e-Dziekanat

Kontrast:   Czcionka:
Czwartek, 21 września 2017 • imieniny: Jonasza, Mateusza

Pomoc materialna

Liliana Dudzień czwartek, 07 września 2017 10:47

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu przyznawania ww. stypendium znajdują się na stronie Ministerstwa:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do 14 września 2017 r. w pok. 13 WI1.

Poprawiony: czwartek, 07 września 2017 10:55
Liliana Dudzień piątek, 25 sierpnia 2017 08:43

INFORMACJE DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA 
POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE: STYPENDIUM SOCJALNEGO (STYPENDIUM SOCJALNEGO O PODWYŻSZONEJ WYSOKOŚCI), STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGI

SEMESTR ZIMOWY

Studenci, którzy złożą wnioski (wraz z kompletem dokumentów) w październiku, pierwszą wypłatę przyznanych na podstawie dycyzji świadczeń otrzymają 17.11.2017 r., z wyrównaniem za miesiąc październik.

Uwaga!

Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym stypendium socjalnego o podwyższonej wysokości), stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w każdym terminie.

 

TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

SEMESTR ZIMOWY

Przy złożeniu przez studenta wniosku wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału

do 13.10.2017 r. wypłata pierwszego świadczenia przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą rankingową najlepszych studentów, nastąpi 17.11.2017 r.

(z wyrównaniem za miesiąc październik).

Uwaga!

Złożenie wniosku po 13.10.2017 r. może skutkować niezamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz nieprzyznaniem stypendium z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w semestrze zimowym.

Poprawiony: piątek, 25 sierpnia 2017 08:56


stat=43548