Studia doktoranckie (III stopnia)

Na Wydziale Informatyki prowadzone są Studia doktoranckie (III stopnia), które umożliwiają uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Informatyka.

Kierownik studiów doktoranckich dr hab. inż. Przemysław Klęsk

Sprawy administracyjne prowadzi mgr Magdalena Wróblewska mwroblewska@wi.zut.edu.pl tel. 449 56 08 pok. 106

Marcin Gibert

Email Drukuj PDF Google+ Twitter Facebook
Imię i nazwisko mgr inż. Marcin Gibert
Data obrony 31 stycznia 2017
Tytuł pracy Integracja metod eksploracji danych tekstowych i numerycznych w procesie podejmowania decyzji
Promotor dr hab. Bożena Śmiałkowska, prof. nadzw.
Promotor pomocniczy rozprawy dr inż. Jarosław Jankowski
Streszczenie pracy icon Autoreferat
Recenzje pracy

icon Recenzja dra hab. inż. Roberta Burduka

icon Recenzja dra hab. inż. Arkadiusza Orłowskiego, prof. nadzw.