Studia doktoranckie (III stopnia)

Na Wydziale Informatyki prowadzone są Studia doktoranckie (III stopnia), które umożliwiają uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Informatyka.

Kierownik studiów doktoranckich dr hab. inż. Przemysław Klęsk

Sprawy administracyjne prowadzi mgr Magdalena Wróblewska mwroblewska@wi.zut.edu.pl tel. 449 56 08 pok. 106

Robert Rychcicki

Email Drukuj PDF Google+ Twitter Facebook
Imię i nazwisko mgr inż. Robert Rychcicki
Data obrony 24.02.2015
Tytuł pracy Hybrydyzacja metod optymalizacyjnych, jako narzędzie poprawy procesu optymalizacji i poszerzenia zbioru klas optymalizowanych funkcji
Streszczenie pracy icon autoreferat: Robert Rychcicki
Recenzje pracy

icon Recenzja prof. Chmiel

icon Recenzja prof. Piegat