferat: Paweł Ziemba
Recenzje pracy

icon recenzja autorstwa Prof. SGGW dr hab. Arkadiusza Orłowskiego

icon recenzja autorstwa dr hab. Izabeli Rejer

 

Agnieszka Kamińska

Email Drukuj PDF
Imię i nazwisko mgr inż. Agnieszka Kamińska
Data obrony 24.06.2014
Tytuł pracy Modele statystyczne do oszacowania wydajności aplikacji gruboziarnistych w standardzie OpenMP C/C++ oraz ich zastosowanie w kompilacji iteracyjnej.
Streszczenie pracy icon autoreferat: Agnieszka Kamińska
Recenzje pracy

icon Recenzja rozprawy autorstwa Prof. dr hab. inż. Ryszarda Budzińskiego

icon Recenzja autorstwa Prof. dr hab. inż. Włodzimierza Khadzhynova

 

Tomasz Wiśniewski

Email Drukuj PDF
Imię i nazwisko mgr inż. Tomasz Wiśniewski
Data obrony 17.06.2014
Tytuł pracy Zastosowanie priorytetów dynamicznych do optymalizacji wieloproduktowych systemów produkcyjnych w poligrafii
Streszczenie pracy icon Tomasz Wiśniewski - Autoreferat
Recenzje pracy

icon Recenzja rozprawy autorstwa dr hab. inż. Andrzeja Banachowicza

icon Recenzja rozprawy autorstwa Prof. dr hab. inż. Zbigniewa Banaszaka