Studia doktoranckie (III stopnia)

Na Wydziale Informatyki prowadzone są Studia doktoranckie (III stopnia), które umożliwiają uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Informatyka.

Kierownik studiów doktoranckich dr hab. inż. Przemysław Klęsk

Sprawy administracyjne prowadzi mgr Magdalena Wróblewska mwroblewska@wi.zut.edu.pl tel. 449 56 08 pok. 106

Wykaz przewodów doktorskich

lpNazwisko i imięPromotorTematData wszczęcia
Data nadania
nr
Nr
Foto
181.BURAK MACIEJprof. dr hab. inż. Andrzej BrykalskiModelowanie Call Center z wykorzystaniem niejednorodnych łańcuchów Markowa z czasem ciągłym28.02.2017
----------
181
---
foto
180.WRÓBEL MAGDALENAdr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, prof. AMOpracowanie modeli programowych do szacowania czasu wykonania aplikacji równoległych w standardzie OpenMP oraz OpenMPI.24.05.2016
----------
180
---
foto
179.PIETRAS MARCINdr hab. inż. Przemysław KlęskSyntaktyczna i semantyczna analiza danych tekstowych z wykorzystaniem modeli Markowa realizowanych sprzętowo24.05.2016
----------
179
---
foto
178.NOWICKI WOJCIECHprof. dr hab. inż. Antoni WilińskiAlgorytmy strategii inwestycyjnych realizowane w zintegrowanym systemie informatycznym handlu automatycznego22.09.2015
----------
178
---
foto
177.GÓRSKI PAWEŁdr hab. Izabela RejerPreprocessing sygnałów EEG w nisko-kanałowych interfejsach mózg-komputer.16.06.2015
----------
177
---
foto
176.PIETRZYKOWSKI MARCINprof. dr hab. inż. Andrzej PiegatLokalne uczenie algorytmów regresyjnych metodą mini-modeli.21.04.2015
----------
176.
---
foto
175.TOMASZEWSKA KARINAprof. dr hab. inż. Andrzej PiegatModyfikacja metody rozwiązywania problemów zawierających luki informacyjne jako narzędzie podejmowania decyzji24.03.2015
----------
175
---
foto
174.BAZYLUK BARTOSZdr hab. inż. Radosław MantiukMetody modelowania percepcji głębi oraz widzenia kierunkowego na potrzeby obrazowania komputerowego21.10.2014
----------
174
---
foto
173.LORENZ KRZYSZTOFdr hab. Izabela RejerMetoda selekcji cech wykorzystująca paradygmat algorytmu genetycznego dostosowana do specyficznych charakterystyk interfejsów mózg-komputer08.07.2014 r
----------
173
---
foto
172.SAŁABUN WOJCIECHprof. dr hab. inż. Andrzej Piegat / dr inż. Jarosław WątróbskiMetoda identyfikacji wielokryterialnego eksperckiego modelu decyzyjnego z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych01.07.2014
----------
172
---
foto
171.RYMASZEWSKI SZYMONdr hab. Bożena Śmiałkowska / dr inż. Przemysław KorytkowskiModelowanie procesów złożonych przetwarzających spersonalizowane projekty z niepewnością21.01.2014
----------
171
---
foto
170.BOBKOWSKA JOANNAprof. dr hab. inż. Valeriy RogozaDeterministyczna metoda analizy danych na małolicznych zbiorach próbek17.09.2013
26.01.2016
170
125
foto
169.KRÓL TOMASZdr hab. inż. Leonard Rozenberg, prof. ZUTWykorzystanie algorytmów optymalizacji hybrydowej do modelowania redukcji zjawisk interferencji elektromagnetycznej w układach GALS17.09.2013
21.11.2014
169
122
foto
168.WOSIAK SYLWESTERprof. dr hab. inż. Antoni WilińskiIntegracja wybranych technologii biometrycznych w procesach dochodzeniowo-śledczych18.06.2013
31.03.2015
168
124
foto
167.BREITSPRECHER MARCINdr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, prof. AMModelowanie i budowa bazy wiedzy w oparciu o niejednorodne źródła wiedzy18.06.2013
----------
167
---
foto
166.KRUTYS PAWEŁdr hab. inż. Tadeusz Kwater, prof. URAlgorytm adaptacyjnej estymacji wektora stanu z niemierzonymi współrzędnymi dla obiektów o strukturze szeregowej18.06.2013
13.06.2017
166
128
foto
165.MAZUROWSKI ŁUKASZprof. dr hab. inż. Antoni WilińskiModel systemu algorytmicznego komponowania muzyki na podstawie wzorców10.07.2012
04.07.2017
165
129
foto
164.GIBERT MARCINdr hab. Bożena Śmiałkowska, dr inż. Jarosław Jankowski-promotor pomocniczyIntegracja metod eksploracji danych tekstowych i numerycznych w procesie podejmowania decyzji26.06.2012
31.01.2017
164
126
foto
163.KAMIŃSKA AGNIESZKAprof. dr hab. inż. Włodzimierz BieleckiModele statystyczne do oszacowania wydajności aplikacji gruboziarnistych w standardzie OpenMP C/C++ oraz ich zastosowanie w kompilacji iteracyjnej26.06.2012
24.06.2014
163
121
foto
162.GLISZCZYŃSKI MAREKdr hab. inż. Aleksandr Cariow, prof. ZUTRacjonalizacja algorytmów Dyskretnej Transformaty Falkowej sygnałów długotrwałych26.06.2012
PRZEWÓD ZAMKNIĘTY 24.02.2015
162
---
foto
161.KARWAŃSKI MAREKdr hab. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGWModel integracji danych dla prognoz eksperckich w informatycznych systemach zarządzania ryzykiem24.01.2012
17.09.2013
161
116
foto
160.KLASA TOMASZdr hab. inż. Imed El FrayModel referencyjny zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa informacji w organizacji wirtualnej22.11.2011
28.03.2017
160
127
foto
159.RYCHCICKI ROBERTdr hab. inż. Leonard Rozenberg, prof. ZUTHybrydyzacja metod optymalizacyjnych, jako narzędzie poprawy procesu optymalizacji i poszerzenia zbioru klas optymalizowanych funkcji21.06.2011
24.02.2015
159
123
foto
158.WŁOCH PAWEŁdr hab. inż. Leonard Rozenberg, prof. ZUTMetoda wyboru racjonalnego poziomu ryzyka procesów z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych na przykładzie powielarnych procesów biznesowych21.06.2011
13.11.2012
158
113
foto
157.WIŚNIEWSKI TOMASZprof. dr hab. inż. Oleg ZaikinZastosowanie priorytetów dynamicznych do optymalizacji wieloproduktowych systemów produkcyjnych w poligrafii19.04.2011
17.06.2014
157
119
foto
156.ZIEMBA PAWEŁprof. dr hab. inż. Ryszard BudzińskiIntegracja metod oceny jakości serwisów internetowych z wykorzystaniem ontologii19.04.2011
24.06.2014
156
120
foto
155.PARAFIAN ANDRZEJprof. dr hab. inż. Ludosław DrelichowskiMetoda tworzenia modeli referencyjnych harmonogramów na potrzeby wdrożeń systemów klasy ERP/ERPII22.03.2011
22.11.2011
155
106
foto
154.KONYS AGNIESZKAprof. dr hab. inż. Ryszard BudzińskiOntologie składników oprogramowania COTS na potrzeby skalowalnych systemów informatycznych22.02.2011
30.10.2012
154
112
foto
153.ZAIR ABDULLAHprof. dr hab. Antoni NowakowskiModel referencyjny zarządzania obsługą pacjenta w zintegrowanym systemie informatycznym szpitala14.12.2010
----------
153
---
foto
152.STANKIEWICZ MONIKAprof. dr hab. inż. Ryszard BudzińskiModelowanie profili klientów w informatycznym systemie wspomagania decyzji23.11.2010
16.04.2013
152
114
foto
151.FABISIAK LUIZAdr hab. nt. Bożena ŚmiałkowskaMetoda oceny użyteczności serwisów internetowych23.11.2010
09.10.2012
151
110
foto
150.RATUSZNIAK NATALIAprof. dr hab. inż. Andrzej StatecznyMetoda poprawy potencjału interpretacyjnego obrazów stacjonarnego sonaru skanujacego19.10.2010 r
17.12.2013 r
150
118
foto
149.SUCHORZEWSKI MARCINprof. dr hab. inż. Andrzej PiegatEwolucyjna metoda syntezy skalowalnych i modularnych sieci obliczeniowych 19.10.2010
24.05.2011
149
102
foto
148.KIERUZEL Magdalenadr hab. inż. Leonard Rozenberg, prof. ZUTMetoda wartościowej oceny ryzyka projektów informatycznych18.05.2010
30.10.2012
148
111
foto
147.PAJĄK DAWIDprof. dr hab. inż. Karol MyszkowskiWybrane obszary zastosowań percepcyjnych modeli przetwarzania kontrastu w warunkach zróżnicowanej adaptacji23.03.2010
12.04.2012
147
108
foto
146.HYLA TOMASZprof. dr hab. inż. Włodzimierz BieleckiMetoda długookresowego przechowywania elektronicznych dokumentów zdrowotnych w rozproszonych rejestrach medycznych19.01.2010
20.09.2011
146
103
foto
145.KLIMEK TOMASZprof. dr hab. inż. Włodzimierz BieleckiAlgorytmy obliczania tranzytywnego domknięcia sparametryzowanych relacji zależnosci z ograniczeniami afinicznymi15.12.2009
10.05.2011
145
101
foto
144.MISZTAL LESZEKprof. dr hab. inż. Ryszard BudzińskiModel systemu ekspertowego do klasyfikacji regułowej w urzędach skarbowych20.10.2009
18.10.2011
144
104
foto
143.NERMEND MAŁGORZATAdr hab. inż. Leonard Rozenberg, prof. ZUTKoncepcja doboru i agregacji wskaźników na potrzeby systemu DSS dla złożonych procesów decyzyjnych15.09.2009
PRZEWÓD ZAMKNIĘTY 27.05.2014
143
---
foto
142.OLEJNIK-KRUGŁY AGNIESZKAdr hab. Emma Kusztina, prof. ZUTModel systemu informatycznego monitorowania jakosci produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym30.06.2009
09.10.2012
142
109
foto
141.NOZDRZYKOWSKI ŁUKASZprof. dr hab. inż. Yuriy KorostilMetoda kształtowania kluczy steganograficznych dla cyfrowych środowisk graficznych23.06.2009
24.09.2013
141
117
foto
140.MALINOWSKA MAGDALENAdr hab. Emma KusztinaModel referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania kompetencji19.05.2009
04.06.2013
140
115
foto
139.MICIUŁA IRENEUSZprof. dr hab. inż. Andrzej StatecznyModel systemu wspomagania decyzji w oparciu o dane geoprzestrzenne na potrzeby rzecznego systemu informacyjnego z wykorzystaniem domeny 3D21.04.2009
19.10.2010
139
99
foto
138.PIOTROWSKI ZBIGNIEWprof. dr hab. inż. Ryszard BudzińskiAlgorytm doboru metod wielokryterialnych w środowisku niedoprecyzowania informacji preferencyjnej16.12.2008
25.05.2010
138
98
foto
137.DZIURZAŃSKA AGNIESZKAdr hab. Wojciech OlejniczakMetoda doboru członków do zespołów realizujących projekty informatyczne16.12.2008
----------
137
---
foto
136.TOMASZEWSKA KINGADR HAB. INŻ. LEONARD ROZENBERG, PROF. PSMetoda racjonalizacji parametrów systemów złożonych z wykorzystaniem bazy wiedzy na przykładzie przedsiębiorstwa10.06.2008
----------
136
---
FOTO
135.SIKORA KATARZYNADR HAB. INŻ. EMMA KUSZTINAModel systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych10.06.2008
25.10.2011
135
105
foto
134.LANDOWSKI MAREKPROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ PIEGATMetody identyfikacji probabilistycznych modeli ludzkich percepcji wyrażonych w formie słowników kwantyfikatorów lingwistycznych13.05.2008
20.10.2009
134
96
FOTO
133.ZDROJEWSKA DOROTADR HAB. INŻ. KAROL MYSZKOWSKIPercepcyjna metoda mapowania tonów obrazów o szerokim zakresie dynamiki luminacji15.04.2008
----------
133
---
foto
132.RADZIEWICZ MARCINPROF. DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZ BIELECKIOpracowanie algorytmów przekładu zdań w jezyku VHDL opisujących logikę kombinacyjną na równania boolowskie11.12.2007
24.06.2008
132
82
FOTO
131.LEMIESZEWSKI ŁUKASZPROF. DR HAB. INŻ. EVGENY OCHINMetoda analizy i sterowania szybkoscią transmisji danych w wirtualnych laboratoriach11.12.2007
Niedopuszczenie do obrony
131
---
foto
130.MAJORKOWSKA-MECH DOROTADR HAB. INŻ. ALEXANDR TARIOV, PROF. PSWielopoziomowa reprezentacja danych w dyskretnych bazach ortogonalnych13.11.2007
16.12.2008
130
87
foto
129.PAŁKOWKSKI MAREKPROF. DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZ BIELECKIAlgorytmy zwiększające ekstrakcję równoległości w pętlach programowych18.09.2007
20.01.2009
129
88
FOTO
128.SZABER MAGDALENADR HAB. INŻ. GEORGY KUKHAREV, PROF. PSMetoda rozpoznawania twarzy z zastosowaniem wzajemnej transformacji obrazów wykonanych w świetle widzialnym i podczerwnieni12.06.2007
19.05.2009
128
92
FOTO
127.SZŁAPCZYŃSKA JOANNADR HAB. INŻ. ROMAN ŚMIERZCHALSKI, PROF. AMZastosowanie algorytmów ewolucyjnych oraz metod rankingowych do planowania trasy statku z napędem hybrydowym12.06.2007
23.06.2009
127
95
FOTO
126.MASICZ PAWEŁDR HAB. INŻ. GEORGY KUKHAREV, PROF. PSMetoda lokalizacji twarzy na obrazach cyfrowych z wykorzystaniem jej owalnego kształtu i prozedury zmiennego promienia13.03.2007
13.05.2008
126
78
FOTO
125.CZAPIEWSKI PIOTRDR HAB. INŻ. ANTONI WILIŃSKI, PROF. PSAdaptacyjna metoda indukcji reguł w inwestycyjnym procesie decyzyjnym z zastosowaniem agenta23.01.2007
21.04.2009
125
90
FOTO
124.HOFMANN - DELBOR AGENORDR HAB. INŻ. ANTONI WILIŃSKI, PROF. PSModel adaptacyjnego systemu mailingu sekwencyjnego na potrzeby budowania i klasyfikowania relacji z respondentem16.01.2007
22.04.2008
124
77
foto
123.PILIPCZUK OLGAPROF. DR HAB. INŻ. RYSZARD BUDZIŃSKIMetoda oceny jakości procesów gospodarczych w zintegrowanym systemie informatycznym zarządzania12.12.2006
27.01.2009
123
89
FOTO
122.MURAWKO - WIŚNIEWSKA KARINAPROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ PIEGATMetoda identyfikacji rozmytych modeli zależności statycznych na podstawie informacji mieszanej, precyzyjnej i niepewnej - rozmytej12.12.2006
----------
122
---
foto
121.DOBRYAKOVA LARYSAPROF. DR HAB. INŻ. OREST POPOVOpracowanie algorytmów steganografii na podstawie nieliniowej filtracji danych medialnych21.11.2006
19.06.2007
121
68
FOTO
120.ADAMUS EWAPROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ PIEGATMetoda warunkowego uzupełniania niekompletnych danych dopełnieniami klas podobieństwa21.11.2006
05.06.2007
120
65
foto
119.SKROBEK ADRIANPROF. DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZ BIELECKIMetoda projektowania dyskretnych chaotycznych szyfrów strumieniowych oparta na kryptoanalizie17.10.2006
15.04.2008
119
76
FOTO
118.MAOW ALJIPROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ STATECZNYMetoda transformacji danych dla sztucznych sieci neuronowych na potrzeby pozycjonowania obiektów06.07.2006
03.07.2007
118
71
FOTO
117.WORACH ANNADR HAB. WOJCIECH OLEJNICZAK, PROF. PSMetoda predykcji zagrożeń i zapobiegania zatorom w systemach informatycznych.27.06.2006
----------
117
---
foto
116.WÓJCIK JAKUBDR HAB. INŻ. LEONARD ROZENBERG, PROF. PSKlasyfikacja obiektów w warunkach niepełnego opisu z zastosowaniem estymacji.27.06.2006
----------
116
---
foto
115.MALATYŃSKI MAREKPROF. DR HAB. INŻ. RYSZARD BUDZIŃSKIMetoda określania wartości cen wywoławczych na aukcjach internetowych typu Buy Now.27.06.2006
----------
115
---
foto
114.DUDEK TOMASZPROF. DR HAB. INŻ. RYSZARD BUDZIŃSKIIntegracja heterogenicznych źródeł danych w ekspertowym systemie oceny jakości.13.06.2006
18.11.2008
114
85
FOTO
113.FORNALSKI PAWEŁPROF. DR HAB. INŻ. OLEG ZAIKINEOpracowanie modelu systemu DSS do zarządzania zasobami ludzkimi w projektach informatycznych.13.06.2006
----------
113
---
foto
112.TARIOVA GALINAPROF. DR HAB. INŻ. OREST POPOVEfektywne algorytmy wyznaczania dyskretnej transformaty falkowej do wielopoziomowej reprezentacji danych cyfrowych.16.05.2006
12.06.2007
112
66
FOTO
111.PÓŁROLNICZAK EDWARDDR HAB. INŻ. GEORGY KUKHAREV, PROF. PSMetoda poprawy jakości i rekonstrukcji cyfrowych obrazów odcisków palców w systemach rozpoznawania osób.11.04.2006
22.05.2007
111
64
FOTO
110.ADAMSKI MARCINDR HAB. INŻ. ALEKSANDR TARIOV, PROF. PSAlgorytmy redukcji operacji arytmetycznych w zadaniach cyfrowego przetwarzania sygnałów14.03.2006
----------
110
---
foto
109.ŁAGOWSKI TOMASZPROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ STATECZNYMetoda dynamicznej generalizacji modelu rzeźby terenu o ukształtowaniu rynnowym dla celów wizualizacji przestrzennej.17.01.2006
Przewód zamknięty
109
---
foto
108.DZIENNIK PAWEŁDR HAB. INŻ. ANTONI WILIŃSKI, PROF. PSModel monitoringu ruchu użytkowników w witrynie internetowej na potrzeby jej optymalizacji.17.01.2006
----------
108
---
foto
107.SAMBORSKA ANNADR HAB. INŻ. ANTONI WILIŃSKI, PROF. PSMetody heurystycznej klasyfikacji we wspomaganiu diagnozowania wydolności traktu głosowego.17.01.2006
26.05.2009
107
93
FOTO
106.STACHURSKI MACIEJPROF. DR HAB. INŻ. RYSZARD BUDZIŃSKIMetoda estymacji długości kodu źródłowego na podstawie diagramów statycznych UML.13.12.2005
23.03.2010
106
97
foto
105.SULIKOWSKI PIOTRPROF. DR HAB. INŻ. RYSZARD BUDZIŃSKIMetoda klasyfikacji klientów operatora telefonii komórkowej w analizie zjawiska rezygnacji.13.12.2005
21.10.2008
105
84
FOTO
104.KOCISZ RAFAŁPROF. DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZ BIELECKIAlgorytmy transformacji dowolnie zagnieżdżonych pętli programowych bazujące na odwzorowaniach afinicznych.13.12.2005
----------
104
---
foto
103.SIEDLECKI KRZYSZTOFPROF. DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZ BIELECKIAlgorytmy wyszukiwania drobno- i gruboziarnistej równoległości w pętlach programowych z zależnościami afinicznymi.18.10.2005
01.07.2008
103
83
foto
102.LEMIESZEWSKI ŁUKASZPROF. DR HAB. INŻ. EVGENY OCHINAlgorytmy i struktury w projektowaniu wirtualnych laboratoriów.18.10.2005
19.06.2007 NIE NADANO
102
67
foto
101.SUKIENNIK PAWEŁPROF. DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZ BIELECKIMetoda i algorytmy kontroli dostępu bazujące na infrastrukturze klucza publicznego w rozproszonych systemach sieciowych.22.09.2005
25.11.2008
101
86
FOTO
100.MAĆKÓW WITOLDDR HAB. INŻ. EUGENIUSZ KURIATA, PROF. UZOpracowanie metody i protokołu weryfikacji statusu certyfikatu z wykorzystaniem wiązanych słowników uwierzytelnianych.22.09.2005
23.01.2007
100
61
foto
99.MIKŁASZ MARCINDR HAB. INŻ. GEORGY KUKHAREV, PROF. PSModele systemu wyszukiwania podobnych obrazów twarzy w dużych zbiorach na podstawie zadanego wzorca.21.06.2005
11.03.2008
99
75
FOTO
98.KRASZEWSKI GRZEGORZPROF. DR HAB. INŻ. EVGENY OCHINMetoda przetwarzania strumieni multimedialnych z wykorzystaniem procesora SIMD (Single Instruction Multiple Data).21.06.2005
----------
98
---
foto
97.SZYDŁOWSKA AGNIESZKAPROF. DR HAB. ANTONI NOWAKOWSKIMetoda budowy adaptacyjnej witryny internetowej dla potrzeb personalizacji.14.06.2005
26.06.2007
97
69
FOTO
96.TROJCZAK PATRYCJADR HAB. INŻ. LEONARD ROZENBERG, PROF. PSMetoda syntezowania wzorców diagnostycznych z optymalizacją liczby atrybutów.14.06.2005
18.09.2007
96
72
FOTO
95.BORKOWSKI PIOTRDR HAB. ZENON ZWIERZEWICZ, PROF. PSMetody syntezy inteligentnego systemu sterowania obiektem dynamicznym na przykładzie zadania stabilizacji kursu statku.17.05.2005
05.12.2006
95
59
FOTO
94.ŚMIGIELSKA ANNADR HAB. WOJCIECH OLEJNICZAK, PROF. PSMetoda doboru architektury systemu zarządzania relacjami z klientem.17.05.2005
18.01.2011
94
100
foto
93.DŻEGA DOROTADR HAB. WOJCIECH OLEJNICZAK, PROF. PSMetoda oceny ryzyka projektów informatycznych.17.05.2005
24.06.2008
93
81
FOTO
92.GASKIEWICZ MAREKPROF. DR INŻ. JERZY SOŁDEKMetoda komputerowej diagnostyki opartej na analizie obrazu pierścienia autonomicznego tęczówki oka oraz wykorzystaniu bazy wiedzy medycznej.19.04.2005
PRZEWÓD ZAMKNIĘTY 20.06.2017
92
---
foto
91.NOWOSIELSKI ADAMDR HAB. INŻ. GEORGY KUKHAREV, PROF. PSIntegracja metod rozpoznawania twarzy w zastosowaniu do ich realizacji w systemach klasy Visitor Identification.22.03.2005
05.12.2006
91
58
FOTO
90.BURAK DARIUSZPROF. DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZ BIELECKIMetoda automatycznego zrównoleglenia wybranych algorytmów szyfrowania.22.03.2005
26.06.2007
90
70
FOTO
89.KOZAK MAGDALENAPROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ STATECZNYMetoda budowy numerycznego modelu rzeźby terenu toru wodnego w oparciu o duże zbiory danych pomiarowych22.03.2005
20.02.2007
89
62
FOTO
88.MAŁACHOWSKI BARTŁOMIEJPROF. DR HAB. INŻ. OLEG ZAIKINEZintegrowany model podejmowania decyzji o doborze kompetentnych partnerów do projektu badawczego15.02.2005
17.06.2008
88
80
FOTO
87.WASZKIEWICZ ALEKSANDERPROF. DR INŻ. JERZY SOŁDEKMetoda wyszukiwania informacji w dokumentach w języku polskim na podstawie zapytań w języku naturalnym.18.01.2005
PRZEWÓD ZAMKNIĘTY 23.05.2017
87
---
foto
86.DRAMSKI MARIUSZPROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ PIEGATOpracowanie metody modelowania systemów nieliniowych z wykorzystaniem sąsiedztwa okrężnego.18.01.2005
22.11.2005
86
43
FOTO
85.ŻYLIŃSKI BARTŁOMIEJDR HAB. INŻ. RYSZARD BUCZKOWSKI, PROF. PSNumeryczna analiza przestrzennych zagadnień kontaktowych za pomocą niestandardowych elementów skończonych.18.01.2005
20.12.2011
85
107
foto
84.SZYMAŃSKI SEBASTIANPROF. DR HAB. INŻ. RYSZARD BUDZIŃSKIIntegracja metod klasyfikacji odkrywania wiedzy w systemie ekspertowym.21.12.2004
27.06.2006
84
53
FOTO
83.SPYCHALSKI PAWEŁPROF. DR HAB. INŻ. SIERGUEI GUERMAN - GALKINEAlgorytmizacja pozycjonowania elementów elektronicznych w czasie rzeczywistym.21.12.2004
przewód zamkniety 13.11.2007
83
-
foto
82.GRAB MARIUSZPROF. DR HAB. INŻ. RYSZARD BUDZIŃSKIDobór metod do masowej wyceny w systemach ekspertowych.19.10.2004
PRZEWÓD ZAMKNIĘTY 24.02.2015
82
---
foto
81.GRABOWSKI JANUSZPROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ PIEGATZastosowanie algorytmów ewolucyjnych w złożonych edukacyjnych systemach zarządzania ograniczonymi zasobami.21.09.2004
NIE NADANO RW 14.02.2006
81
46
foto
80.DUDA JAROSŁAWPROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ STATECZNYMetoda dopasowania obrazów pozyskiwanych metodami hydroakustycznymi do batymetrycznego pozycjonowania jednostek pływających.21.09.2004
16.05.2006
80
52
FOTO
79.FREJLICHOWSKI DARIUSZDR HAB. INŻ. GEORGY KUKHAREV, PROF. PSAlgorytm rozpoznawania dwuwymiarowych obiektów konturowych zniekształconych przez zmianę części sylwetki i wpływ szumu.15.06.2004
14.06.2005
79
35
FOTO
78.PAŁCZYŃSKI MICHAŁPROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ STATECZNYMetoda generowania symulowanych obrazów sonarowych dla potrzeb nawigacji porównawczej.15.06.2004
15.01.2008
78
74
FOTO
77.GIERSZ JERZYPROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ PIEGATMetoda doboru struktury bazy danych do zmiennych uwarunkowań eksploatacyjnych w czasie.18.05.2004
21.03.2006
77
49
FOTO
76.KAPRUZIAK MARIUSZDR HAB. INŻ. ALEXANDR TARIOV, PROF. PSOpracowanie koncepcji i realizacja dedykowanego procesora radia programowalnego.18.05.2004
27.06.2006
76
54
FOTO
75.KLIMCZAK ARTURPROF. DR HAB. INŻ. OLEG ZAIKINEModel symulacyjny badania jakości procesów produkcji poligraficznej.20.04.2004
PRZEWÓD ZAMKNIĘTY 24.02.2015
75
---
foto
74.MASŁOWSKI MICHAŁPROF. DR HAB. INŻ. OLEG ZAIKINEMetoda modelowania i oceny uwarunkowań innowacji w skomputeryzowanym systemie wspomagania decyzji.20.04.2004
13.11.2007
74
73
FOTO
73.ŁAZORYSZCZAK MIROSŁAWPROF. DR HAB. INŻ. JURY KOROSTILZnakowanie wodne oparte na analizie treści utworów muzycznych.20.04.2004
21.06.2005
73
36
FOTO
72.ŚLIWIŃSKI GRZEGORZPROF. DR HAB. INŻ. JURY KOROSTILWyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń.16.03.2004
28.04.2009
72
91
FOTO
71.PRÓCHNICKI RAFAŁPROF. DR HAB. INŻ. JURY KOROSTILAnaliza zdarzeń i wspomaganie decyzji w systemie ochrony.16.03.2004
PRZEWÓD ZAMKNIĘTY 24.02.2015
71
---
foto
70.WOJTAŚ ROBERTPROF. DR HAB. INŻ. JURY KOROSTILModelowanie systemu alarmowego w celu automatyzacji analizy na przykładzie identyfikacji ataku.16.03.2004
PRZEWÓD ZAMKNIĘTY 24.02.2015
70
---
foto
69.CYBULARCZYK JACEKDR HAB. INŻ. KAROL MYSZKOWSKISynteza efektów atmosferycznych z wykorzystaniem programowalnych układów graficznych.17.02.2004
PRZEWÓD ZAMKNIĘTY 18.11.2014
69
---
foto
68.ORŁOWSKI MARCINPROF. DR INŻ. JERZY SOŁDEKMetoda przeszukiwania sieci równorzędnych oparta na analizie zawartości z zastosowaniem agentów mobilnych.17.02.2004
PRZEWÓD ZAMKNIĘTY 24.02.2015
68
---
foto
67.SMYK MIŁOSŁAWDR HAB. INŻ. KAROL MYSZKOWSKIZaawansowana symulacja oświetlenia globalnego z wykorzystaniem rozszerzonych map fotonowych. [Advanced global illumination with augmented photon mapping]20.01.2004
PRZEWÓD ZAMKNIĘTY 18.11.2014
67
---
foto
66.ROSZKOWSKI MACIEJPROF. DR HAB. ANTONI NOWAKOWSKIMetoda identyfikacji stanu obiektów za pomocą sieci neuronowych na przykładzie klasyfikacji klientów na e-rynku.16.12.2003
22.05.2007
66
63
FOTO
65.GODNIAK MACIEJPROF. DR HAB. ANTONI NOWAKOWSKIKomputerowe wspomaganie doboru obiektów w organizacji wirtualnej z zastosowaniem technologii inteligentnych agentów.16.12.2003
PRZEWÓD ZAMKNIĘTY 24.02.2015
65
---
foto
64.KLĘSK PRZEMYSŁAWPROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ PIEGATMetoda nadawania pożądanych własności ekstrapolacyjnych neuronowym i rozmytym modelom systemów wielowymiarowych.18.11.2003
17.05.2005
64
34
foto
63.OLEJNIK REMIGIUSZPROF. DR HAB. INŻ. EVGENY OCHINMetoda parametrycznego projektowania lokalnych sieci komputerowych.21.10.2003
20.12.2005
63
45
FOTO
62.MACIASZCZYK RADOSŁAWDR HAB. INŻ. ALEKSANDR TARIOV, PROF. PSSynteza i modelowanie zwektoryzowanych algorytmów cyfrowej obróbki sygnałów.24.09.2003
14.11.2006
62
56
FOTO
61.CZERNIAK JACEKPROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ PIEGATMetoda dyskretyzacji danych przed ich przetwarzaniem z użyciem zbiorów przybliżonych oparta na algorytmach genetycznych.24.09.2003
18.10.2005
61
39
FOTO
60.BERLIŃSKA JUSTYNAPROF. DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZ BIELECKIMetody tworzenia modeli statystycznych charakteryzujących aplikacje równoległe i rozproszone.24.06.2003
15.02.2005
60
32
FOTO
59.MAKLES KRZYSZTOFPROF. DR HAB. INŻ. OREST POPOVIdentyfikacja systemów w trybie bezpośrednim na podstawie analizy harmonicznej – badania symulacyjne i realizacja w analizie danych.17.06.2003
11.04.2006
59
51
FOTO
58.BANAŚ PAWEŁPROF. DR HAB. INŻ. OREST POPOVWspomaganie decyzji w komputerowym systemie szkolenia (na przykładzie systemu szkolenia pilotów).17.06.2003
28.02.2006
58
47
FOTO
57.TWARDOCHLEB MICHAŁDR HAB. INŻ. LEONARD ROZENBERG, PROF. PSPropozycja algorytmizacji hybrydowej metody optymalizacji funkcji wielu zmiennych w zastosowaniu do systemów wspomagania decyzji.17.06.2003
27.09.2005
57
37
foto
56.ZARZYCKI HUBERTDR HAB. INŻ. ZENON ZWIERZEWICZ, PROF. PSWspomaganie decyzji w informatycznym systemie zarządzania inwestycjami na rynkach terminowych.20.05.2003
21.03.2006
56
50
FOTO
55.RÓŻEWSKI PRZEMYSŁAWPROF. DR HAB. INŻ. OLEG ZAIKINEMetoda projektowania systemu informatycznego reprezentacji i przekazywania wiedzy dla nauczania zdalnego.20.05.2003
15.06.2004
55
24
FOTO
54.KORYTKOWSKI PRZEMYSŁAWPROF. DR HAB. INŻ. OLEG ZAIKINEModelowanie i optymalizacja zdolności produkcyjnej w systemach potokowej produkcji niematerialnej.18.03.2003
27.09.2005
54
38
FOTO
53.JANKOWSKI JAROSŁAWPROF. DR HAB. INŻ. RYSZARD BUDZIŃSKIWielokryterialne wspomaganie decyzji w planowaniu emisji reklam w Internecie.18.03.2003
21.10.2003
53
21
FOTO
52.KUŹMIŃSKI ADAMDR HAB. INŻ. GEORGY KUKHAREV, PROF. PSOpracowanie środowiska projektowo-badawczego do modelowania systemów rozpoznawania twarzy opartych na redukcji cech metodami komponentów głównych21.01.2003
19.10.2004
52
26
FOTO
51.GOZDEK MACIEJdr hab. inż. Mariusz Borawski (zmiana)Metodyka projektowania systemu agentowego przez symulacyjny dobór modułów agentowych do zadania na przykładzie przedsiębiorstwa wirtualnego.17.12.2002
PRZEWÓD ZAMKNIĘTY 23.05.2017
51
---
foto
50.ULACHA GRZEGORZDR HAB. INŻ. RYSZARD STASIŃSKI, PROF. PSMetoda kompresji danych z wykorzystaniem zmiennych alfabetów symboli transmisyjnych.17.12.2002
14.12.2004
50
30
FOTO
49.MĄKA TOMASZDR HAB. INŻ. ALEKSANDR TARIOV, PROF. PSOrganizacja struktur i algorytmów obliczeniowych dla wielopotokowych, bitowo-szeregowych procesorów DSP.17.12.2002
22.11.2005
49
42
FOTO
48.WŁODARSKI PRZEMYSŁAWPROF. DR HAB. INŻ. JAN PURCZYŃSKIModel strumienia danych w sieciach komputerowych typu Ethernet na potrzeby określania prawdopodobieństwa wystąpienia zatoru.19.11.2002
19.04.2005
48
33
foto
47.WIERCIŃSKI TOMASZPROF. DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZ BIELECKIGenerowanie równań boolowskich dla syntezowalnych źródeł języka VHDL opisujących logikę sekwencyjną.09.07.2002
28.02.2006
47
48
foto
46.PELCZAR MAŁGORZATAPROF. DR HAB. INŻ. OREST POPOVMetodyka identyfikacji modeli matematycznych w systemach wspomagania decyzji.25.06.2002
26.10.2004
46
27
FOTO
45.PIELA PIOTRPROF. DR HAB. INŻ. OREST POPOVRekonfigurowalne modele obiektów dynamicznych na przykładzie komputerowego systemu nauczania dla lotnictwa.25.06.2002
25.10.2005
45
41
FOTO
44.BARCZ ANNAPROF. DR HAB. INŻ. OREST POPOVZadania walidacji elementów inteligentnego systemu nauczania na przykładzie procesu szkolenia w lotnictwie.25.06.2002
25.10.2005
44
40
FOTO
43.PIETRUSZKIEWICZ WIESŁAWDR HAB. INŻ. LEONARD ROZENBERG, PROF. PSMożliwości zastosowania dyskretnych struktur prognozujących w systemach eksperckich wczesnego ostrzegania o sytuacjach kryzysowych wprzedsiębiorstwie25.06.2002
14.12.2004
43
29
FOTO
42.MICZULSKI PIOTRPROF. DR HAB. INŻ. MARIAN ADAMSKIMetody weryfikacji i syntezy współbieżnych sterowników cyfrowych z wykorzystaniem hierarchicznych sieci Petriego oraz diagramów decyzyjnych.11.06.2002
23.01.2007
42
60
foto
41.MICHALAK KRZYSZTOFPROF. DR HAB. INŻ. RYSZARD BUDZIŃSKIIntegracja procesowej technologii rachunku kosztów w systemie informatycznym rachunkowości transakcyjnej.16.04.2002
20.12.2005
41
44
FOTO
40.BUŁO PRZEMYSŁAWPROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ PIEGATFiltracja sygnałów nawigacyjnych oparta na wybranych metodach sztucznej inteligencji.16.04.2002
PRZEWÓD ZAMKNIĘTY 24.02.2015
40
---
foto
39.PIWOWARSKI MATEUSZPROF. DR HAB. INŻ. RYSZARD BUDZIŃSKIMetoda modelowania procesów dydaktycznych szkoły wyższej z wykorzystaniem optymalizacji wielokryterialnej.19.02.2002
22.06.2004
39
25
FOTO
38.MALEIKA WOJCIECHPROF. DR INŻ. JERZY SOŁDEKAdaptacyjna kompresja danych opisujących kształt powierzchni dna morskiego.19.02.2002
23.11.2004
38
28
FOTO
37.PONIKOWSKI TOMASZDR HAB. INŻ. GEORGY KUKHAREV, PROF. PSOpracowanie i badanie metod normalizacji cech geometrycznych obrazu twarzy w systemach biometrycznych.15.01.2002
PRZEWÓD ZAMKNIĘTY 17.06.2014
37
---
foto
36.KORZEŃ MARCINPROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ PIEGATMetoda porównawczej oceny obiektów na podstawie informacji o nierównomiernym rozkładzie przestrzennym.20.11.2001
16.03.2004
36
23
FOTO
35.WERNIKOWSKI SŁAWOMIRPROF. DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZ BIELECKIMetody i algorytmy kompilacji źródeł języka C na układy logiczne reprezentowane w postaci równań boolowskich.03.07.2001
PRZEWÓD ZAMKNIĘTY 23.09.2008
35
---
foto
34.MOŚCICKI MIROSŁAWPROF. DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZ BIELECKIMetody i algorytmy generowania równań boolowskich dla podprogramów języka VHDL.12.06.2001
16.06.2009
34
94
FOTO
33.KRASKA KRZYSZTOFPROF. DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZ BIELECKIMetody oraz warunki skutecznej optymalizacji behawioralnych źródeł VHDL.12.06.2001
18.11.2003
33
22
FOTO
32.BŁASZYŃSKI PIOTRPROF. DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZ BIELECKIAnalizator semantyczny do generowania reprezentacji modelu statycznego w kompilatorze języka VHDL.12.06.2001
21.12.2004
32
31
FOTO
31.REJER IZABELAPROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ PIEGATMetoda modelowania wielkowymiarowego problemu z użyciem metod sztucznej inteligencji na przykładzie bezrobocia w Polsce.15.05.2001
18.02.2003
31
17
FOTO
30.JURKOWSKI WOJCIECHPROF. DR HAB. INŻ. ZDZISŁAW SZYJEWSKIMetoda automatycznego doboru indeksów w systemach relacyjnych baz danych.15.05.2001
18.03.2003
30
19
FOTO
29.CHIMIAK JOANNAPROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ PIEGATMetoda doboru zmiennych wejściowych modeli systemów wielowymiarowych z użyciem metod sztucznej inteligencji w celu redukcji wymiarowości.03.04.2001
10.12.2002
29
15
foto
28.WOŁOSZYN MAŁGORZATAPROF. DR HAB. INŻ. OLEG ZAIKINEModelowanie i optymalizacja procesu przepływu zadań w rozległym przedsiębiorstwie poligraficznym.23.01.2001
PRZEWÓD ZAMKNIĘTY 24.02.2015
28
---
foto
27.JASZCZAK SŁAWOMIRPROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ PIEGATZastosowanie metod sztucznej inteligencji w projektowaniu cyfrowego sterownika kursu pojazdu podwodnego.19.09.2000
12.06.2001
27
6
foto
26.ANDRZEJEWSKI GRZEGORZPROF. DR HAB. INŻ. MARIAN ADAMSKIProgramowy model interpretowanej sieci Petriego dla potrzeb projektowania mikrosystemów cyfrowych.04.07.2000
19.11.2002
26
14
foto
25.DZIURZAŃSKI PIOTRDR HAB. INŻ. SWIETŁANA JANUSZKIEWICZMetoda i algorytmy linearyzacji diagramów decyzyjnych.19.06.2000
21.01.2003
25
16
FOTO
24.TOMASZEWSKA ANNAPROF. DR HAB. INŻ. VLADIMIR SHMERKOKryterium symetrii w ocenie układów cyfrowych na elementach wielowartościowych.19.06.2000
19.09.2003
24
20
FOTO
23.WOLNY ADRIANPROF. DR HAB. INŻ. RYSZARD BUDZIŃSKIMetody komputerowego wspomagania (CASE) w modelowaniu dynamiki systemów informacyjnych.16.05.2000
PRZEWÓD ZAMKNIĘTY 15.04.2014
23
---
foto
22.WĄTRÓBSKI JAROSŁAWPROF. DR HAB. INŻ. RYSZARD BUDZIŃSKIStrategie informatyzacji przedsiębiorstw o organizacji zadaniowej.16.05.2000
17.10.2006
22
55
foto
21.PECHMANN PIOTRPROF. DR INŻ. JERZY SOŁDEKObiektowy model procesu analizy semantycznej zapytań w języku naturalnym polskim do baz danych informacji medycznych.14.03.2000
14.11.2006
21
57
FOTO
20.KRASZEWSKI PAWEŁPROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ PIEGATGeometryczne modelowanie systemów wielowymiarowych z użyciem sieci neuronowej o radialnych funkcjach bazowych.14.03.2000
PRZEWÓD ZAMKNIĘTY 13.12.2005
20
---
foto
19.POLIWODA MACIEJPROF. DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZ BIELECKIFormalizacja, implementacja i weryfikacja metody hiperpłaszczyzn dla automatyzacji procesu zrównoleglenia pętli programowych18.01.2000
25.02.2003
19
18
FOTO
18.KOŁODZIEJCZYK JOANNADR HAB. INŻ. SWIETŁANA JANUSZKIEWICZZastosowanie algorytmów ewolucyjnych i metod teorii informacji w syntezie układów cyfrowych i zadaniach minimalizacji funkcji logicznych.23.11.1999
11.06.2002
18
10
foto
17.POPEL DENISDR HAB. INŻ. SWIETŁANA JANUSZKIEWICZMetody teorii informacji w minimalizacji funkcji logicznych.12.10.1999
12.04.2000
17
4
foto
16.FORCZMAŃSKI PAWEŁDR HAB. INŻ. GEORGY KUKHAREV, PROF. PSBadanie korelacyjnych metod obliczania parametrów afinicznych przekształceń obrazu w zastosowaniu do rejestracji i rozpoznawania obrazów lotniczych i satelitarnych.22.06.1999
09.07.2002
16
13
foto
15.LIPIŃSKA MAGDALENAPROF. DR HAB. INŻ. RYSZARD BUDZIŃSKIModel interaktywnego języka zapytań w wyspecjalizowanych systemach baz danych.22.06.1999
10.06.2008
15
79
FOTO
14.JANKOWSKI JAROSŁAWPROF. DR HAB. INŻ. RYSZARD BUDZIŃSKIModelowanie procesów gospodarczych w systemie temporalnych baz danych.22.06.1999
PRZEWÓD ZAMKNIĘTY
14
---
foto
13.CHIMIAK JOANNAPROF. DR HAB. INŻ. VLADIMIR SHMERKOAlgorytmy minimalizacji i dekompozycji funkcji logicznych na podstawie ocen informacyjnych.22.06.1999
PRZEWÓD ZAMKNIĘTY 03.04.2001
13
---
foto
12.STOLCMAN SŁAWOMIRPROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ PIEGATMetodyka uczenia sieci neuronowej RBF oparta na geometrycznym podejściu do modelowania i jej zastosowanie na przykładzie napędu okrętowego.12.01.1999
PRZEWÓD ZAMKNIĘTY 25.03.2014
12
---
foto
11.SKOWROŃSKI ZBIGNIEWPROF. DR HAB. INŻ. MARIAN ADAMSKITranslacja specyfikacji funkcjonalnej układów cyfrowych na sieć Petriego dla potrzeb syntezy systemowej.12.01.1999
04.07.2000
11
5
foto
10.LIERSZ MARCINPROF. DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZ BIELECKIFormalizacja i badanie efektywności metody korekcji zrównoleglenia pętli.12.01.1999
PRZEWÓD ZAMKNIĘTY 25.03.2014
10
---
foto
9.DRĄŻKOWSKI ROBERTPROF. DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZ BIELECKIMetody zwiększenia stopnia zrównoleglenia programów sekwencyjnych oparte na badaniu grafu zależności instrukcji.12.01.1999
PRZEWÓD ZAMKNIĘTY 25.03.2014
9
---
foto
8.TUJAKA ANDRZEJDR HAB. INŻ. GEORGY KUKHAREV, PROF. PSOpracowanie metodyki selekcji cech ze zbioru reprezentacji sygnałów do klasyfikacji automatycznej.27.10.1998
25.09.2001
8
7
foto
7.BECKER JAROSŁAWPROF. DR HAB. INŻ. RYSZARD BUDZIŃSKIIntegracja danych w informatycznym systemie rachunkowości transakcyjnej.21.09.1998
18.06.2002
7
12
foto
6.MACHOWSKA - SZEWCZYK MAŁGORZATAPROF. DR HAB. BOGDAN KRAWIECZastosowanie informacji rozmytej w wybranych algorytmach taksonomicznych.21.09.1998
26.09.2001
6
8
foto
5.BANAŚ JOANNAPROF. DR HAB. BOGDAN KRAWIECAdaptacja algorytmów wielokryterialnych do optymalizacji zadań rozmytych.21.09.1998
18.06.2002
5
11
foto
4.MANTIUK RADOSŁAWPROF. DR INŻ. JERZY SOŁDEKMetoda doboru parametrów algorytmu jednorodnego podziału przestrzeni w syntezie obrazów opartej na śledzeniu promieni.26.05.1998
04.05.1999
4
2
foto
3.BORAWSKI MARIUSZDR HAB. INŻ. GEORGY KUKHAREV, PROF. PSBadanie metod rozpoznawania obiektów na obrazach sonarowych w oparciu o ich inwarianty przekształceń geometrycznych.26.05.1998
26.09.2001
3
9
foto
2.MAŁECKI KRZYSZTOFPROF. DR HAB. INŻ. VLADIMIR SHMERKOMinimalizacja funkcji logicznych w postaci form arytmetycznych.28.04.1998
12.04.2000
2
3
foto
1.HOŁOWIŃSKI GRZEGORZPROF. DR HAB. INŻ. VLADIMIR SHMERKOAlgorytmy syntezy kombinacyjnych układów logicznych na elementach wielowartościowych.28.04.1998
27.10.1998
1
1
foto