Studia doktoranckie (III stopnia)

Na Wydziale Informatyki prowadzone są Studia doktoranckie (III stopnia), które umożliwiają uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Informatyka.

Kierownik studiów doktoranckich dr hab. inż. Przemysław Klęsk

Sprawy administracyjne prowadzi mgr Magdalena Wróblewska mwroblewska@wi.zut.edu.pl tel. 449 56 08 pok. 104B

Obrony prac doktorskich

Paweł Krutys

Email Drukuj PDF
Imię i nazwisko mgr inż. Paweł Krutys
Data obrony
Tytuł pracy Algorytm adaptacyjnej estymacji wektora stanu z niemierzonymi współrzędnymi dla obiektów o strukturze szeregowej
Promotor dr hab. inż. Tadeusz Kwater, prof. UR
Streszczenie pracy
Recenzje pracy

icon Recenzja dr hab. Korzeń

icon Recenzja prof. Kluska

 

Joanna Bobkowska

Email Drukuj PDF
Imię i nazwisko mgr Joanna Bobkowska
Data obrony 26 stycznia godz. 10.15
Tytuł pracy Deterministyczna metoda analizy danych na małolicznych zbiorach próbek
Streszczenie pracy icon Autoreferat
Recenzje pracy

icon Recenzja - prof. Karpiński

icon Recenzja - prof. Wiliński

 

Sylwester Wosiak

Email Drukuj PDF
Imię i nazwisko mgr inż. Sylwester Wosiak
Data obrony 31.03.2015
Tytuł pracy Integracja wybranych technologii biometrycznych w procesach dochodzeniowo-śledczych
Streszczenie pracy icon Autoreferat
Recenzje pracy

icon Recenzja autorstwa dr hab. inż. D. Frejlichowskiego

icon Recenzja autorstwa prof. dr hab. P. Sienkiewicza

 

Robert Rychcicki

Email Drukuj PDF
Imię i nazwisko mgr inż. Robert Rychcicki
Data obrony 24.02.2015
Tytuł pracy Hybrydyzacja metod optymalizacyjnych, jako narzędzie poprawy procesu optymalizacji i poszerzenia zbioru klas optymalizowanych funkcji
Streszczenie pracy icon autoreferat: Robert Rychcicki
Recenzje pracy

icon Recenzja prof. Chmiel

icon Recenzja prof. Piegat

 

Tomasz Król

Email Drukuj PDF
Imię i nazwisko mgr inż. Tomasz Król
Data obrony 21.11.2014
Tytuł pracy Hybrid Optimization Algorithms applied to Model Reduction of EMI in GALS Systems
Streszczenie pracy icon autoreferat: Tomasz Król
Recenzje pracy

icon Recenzja Prof. dr hab. inż. Józefa Lisowskiego

icon Recenzja dr hab. inż. Marcina Ziółkowskiego

 

Paweł Ziemba

Email Drukuj PDF
Imię i nazwisko mgr inż. Paweł Ziemba
Data obrony 24.06.2014
Tytuł pracy Integracja metod oceny jakości serwisów internetowych z wykorzystaniem ontologii
Streszczenie pracy icon autoreferat: Paweł Ziemba
Recenzje pracy

icon recenzja autorstwa Prof. SGGW dr hab. Arkadiusza Orłowskiego

icon recenzja autorstwa dr hab. Izabeli Rejer

 

Agnieszka Kamińska

Email Drukuj PDF
Imię i nazwisko mgr inż. Agnieszka Kamińska
Data obrony 24.06.2014
Tytuł pracy Modele statystyczne do oszacowania wydajności aplikacji gruboziarnistych w standardzie OpenMP C/C++ oraz ich zastosowanie w kompilacji iteracyjnej.
Streszczenie pracy icon autoreferat: Agnieszka Kamińska
Recenzje pracy

icon Recenzja rozprawy autorstwa Prof. dr hab. inż. Ryszarda Budzińskiego

icon Recenzja autorstwa Prof. dr hab. inż. Włodzimierza Khadzhynova

 

Tomasz Wiśniewski

Email Drukuj PDF
Imię i nazwisko mgr inż. Tomasz Wiśniewski
Data obrony 17.06.2014
Tytuł pracy Zastosowanie priorytetów dynamicznych do optymalizacji wieloproduktowych systemów produkcyjnych w poligrafii
Streszczenie pracy icon Tomasz Wiśniewski - Autoreferat
Recenzje pracy

icon Recenzja rozprawy autorstwa dr hab. inż. Andrzeja Banachowicza

icon Recenzja rozprawy autorstwa Prof. dr hab. inż. Zbigniewa Banaszaka

 

Natalia Wawrzyniak

Email Drukuj PDF
Imię i nazwisko mgr inż. Natalia Wawrzyniak
Data obrony 17.12.2013 r
Tytuł pracy Metoda poprawy potencjału interpretacyjnego obrazów stacjonarnego sonaru skanującego
Streszczenie pracy icon Natalia Wawrzyniak - autoreferat
Recenzje pracy

icon Recenzja rozprawy Natalii Wawrzyniak autorstwa prof. Andrzeja Piegata

icon Recenzja rozprawy Natalii Wawrzyniak autorstwa prof. Michała Kędzierskiego

 

Magdalena Malinowska

Email Drukuj PDF
   
Imię i nazwisko mgr inż. Magdalena Malinowska
Data obrony  4 czerwca 2013
Tytuł pracy Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania kompetencji
Streszczenie pracy icon Magdalena Malinowska - Autoreferat
Recenzje pracy

icon Recenzja rozprawy doktorskiej Magdaleny Malinowskiej autorstwa dr hab. Bożeny Śmiałkowskiej

icon Recenzja rozprawy doktorskiej Magdaleny Malinowskiej autorstwa prof. Jerzego Sołdka