Drukuj

ZUT WI ZUT

Osiągnięcia pracowników i studentów Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie

Tomasz Hyla

Dr inż. Tomasz Hyla, adiunkt w Katedrze Inżynierii Oprogramowania, zakwalifikował się do kolejnej edycji rządowego programu Top 500 Innovators i 27 lipca wyjeżdża do Cambridge. Dr Tomasz Hyla prowadzi badania w zakresie kryptografii i zabezpieczeń systemów informatycznych

Top 500 Innovators to 9-tygodniowe programy stażowo-szkoleniowe dotychczas zrealizowane na najlepszych uczelniach świata na podstawie rankingów uczelni o zasięgu światowym. Do końca 2015 roku planowany jest wyjazd aż 500 polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii na staże i szkolenia zagraniczne do ośrodków naukowych i badawczych z czołówki rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities).

O miejsce w czwartej edycji rządowego programu konkurowało 319 kandydatów z uczelni, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i centrów transferu technologii z całej Polski. Po ocenie formalnej odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, w których oceniano aplikacyjność badań, innowacyjność prowadzonych projektów, dotychczasowe sukcesy komercjalizacyjne, motywację do udziału w programie, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w zespole i znajomość języka angielskiego. Ostatecznie wyłoniono 180 finalistów ostatniej edycji „Top 500 Innovators”, z czego 44 proc. stanowią kobiety.

Więcej: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/znamy-uczestnikow-czwartej-edycji-programu-top-500-innvators.html

 

Cykl szkoleń w ramach programu Erasmus+ dla pracowników administracyjnych Wydziału Informatyki w roku 2015 – rozpoczęty.
Nasza kadra administracyjna bardzo pozytywnie wyróżnia się na tle innych wydziałów ZUTu.

Sezon szkoleniowy rozpoczęła w dniach 2-6 lutego br.

Pani Liliana Dudzień – sekretarka Dziekana uczestnicząc w warsztatach na University of Warwick w Coventry (Wielka Brytania).

Celem głównym pobytu było doskonalenie kompetencji w zakresie współpracy z przedstawicielami firm i instytucji publicznych, jak również poznanie organizacji pracy uczelni przyjmującej.
Na szkolenie złożyły się przede wszystkim spotkania z pracownikami, wykłady i warsztaty prowadzone przez specjalistów, obserwacja typowych zadań i procedur w środowisku akademickim (także w trybie tzw. jobshadow), rozpoznawanie znaczenia kompetencji społecznych wśród pracowników i studentów oraz doskonalenie relacji studenci – administracja – nauczyciele.

Każdy taki kontakt wzbogaca naszą kadrę o nowe kompetencje oraz uczy wrażliwości i tolerancji.

Trzymamy kciuki za kolejnych odważnych.

 

3. Kompetencje społeczne - zaliczone!
poniedziałek, 09 lutego 2015
foto WIZUT
foto WIZUT

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, Oddział Wojewódzki w Szczecinie pani Danuta Januszewska wraz z Wiceprezes panią Marzeną Gądek przekazały na ręce Dziekana Wydziału Informatyki prof. Antoniego Wilińskiego podziękowania dla studentów naszego Wydziału: Katarzyny Górnickiej i Krystiana Papskiego, którzy pomogli w przygotowaniu kalendarza. W liście czytamy: "Krystianowi i Kasi za cierpliwość, empatię, serce i profesjonalizm dziękujemy, a Panu Profesorowi gratulujemy wychowania wrażliwych, twórczych i profesjonalnych ludzi."

Katarzyna Górnicka wykonała oprawę graficzną i przygotowanie do druku, a Krystian Papski wykonał zdjęcia. Oboje pracowali jako wolontariusze.

Zachęcamy innych studentów naszego Wydziału do podejmowania działań i ujawniania swoich kompetencji społecznych.

 

4. Zajęcia zaliczeniowe Samsung LABO
czwartek, 29 stycznia 2015

fotoreportaż

Fotoreportaż

Pierwszy cykl zajęć z kursu dokształcającego „Samsung LABO” dobiegł końca. Na zaliczenie studenci przedstawili swoje projekty, które stworzone zostały na platformy Android, SmartTV czy Tizen. Większość projektów współpracowała z co najmniej dwoma wymienionymi platformami.

Część zaprezentowanych projektów będzie rozwijana w następnym semestrze tak aby w ostateczności trafić do sklepów z oprogramowaniem właściwym dla danej platformy. Trzymamy kciuki aby przedstawione projekty doczekały się uznania szerokiego grona użytkowników a tym samym odniosły sukces.

Niedługo uczestnicy dostaną certyfikaty ukończenia kursu, wtedy oficjalnie pierwsza edycja Samsung LABO dobiegnie końca.

Informujemy jednocześnie, że w semestrze letnim rozpocznie się kolejna edycja kursu, szczegóły rekrutacji zostaną niedługo podane na stronie Wydziału. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w nadchodzącej edycji to już teraz można zgłosić swój wstępny akces koordynatorowi projektu dr inż. Radosławowi Maciaszczykowi. Zapraszamy do kontaktu.

 

Przemysłw Korytkowski
Foto z: pkorytkowski.zut.edu.pl

1 stycznia 2015 roku dr inż. Przemysław Korytkowski został powołany na członka Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Spośród 174 kandydatów zgłoszonych przez jednostki naukowe posiadające co najmniej kategorię A oraz podmioty reprezentujące środowiska społeczno-gospodarcze 15 naukowców otrzymało nominację.

Dr inż. Przemysław Korytkowski jest adiunktem na naszym Wydziale, pełni funkcję Kierownika Zakładu Inżynierii Produkcji w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych. Zajmuje się modelowaniem i symulacją dynamicznych systemów dyskretnych oraz eksploracją danych. Odbył staże naukowe we Francji, Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Jest stypendystą programu MNiSW "Top500 Innovators" oraz uczestnikiem projektu NCBR "SIMS". Zasiada w Radzie Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych to organ opiniodawczo-doradczy ministra. Jego podstawowym zadaniem jest przeprowadzenie kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w odniesieniu do standardów międzynarodowych.

Więcej:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/minister-powolala-nowych-czlonkow-komitetu-ewaluacji-jednostek-naukowych.html

 

6. Hackaton ukończony
środa, 17 grudnia 2014
foto WIZUT

12 i 13 grudnia 2014 roku odbyła się kolejna edycja 24 godzinnego maratonu programistycznego Night of the Living Devs organizowanego przez Microsoft Polska.

Głównym zadaniem uczestników, zebranych w sześcioosobowe drużyny, było stworzenie ciekawych, zabawnych i oryginalnych aplikacji na platformy Windows 8 oraz Windows Phone. Presja czasu, podział zadań i praca w grupie okazały się nie lada wyzwaniem dla 98 drużyn z całej Polski. Wydział Informatyki reprezentowały dwie drużyny studentów działających w Grupie.NET:
Wild Codes: Borys Rybak (kapitan), Agata Bornińska, Michał Jeleń, Mikołaj Kłosowski, Jakub Posert, Łukasz Stolcman oraz GastroCoders: Kamil Dudziński (kapitan), Rafał Cichoń, Łukasz Grzybowski, Kacper Kutelski, Łukasz Siwecki, Łukasz Szczesiak.

Pierwsza z naszych drużyn uplasowała się ostatecznie na 26 miejscu, a druga na 45.

Gratulujemy wytrzymałości!

 

fotoreportaż

Fotoreportaż

6 grudnia 2014 roku odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów dla 254 Absolwentów Wydziału Informatyki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia kierunków Informatyka oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji.

W uroczystości, poza Dziekanem Wydziału Informatyki prof. dr hab. inż. Antonim Wilińskim udział wzięli Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, dr hab. inż. Bożena Śmiałkowska, Prodziekan ds. Nauczania oraz dr inż. Piotr Piela, Prodziekan ds. Studenckich oraz promotorzy, pracownicy naszego Wydziału, a także licznie zgromadzeni bliscy tegorocznych Absolwentów.

W swojej prezentacji Dziekan Wydziału Informatyki mówił o dobrych perspektywach pracy na rozwijającym się rynku IT, a także o paradoksie braku informatyków na rynku pracy pomimo rosnącego zainteresowania studiami na tym kierunku. Jeszcze raz przypomniał Absolwentom, że Wydział wyposażył ich w wiedzę i umiejętności, a także niektóre kompetencje miękkie, które powinny czynić z nich atrakcyjnych pracowników branży IT.

Dziekan Wydziału Informatyki prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński wręczył listy gratulacyjne najlepszym absolwentom Wydziału Informatyki:

Kierunek Informatyka

 • Rafał Rychcicki, S2, średnia 5,0
 • Paweł Gawkowski, S2, średnia 4,94
 • Aneta Bera, S2, średnia 4,90
 • Jacek Klimaszewski, S2, średnia 4,90
 • Adrian Muszyński, N2, średnia 4,97
 • Piotr Czwarnowski, S1, średnia 4,58
 • Rafał Tobolski, N1, średnia 4,54

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 • Kamila Przywara, S2, średnia 4,89
 • Tomasz Nyczaj, S1, średnia 4,89
 • Paweł Kornecki, N1, średnia 4,43

W imieniu tegorocznych Absolwentów serdeczne podziękowania nauczycielom oraz społeczności akademickiej i rodzicom złożył mgr inż. Paweł Korczowski.

Uroczystość uświetniło trio smyczkowe BBT, które przygotowało na zakończenie uroczystości prezent mikołajkowy.

Wszystkim absolwentom naszego Wydziału życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 

fotoreportaż

Fotoreportaż

Już następnego dnia po sukcesie dra hab. inż Imeda El Fraya, 5 grudnia 2014 rok przed naszą Radą Wydziału stanął dr inż. Jerzy Pejaś. Czterogodzinne postępowanie habilitacyjne zakończyło się bezapelacyjnym sukcesem kandydata, jednego z bardziej rozpoznawalnych polskich kryptologów.

W kolokwium habilitacyjnym udział wzięło trzech niezwykle wymagających recenzentów:

 • prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski (Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki),
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Gawinecki (Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki),
 • dr hab. inż. Janusz Stokłosa, prof. PP (Politechnika Poznańska, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej).

Dr hab. inż. Jerzy Pejaś to jedna z legend naszego Wydziału - pracuje od początku jego istnienia, był najbliższym współpracownikiem prof. Jerzego Sołdka - założyciela naszego Wydziału. To 18-ty samodzielny pracownik naukowy Wydziału Informatyki. Mamy już 7 profesorów i 11 doktorów habilitowanych.

Kolejnemu doktorowi habilitowanemu bardzo gratulujemy.

 

fotoreportaż

Fotoreportaż

Bardzo pomyślnie zakończyło się trwające wiele miesięcy postępowanie habilitacyjne dra inż. Imeda El Fraya z Katedry Inżynierii Oprogramowania. W miniony czwartek, 4 grudnia 2014 roku, w obecności znakomitych recenzentów:

 • prof. dra hab. inż. Mieczysława Muraszkiewicza (Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),
 • prof. dra hab. inż. Jerzego Gawineckiego (Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki),
 • dra hab. inż. Arkadiusza Orłowskiego, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki)

po trwającym prawie 4 godziny kolokwium habilitacyjnym Rada Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie Informatyka w dziedzinie nauk technicznych naszemu Kandydatowi.

Dr hab. inż Imed El Fray pracuje na Wydziale Informatyki od jego powstania, wcześniej był pracownikiem Instytutu Informatyki Politechniki Szczecińskiej. Jest uznanym w Polsce kryptologiem od wielu lat funkcjonującym w nauce i praktyce w zespole dra Jerzego Pejasia. To 17-ty samodzielny pracownik naukowy naszego Wydziału.

Serdecznie gratulujemy.

 

Kilka dni temu (5-7.11.2014) na 13. Międzynarodowej Konferencji Computer Information Systems & Industrial Management Applications w Ho Chi Minh City w Wietnamie dr inż. Imed El Fray jako główny Autor publikacji "Protection Profile for secure sensitive information system on mobile devices", zgłoszonej wspólnie z dr inż. Tomaszem Hylą i mgr inż. Włodzimierzem Chocianowiczem, otrzymał prestiżową nagrodę Konferencji - Best Paper.

Artykuł powstał w Zespole Ochrony Informacji, który tworzą Imed El Fray, Jerzy Pejaś, Włodzimierz Chocianowicz, Tomasz Hyla i Witold Macków,  w ramach projektu NCBiR "Urządzenia Mobilne do Ochrony Informacji Niejawnych".

Pierwszemu Autorowi i całemu zespołowi serdecznie gratulujemy. To oczywiście dobry omen przed zbliżającym się kolokwium habilitacyjnym dra El Fraya.

Best Paper Award

 

11. Życiowy sukces dra Radosława Mantiuka
poniedziałek, 02 czerwca 2014

Dr Radosłw Mantiuk

W miniony piątek miało miejsce doniosłe dla naszego Wydziału zdarzenie - odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego przez dra inż. Radosława Mantiuka.

Posiedzeniu przewodniczył prof. dr hab. inż. Józef Korbicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego, członek CK, uczony o najwyższym autorytecie w polskiej informatyce.

Członkami Komisji w roli recenzentów byli dr hab. inż. Andrzej Kasiński, prof. nzw. Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. nt. Wojciech S. Mokrzycki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz dr hab. inż. Przemysław Rokita, prof. nzw. Politechniki Warszawskiej.

Sekretarzem Komisji był nasz dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski, a Komisję uzupełnili prof. dr hab. Ewa Grabska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i nasz dziekan - prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński.

W wielogodzinnym posiedzeniu według procedur wynikających z nowej Ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym", które uważa się za bardziej wymagające od dotychczasowych, po wysłuchaniu wystąpienia dra Mantiuka, Komisja wydała jednoznacznie pozytywną opinię.

Uchwała Komisji wymaga jeszcze zatwierdzenia przez naszą Radę Wydziału, co nastąpi 17 czerwca.

Od tego dnia będziemy mieć zapewne kolejnego doktora habilitowanego informatyki.

Panu doktorowi serdecznie gratulujemy.

 

12. Maraton programistyczny ProgRUN rozstrzygnięty!
poniedziałek, 02 czerwca 2014

ProgRUN - fotoreportaż

Fotoreportaż

Dnia 27 maja 2014 roku zakończyła się tegoroczna, już trzecia edycja maratonu programistycznego ProgRUN - 24-godzinna walka na umiejętności, spryt i wytrzymałość. Finał konkursu rozgrywany były na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie. Organizatorem była firma Red Sky, długoletni partner naszego Wydziału.

Wszyscy uczestnicy dali wyraz ogromnej determinacji w dążeniu do jak najlepszych wyników. Oto laureaci konkursu:

Pierwsze miejsce: Adam Krasuski
Drugie miejsce: Rafał Rychcicki
Trzecie miejsce: Łukasz Sochański

Więcej informacji na stronie: http://progrun.pl/

Gratulujemy i zapraszamy do kolejnych odsłon ProgRUN!

 

13. Kolejna habilitacja na naszym Wydziale!
czwartek, 22 maja 2014

21 maja 2014 r odbyło się Kolokwium habilitacyjne dra inż. Grzegorza Ulachy z Katedry Architektury Komputerów i Telekomunikacji, w obecności Recenzentów:

prof. dr hab. inż. Artura Przelaskowskiego, z Politechniki Warszawskiej, powołanego przez Centralną Komisję;

dr hab. inż. Waldemara Rakowskiego, prof. PB, z Politechniki Białostockiej, powołanego przez centralną Komisję;

prof. dr hab. inż. Marka Domańskiego, z Politechniki Poznańskiej, powołanego przez Radę Wydziału.

Jedynym nieobecnym spośród Recenzentów był prof. dr hab. inż. Ryszard S. Choraś z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Kolokwium zakończyło się sukcesem Kandydata.

Grzegorz Ulacha jest kolejnym doktorem habilitowanym w dyscyplinie informatyka.

Gratulujemy!

Grzegorz Ulacha Habilitacja

Fotoreportaż

 

foto WIZUT

Bartłomiej Sacharski, student 2 roku studiów drugiego stopnia na kierunku Informatyka, otrzymał stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecin.

W VIII edycji komisja konkursowa rozpatrzyła 22 wnioski studentów oraz 26 wnioski doktorantów. Stypendium otrzymało 6 studentów i 6 doktorantów.

Celem funduszu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin jest wspieranie pracy naukowej studentów kształcących się lub przygotowujących pracę dyplomową na preferowanych  kierunkach i specjalnościach kształcenia i doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich lub przygotowujących pracę doktorską w preferowanych dyscyplinach naukowych i specjalnościach badań naukowych.

Więcej o funduszu stypendialnym na stronie Urzędu Miasta Szczecin

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Dnia 13 maja 2014 roku w sali Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniach przeprowadzonych w ramach projektu Drogowskazy Kariery 2014 organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów w dniach 26-27 marca 2014 roku.

Drogowskazy Kariery
Fotoreportaż

Certyfikat za udział w szkoleniu pt.: „Wyznaczanie i osiąganie celów” przeprowadzonego przez Piotra Sinkiewicza i Michała Kraja otrzymali:

Liliana Barwik, Katarzyna Bielawska, Michał Bielejwski, Jakub Borkowski, Malwina Dziśko, Dawid Gliński, Krzysztof Grączewski, Maciej Janiak, Michał Jendraszczyk, Marcin Klepacki, Katarzyna Klukowska, Piotr Kubarski, Piotr Kuchta, Natalia Kumoch, Mateusz Myżalik, Michał Niemczynowicz, Łukasz Nikołajczyk, Krzysztof Pawlak, Sebastian Peryt, Karolina Piekarz, Maciej Plewko, Monika Potiopa, Pamela Rojek, Adriana Sieńczak, Łukasz Szczesiak, Marcin Szkudlarek, Karolina Wicyńska, Katarzyna Witkowska, Marek Witkowski, Magdalena Wojciechowska.

Certyfikat za udział w szkoleniu pt.: „Wystąpienia publiczne” przeprowadzonego przez Michała Ziorę otrzymali:

Liliana Barwik, Katarzyna Bielawska, Marcin Klepacki, Piotr Kubarski, Matalia Kumoch, Maciej Plewko, Adriana Sieńczak, Marek Witkowski.

Certyfikat za udział w szkoleniu pt.: „Emisja głosu” przeprowadzonego przez Katarzynę Klimek otrzymali:

Liliana Barwik, Katrzyna Bielawska, Malwina Dziśko, Krzysztof Grączewski, Michał Jendraszczyk, Katarzyna Klukowska, Piotr Kuchta, Natalia Kumoch, Tomasz Minko, Michał Niemczynowicz, Łukasz Nikołajczyk, Krzysztof Pawlak, Monika Potiopa, Adriana Sieńczak, Łukasz Stolcman, Magdalena Wojciechowska, Karol Zaleski.

Certyfikat za udział w szkoleniu pt.: „Co powinieneś wiedzieć przed założeniem sklepu internetowego” przeprowadzonego przez Mętlewicza z Viwa entertainment otrzymali:

Katarzyna Bielawska, Michał Bielejwski, Jakub Borkowski, Dawid Gliński, Maciej Janiak, Marcin Klepacki, Norbert Korczyński, Piotr Kubarski, Mateusz Myżalik, Sebastian Peryt, Maciej Plewko, Pamela Rojek, Adriana Sieńczak, Łukasz Szczesiak, Karolina Wicyńska, Katarzyna Witkowska.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

hackathonW dniach 24-25 kwietnia 2014 roku w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie odbył się 24 godzinny Hackathon. Celem imprezy było stworzenie przez 4 osobowe zespoły projektu aplikacji w jednej z następujących kategorii:
- Hack4Szczecin - aplikacje rozwiązujące lokalne problemy w oparciu o dane publiczne (Open Data/API)
- Kategoria Web - aplikacje internetowe
- Kategoria Mobile - aplikacje mobilne
- Kategoria Games - gry

Przygotowane rozwiązanie przez zespół w składzie:
- Natalia Kaplita – US Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, II rok S1
- Michał Tołek – ZUT Wydział Informatyki, Informatyka, I rok N2
- Michał Wojtalewicz - ZUT Wydział Informatyki, Informatyka, I rok S2
- Paweł Zienowicz - ZUT Wydział Informatyki, Informatyka, I rok N2

Zyskało uznanie jury, wygrywając w głównej kategorii – Hack4Szczecin.

Zwycięska aplikacja o nazwie „azil” ma za zadanie ułatwić kierowcom poruszanie się w strefie płatnego parkowania. Podstawowe funkcjonalności obejmują:
- określenie strefy płatnego parkowania względem pozycji GPS,
- lokalizowanie stref znajdujących się w pobliżu,
- obliczenie wysokości opłaty za postój,
- zapisanie pozycji zaparkowanego pojazdu,
- zakup biletu postojowego.

Program projektowany jest na smartfony z systemem Android. Członków zwycięskiego zespołu czeka jeszcze spotkanie z przedstawicielem Business Link w celu sprecyzowania dalszej ścieżki rozwoju oraz przygotowania startup do uzyskania dofinansowania w wysokości do 100 tyś. zł oraz dodatkowej nagrody w postaci wycieczki do Doliny Krzemowej.
Zapraszamy do odwiedzenia profilu na facebook: https://www.facebook.com/aziltheapp

Trzymamy kciuki za powodzenie przedsięwzięcia!

Z uczestnikami wydarzenia rozmawiał Jarosław Dalecki: NETHACK w Szczecinie

 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nr 115-5-14 z dnia 27 marca 2014 roku, na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) nadany został tytuł naukowy Profesora nauk technicznych dr hab. inż. Aleksandrowi Cariowowi.

Prof. dr hab. inż. Aleksandr Cariow

Prof. dr hab. inż. Aleksandr Cariow

Działalność naukowo-dydaktyczną w Polsce profesor Aleksandr Cariow rozpoczął w roku 1999, gdy przyjechał na zaproszenie pierwszego Dziekana Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej prof. Jerzego Sołdka. W tamtych czasach prowadził zajęcia z przedmiotów „Radiokomunikacja”, „Niezawodność systemów cyfrowych”, „Sprzęt sieciowy i telekomunikacyjny” oraz skupił się na doborze i kształtowaniu kadry naukowej do przyszłego Zakładu Telekomunikacji oraz przygotowaniu ostatecznej wersji pracy habilitacyjnej, którą obronił w roku 2001. Jednym z głównych wyników jego badań w latach 2001-2011 było opracowanie oryginalnej metodyki racjonalizacji obliczeń wektorowo-macierzowych oraz zestawu nowych, udoskonalonych pod kątem minimalizacji złożoności obliczeniowej, algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów. Jednocześnie zajmował się doskonaleniem metody syntezy szybkich algorytmów w kierunku poszukiwania nowych wzorców macierzowych, których blokowo-strukturalna dekompozycja pozwala na redukcje liczby operacji arytmetycznych przy wyznaczaniu iloczynów wektorowo-macierzowych. Wyniki tej wieloletniej pracy zostały odzwierciedlone w dwóch monografiach, licznych publikacjach w czasopismach i na konferencjach oraz w monografii „Algorytmiczne aspekty racjonalizacji obliczeń w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów”, wydanej w roku 2011 w Wydawnictwie Uczelnianym ZUT. Pod kierunkiem Pana Profesora zostało obronionych 6 prac doktorskich oraz ponad 100 prac inżynierskich i magisterskich. Opublikował 3 monografie i 1 skrypt. Od roku 2008 pełni funkcję kierownika Katedry Architektury Komputerów i Telekomunikacji. W latach 2012-2013 w ramach programu Erasmus profesor A. Cariow realizował wykłady w Burgas (Bułgaria) i w Żylinie (Słowacja). Ponadto jest członkiem Rad Programowych kilku konferencji krajowych i międzynarodowych, członkiem komitetów redakcyjnych kilku międzynarodowych czasopism oraz Przewodniczącym Komisji Informatyki PAN (odział w Gdańsku).

 

foto WIZUT

Dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski został zwycięzcą kolejnej edycji wydziałowego konkursu Dean Cup dla najlepszych nauczycieli akademickich w czwartym kwartale 2013 roku w kategorii aktywności badawczej i publikacyjnej oraz w kategorii kompetencji organizacyjnych i aktywności środowiskowej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

ABB

Jacek Hryniewicz - absolwent pierwszego stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka został laureatem 1 etapu ogólnopolskiego konkursu o nagrodę ABB.

Konkurs, organizowany przez międzynarodowy koncern ABB działający, m.in. w branży automatyki i energetyki, skierowany jest do autorów prac magisterskich, inżynierskich oraz doktorskich uczelni technicznych, których tematyka jest zgodna z działalnością Grupy ABB. Celem konkursu jest uhonorowanie pracy młodych, uzdolnionych studentów oraz absolwentów uczelni technicznych, którzy wykazują się wysokim zaangażowaniem w pracy na uczelni oraz ponadprzeciętnymi uzdolnieniami.

Do finału konkursu zakwalifikowanych zostało łącznie 58 prac. Praca inżynierska Jacka Hryniewicza pt: "Synteza i badanie algorytmów Model Following Control/Internal Model Control (MFC/IMC) w układzie sterowania wybranym obiektem rzeczywistym" została napisana pod kierunkiem dr inż. Sławomira Jaszczaka.

Życzymy powodzenia w finale!

 

20. Stypendyści Prezydenta Miasta Szczecin
poniedziałek, 16 grudnia 2013

SzczecinWśród laureatów, kolejnej VII edycji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin znalazło się dwoje studentów i jeden doktorant Wydziału Informatyki:

 • Aneta Bera - informatyka, S2,
 • Michał Jankowski - informatyka, S1,
 • Tomasz Król - doktorant.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W tej edycji programu komisja konkursowa rozpatrzyła 24 wnioski studentów oraz 33 wnioski doktorantów. Stypendium otrzymało 12 studentów (10 z naszej uczelni) oraz 9 doktorantów (wszyscy z naszej uczelni).

Szczegółowe informacje: www.szczecin.pl

 

W dniu 7 grudnia 2013 roku w auli budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów na  Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dyplomy odebrało 235 absolwentów obu kierunków i obu stopni kształcenia naszego Wydziału. W uroczystości uczestniczył Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka, Dziekan Wydziału Informatyki prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński, Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. Bożena Śmiałkowska, Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Piotr Piela, promotorzy oraz rodziny i przyjaciele tegorocznych absolwentów.

Dziekan Wydziału Informatyki wręczył listy gratulacyjne najlepszym absolwentom Wydziału:

 • na kierunku Informatyka: inż. Anecie Bera, inż. Rafałowi Kucharskiemu, mgr inż. Bartoszowi Andreatto, mgr inż. Piotrowi Skotnickiemu,
 • na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: inż. Bartłomiejowi Nowierskiemu, inż. Arturowi Gębce, mgr inż. Justynie Bednarz.

W imieniu tegorocznych absolwentów serdeczne podziękowania nauczycielom oraz społeczności akademickiej i rodzicom złożył inż. Adam Pawlicki.

Wszystkich absolwentom naszego Wydziału życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Fotogaleria z uroczystości

 

22. Kolejna Habilitacja na naszym Wydziale!
poniedziałek, 09 grudnia 2013

Dnia 6 grudnia 2013 r odbyło się Kolokwium habilitacyjne dra inż. Marcina Korzenia z Katedry Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej w obecności Recenzentów:

 • prof. dr hab. Leona Bobrowskiego,
  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, Polska Akademia Nauk w Warszawie;
 • prof. dr hab. inż. Dariusza Ucińskiego,
  Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych, Uniwersytet Zielonogórski;
 • prof. dr hab. inż. Olgierda Hryniewicza,
  Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk;
 • prof. dr hab. inż. Valerego Rogozy,
  Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Kolokwium zakończyło się spektakularnym sukcesem Kandydata. Marcin Korzeń jest kolejnym doktorem habilitowanym informatyki.

Dziekan i Przewodniczący naszej Rady Wydziału powiedział: "To wydarzenie ważne nie tylko dla naszego Wydziału, ale także dla akademickiego Szczecina jako miasta opartego na nowoczesnych technologiach. Niezwykle wymagający recenzenci o dużym autorytecie w polskim i międzynarodowym środowisku informatycznym, bardzo wysoko ocenili dorobek i potencjał naukowy młodego Kandydata. W moim głębokim przekonaniu dr hab. inż. Marcin Korzeń to wyjątkowy talent naukowy wsparty motywacją do ciężkiej pracy. Kolokwium habilitacyjne, które przeprowadziliśmy w piątek, to prawdziwa uczta intelektualna. Trudne pytania i mądre odpowiedzi Kandydata. To najlepsza spośród wszystkich dotychczas przeprowadzonych habilitacji naszego Wydziału. W całym postępowaniu, nawet przez chwilę, jak nigdy dotąd, nie odczuwałem niepokoju o wynik końcowy."

Gratulujemy!

Fotogaleria z kolokwium

 

29 października 2013 roku w auli budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii odbyła się uroczysta promocja doktorów habilitowanych i doktorów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W wydarzeniu uczestniczyli: Rektor prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki, prof. ZUT, Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. ZUT, dziekani poszczególnych wydziałów wchodzących w skład Uczelni, promotorzy, osoby promowane, a także członkowie ich rodzin i przyjaciele.


Promocja doktorów habilitowanych i doktorów

Promowani doktorzy habilitowani i doktorzy złożyli ślubowanie, w którym zobowiązali się wspomagać Uczelnię i zachować ją w pamięci, zachować nienaruszoną godność doktorską oraz rozwijać dalej naukę tak, aby efekty pracy naukowej służyły człowiekowi. Przyjęcie osób promowanych w poczet doktorów i doktorów habilitowanych potwierdzone zostało uroczystym wręczeniem dyplomów JM Rektora, dziekanów poszczególnych wydziałów, a w przypadku doktorów, także promotorów.

Na Wydziale Informatyki w ubiegłym roku akademickim stopień doktora habilitowanego uzyskali: Mariusz Borawski i Krzysztof Zatwarnicki.
Natomiast stopień doktora – Luiza Fabisiak, Marek Karwański, Magdalena Kieruzel, Agnieszka Konys, Magdalena Malinowska, Łukasz Nozdrzykowski, Agnieszka Olejnik-Krugły, Monika Stankiewicz i Paweł Włoch.

 

nagrodzeni

22 października 2013 roku Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki wręczył nauczycielom akademickim Wydziału Informatyki nagrody za osiągnięcia twórcze w 2012 roku.

Nagrody indywidualne II stopnia za osiągnięcia naukowe otrzymali:

 • dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski,
 • dr inż. Marcin Korzeń.

Nagrody indywidualne III stopnia za osiągnięcia naukowe otrzymali:

 • dr inż. Przemysław Korytkowski,
 • dr inż. Grzegorz Ulacha,
 • dr inż. Radosław Mantiuk,
 • dr inż. Marcin Pluciński,
 • dr inż. Marek Pałkowski,
 • dr inż. Paweł Forczmański.

Nagrodę zespołową I stopnia za osiągnięcia naukowe otrzymali:

 • dr inż. Jerzy Pejaś,
 • dr inż. Imed El Fray,
 • dr inż. Witold Maćków,
 • dr inż. Tomasz Hyla.

Nagrodę indywidualną II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne otrzymała dr inż. Larisa Dobryakova.

Nagrodę za osiągnięcia organizacyjne otrzymał prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński.

Gratulujemy wyróżnionym pracownikom i życzymy dalszych sukcesów (galeria foto).

 

22 października 2013 roku Dziekan Wydziału Informatyki prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński wręczył listy gratulacyjne i podziękowania studentom  i doktorantom naszego Wydziału za wyniki w nauce oraz aktywność organizacyjną w minionym  roku akademickim 2012/2013.


Nagrody, dyplomy i wyróżnienia dla pracowników i studentów WI ZUT

Dziekan wręczył również dyplomy dwóm pracownikom Wydziału za zajęcie I miejsca w III kwartale 2013 roku konkursu Dean Cup: dr inż. Przemysławowi Korytkowskiemu za aktywność badawczą i publikacyjną oraz dr inż. Agnieszce Olejnik-Krugły za kompetencje organizacyjne i aktywność środowiskową.

Listy gratulacyjne otrzymali:

 • Sebastian Stolarski za ukończenia ze średnią 4,95 I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Informatyka.
 • Rafał Piórkowski za ukończenia ze średnią 4,88 II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Informatyka.
 • Magdalena Alicja Jastrzębiec-Zakrzewska za ukończenie ze średnią 4,68 III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Informatyka.
 • Katarzyna Purul za ukończenie ze średnią 4,62 I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
 • Monika Potiopa za ukończenie ze średnią 4,95 II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
 • Katarzyna Witkowska za ukończenie ze średnią 4,92 III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
 • Kamila Przywara za ukończenie ze średnią 4,88 I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
 • Mariusz Rzeszotek za ukończenie ze średnią 4,75 I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
 • Sebastian Desz za ukończenie ze średnią 4,83 I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Informatyka.
 • Alicja Falandysz za ukończenie ze średnią 4,73 I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Informatyka.
 • Jacek Szydłowski za ukończenie ze średnią 4,59 II roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Informatyka.
 • Arkadiusz Kusy za ukończenie ze średnią 4,96 III roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Informatyka.
 • Adrian Muszyński za ukończenie ze średnią 4,96 I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Informatyka.
 • Maciej Nosal za ukończenie ze średnią 4,48 II roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Informatyka.
 • Sebastian Świerczek za zwycięstwo w konkursie Navigate Mobica 2013.
 • Rafał Karkoszka za zwycięstwo w konkursie „Kariera dla inżyniera” organizowanym przez firmę Cargotec.
 • Konrad Sowiński za zajęcie II miejsca w konkursie „Kariera dla inżyniera” organizowanym przez firmę Cargotec.
 • Piotr Skotnicki za zwycięstwo w konkursie homeCoder'2013.
 • Rafał Rychcicki za zajęcie II miejsca w konkursie homeCoder'2013.
 • Paweł Frankowski za zdobycie Lance Stafford Larson Student Scholarship Award podczas konkursu organizowanego przez IEEE Computer Society.
 • Krzysztof Wolski za zwycięstwo w konkursie Szczecin Gamedev Talents 2013 organizowanym przez Wydział Informatyki ZUT.
 • Marek Myc za zdobycie II miejsca w konkursie Szczecin Gamedev Talents 2013 organizowanym przez Wydział Informatyki ZUT.
 • Artur Szumaczuk za zajęcie III miejsca w konkursie Szczecin Gamedev Talents 2013 organizowanego przez Wydział Informatyki ZUT.
 • Anna Orecka za znalezienie się w gronie stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2012/2013.

Podziękowanie otrzymali:

 • Aneta Bera, Jacek Klimaszewski, Bartłomiej Sacharski, Marek Wernikowski za udział w pracach Komisji Konkursowej I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Potyczki Informatyczne Nowej Generacji – PING'2013”.
 • Aneta Bera, Tomasz Wiśniewski, Szymon Rymaszewski, Jacek Klimaszewski, Dariusz Sychel, Sylwester Wosiak, Anton Smoliński, Paweł Korczowski, Paweł Frankowski, Paweł Marczewski, Wojciech Nowicki za udział w X Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki organizowanej przez Politechnikę Koszalińską.
 • Łukasz Przybyłek, Anton Smoliński, Jakub Niwa, Sebastian Świerczek, Dawid Gliński, Michał Wojtalewicz, Piotr Pacewicz za udział w IV Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych.
 • Kamila Michalkiewicz, Robert Żelichowski, Patryk Soroczyński, Sebastian Furdyna, Arkadiusz Gradys za pomoc przy organizacji stoiska Wydziału Informatyki podczas targów poligraficznych POLIGRAFIA'2013.
 • Aneta Bera, Kamila Bogucka, Paulina Dudzień, Aneta Giluk, Łukasz Doszczeczko, Przemysław Dziemba, Tomasz Nosal, Paweł Rombalski, Andrzej Stolarek, Michał Witkowski za udział w V Turnieju Wydziałów ZUT 2013.

 

24 września br. odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgra inż. Łukasza Nozdrzykowskiego, doktoranta w Katedrze Inżynierii Oprogramowania.

Rada Wydziału Informatyki podjęła uchwałę o nadaniu kandydatowi stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Recenzentami w postępowaniu doktorskim byli:

prof. Włodzimierz Khadzhynov z Politechniki Koszalińskiej oraz prof. Włodzimierz Bielecki z naszego Wydziału.

Promotorem pracy nt. Metoda kształtowania kluczy steganograficznych dla cyfrowych środowisk graficznych był prof. Jerzy Korostil z Akademii Morskiej w Szczecinie.

GRATULUJEMY!

Łukasz Nozdrzykowski

Fotoreportaż z obrony

 

17 września 2013 r. odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgra Marka Karwańskiego, absolwenta Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rada Wydziału Informatyki podjęła uchwałę o nadaniu kandydatowi stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.

Recenzentami w postępowaniu doktorskim byli: prof. Jacek Koronacki z Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Antoni Wiliński Dziekan naszego Wydziału.

Promotorem pracy nt. Model integracji danych dla prognoz eksperckich w informatycznych systemach zarządzania ryzykiem był prof. Arkadiusz Orłowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

GRATULUJEMY!

Marek Karwański

Fotoreportaż z obrony

 

Mariusz Borawski

27 czerwca 2013 r. odbyło się na Wydziale Informatyki kolokwium habilitacyjne dr. inż. Mariusza Borawskiego pracownika Katedry Systemów Multimedialnych na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Rada Wydziału Informatyki podjęła uchwałę o nadaniu Kandydatowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka.

W zgodnej ocenie Recenzentów i członków Rady Wydziału kolokwium habilitacyjne uznano za bardzo udane.

Nowemu Doktorowi Habilitowanemu życzymy szybkiej profesury.

 

 

W V Turnieju Wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie rozegranego 6 czerwca 2013 drużyna Wydziału Informatyki w składzie: Aneta Bera, Kamila Bogucka, Paulina Dudzień, Aneta Giluk, Łukasz Doszczeczko, Przemysław Dziemba, Tomasz Nosal, Paweł Rombalski, Andrzej Stolarek, Michał Witkowski, Piotr Piela zdobyła II miejsce.

Nasza drużyna odniosła historyczny sukces wygrywając konkurencję w przeciąganiu liny - w latach ubiegłych ta konkurencja była piętą achillesową informatyków.
W innych konkurencjach drużyna WI ze zmiennym szczęściem, czasami walcząc nie tylko z innymi Wydziałami, ale również czynnikami zewnętrznymi (rzuty do kosza pod słońce), walczyła zaciekle o jak najlepsze miejsca.

Zobacz galerię zdjęć autorstwa Bartłomieja Sacharskiego.

Gratulujemy!

Turniej Wydziałów Turniej Wydziałów

 

Magdalena Malinowska

4 czerwca 2013 r. odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Malinowskiej, doktorantki w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych.

Rada Wydziału Informatyki podjęła uchwałę o nadaniu kandydatce stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.

Recenzentami w postępowaniu doktorskim byli:

prof. Jerzy Sołdek z Akademii Morskiej w Szczecinie oraz dr hab. n.t. Bożena Śmiałkowska z naszego wydziału.

Promotorem pracy nt. Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania kompetencji była prof. Emma Kusztina.

GRATULUJEMY!