Wybory

Komunikat WKW o wynikach wyborów przedstawiciela do Rady Wydziału

Email Drukuj PDF

W dniu 23.06.2016 r. o godz. 10.00 w sali 25 WI2 odbyły się wybory przedstawiciela do Rady Wydziału Informatyki z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrana została:

 • Bera Aneta
Szczegółowe informacje o wynikach głosowania:
 • uprawnionych do głosowania: 70
 • obecnych: 14
 • oddano głosów ważnych: 14
 • 50% głosów ważnych: 7
 1. Bera Aneta: 10 głosów
 2. Forczmański Paweł: 4 głosy
Przewodniczący WKW
dr inż. Marcin Pluciński
 

Zawiadomienie WKW o terminach wyborów przedstawiciela do Rady Wydziału

Email Drukuj PDF

W dniu 23.06.2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali 25 WI2 odbędzie się kolejna tura wyborów przedstawiciela do Rady Wydziału Informatyki z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

Kandydaci w kolejności alfabetycznej to:

 1. Bera Aneta
 2. Forczmański Paweł

W razie konieczności, kolejne tury wyborów odbędą się w dniach:

 • 24.06.2016 (piatek) o godz. 10.00 w sali 25 WI2
 • 27.06.2016 (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali 25 WI2

Wybory odbędą się w trybie zebrań wyborczych, w związku z tym prosimy o punktualne przybycie.

Przewodniczący WKW
dr inż. Marcin Pluciński
 

Komunikat WKW o wynikach wyborów przedstawiciela do Rady Wydziału

Email Drukuj PDF

W dniu 14.06.2016 r. o godz. 12.00 w sali 25 WI2 odbyły się wybory przedstawiciela do Rady Wydziału Informatyki z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

Niestety, żaden z kandydatów nie spełnił wymagań potrzebnych do rozstrzygnięcia wyborów.

Szczegółowe informacje o wynikach głosowania:

 • uprawnionych do głosowania: 70
 • obecnych: 32
 • oddano głosów ważnych: 32
 • 50% głosów ważnych: 16
 1. Bera Aneta: 15 głosów
 2. Forczmański Paweł: 15 głosów
 3. Sychel Dariusz: 2 głosy
Przewodniczący WKW
dr inż. Marcin Pluciński
 

Komunikat WKW o wynikach wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału

Email Drukuj PDF

W dniu 7.06.2016 r. o godz. 14.00 w sali 25 WI2 odbyły się wybory 1 przedstawiciela do Rady Wydziału Informatyki z grupy pracowników niebędących nauczycielami.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, wybrana została:

 • Dorota Wiśniewska-Olech

Szczegółowe informacje o wynikach głosowania:
 • uprawnionych do głosowania: 48
 • obecnych: 24
 • oddano głosów ważnych: 23
 • 50% głosów ważnych: 12
 1. głosów na TAK: 23
 2. głosów na NIE: 0

 

W dniu 7.06.2016 r. o godz. 12.00 w sali 25 WI2 odbyły się wybory 4 przedstawicieli do Rady Wydziału Informatyki z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, wybrani zostali:

 1. Barcz Anna
 2. Maciaszczyk Radosław
 3. Wernikowski Sławomir

Szczegółowe informacje o wynikach głosowania:
 • uprawnionych do głosowania: 70
 • obecnych: 34
 • oddano głosów ważnych: 33
 • 50% głosów ważnych: 17
 1. Barcz Anna: 25 głosów
 2. Bera Aneta: 10 głosów
 3. Forczmański Paweł: 16 głosów
 4. Hyla Tomasz: 8 głosów
 5. Maciaszczyk Radosław: 21 głosów
 6. Sychel Dariusz: 10 głosów
 7. Wernikowski Sławomir: 27 głosów

 

Do drugiej tury przechodzą: Bera Aneta, Forczmański Paweł, Sychel Dariusz. Wybierany będzie 1 przedstawiciel.

Druga tura wyborów (dla pozostałych nauczycieli) odbędzie się 14.06 o godz. 12.00 w sali 25 WI2.

 

Przewodniczący WKW
dr inż. Marcin Pluciński

 

Zawiadomienie WKW o terminie wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału

Email Drukuj PDF

Zgodnie z harmonogramem wyborczym Wydziału Informatyki, w dniu 7.06.2016 r. (wtorek) w sali 25 WI2 odbędą się wybory przedstawicieli do Rady Wydziału Informatyki:

 • o godz. 12.00 dla pozostałych nauczycieli akademickich (wybór 4 osób),
 • o godz. 14.00 dla pracowników niebędących nauczycielami (wybór 1 osoby).

Przedstawiciele będą wybrani na kadencję trwającą od 01.09.2016 r. do 31.08.2020 r.


Kandydatów należy zgłaszać w terminie do dnia 3.06.2016 r. w godz. 9:00-15:00 w pok. 22 WI1.


Druk zgłoszenia oraz oświadczenie o zgodzie na kandydowanie można otrzymać w sekretariatach Katedr lub w pok. 22 WI1.


W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów, druga tura wyborów odbędzie się w dniu 14.06.2016 r. w tych samych godzinach.

 

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich zgłoszono 7 kandydatów:

 1. Anna Barcz
 2. Aneta Bera
 3. Paweł Forczmański
 4. Tomasz Hyla
 5. Radosław Maciaszczyk
 6. Dariusz Sychel
 7. Sławomir Wernikowski


W grupie pracowników niebędących nauczycielami zgłoszono 1 kandydata:

 1. Dorota Wiśniewska-Olech

 

Przewodniczący WKW WI ZUT

dr inż. Marcin Pluciński

 


Partnerzy WI ZUT

Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo

SEP

Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wydział realizuje projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-00

KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wydział Informatyki realizuje projekt pt. "Podnoszenie skuteczności studiowania na kierunku Informatyka" Umowa nr UDA-POKL.04.01.02-00-131/09-00

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności TEWI - Platforma Informatyczna Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

"Platforma Informatyczna TEWI" Nr umowy POIG.02.03.00-00-028/09

Google+