e-Dziekanat

Kontrast:   Czcionka:
Czwartek, 21 września 2017 • imieniny: Jonasza, Mateusza
RCITT aktualności


 • "Dyplom z wyoB+Raźni" - konkurs na najlepszą pracę dyplomową

  "Dyplom z wyoB+Raźni" - konkurs na najlepszą pracę dyplomową

  Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową (poniżej).

  Dodatkowych informacji nt. konkursu udziela p. Magdalena Ostrowska pod nr tel. 91 449 43 58 lub e-mail: mostrowska@zut.edu.pl. • START 2018 – nabór wniosków do konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

  START 2018 – nabór wniosków do konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

  Od połowy września do 31 października 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców – przed lub po uzyskaniu stopnia doktora – którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł.

  O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy:

  • Mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
  • Są doktorantami lub doktorami w Polsce, lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • Nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku.

   Więcej informacji na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.


 • Wyniki konkursu na inkubacje nr 1/AIP-IP/2017

  Wyniki konkursu na inkubacje nr 1/AIP-IP/2017 • Programy B+R w pigułce!

  Programy B+R w pigułce!

  W Przewodniku po wybranych funduszach na prace badawczo-rozwojowe zebraliśmy i opisaliśmy ponad 30 programów poza Horyzontem 2020, wspierających naukę oraz łączących naukę z biznesem. Są tam informacje takie jak: założenia konkursu, warunki uczestnictwa, poziom dofinansowania i aktualne terminy naborów. Przedstawione informacje dotyczą zarówno krajowych jak i międzynarodowych konkursów, takich jak m.in.: ERA-NET, strategiczne, o współpracy bilateralnej, POIR w tym programy sektorowe itp. To wszystko w jednym miejscu!

  Zapraszamy do lektury!

  booklet_wrzesien_2017.jpg • INNOSBZ – program sektorowy obejmujący systemy bezzałogowe

  INNOSBZ – program sektorowy obejmujący systemy bezzałogowe

  Wnioski mogą składać zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa jak i zrzeszone w konsorcja. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się nie tylko o dofinansowanie prac B+R (badania przemysłowe i prace rozwojowe), ale także prac przedwdrożeniowych. To czynności poprzedzające wdrożenie rezultatów prac B+R w działalności gospodarczej, takie jak na przykład opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy czy badania rynku.

  Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu:
  OBSZAR TEMATYCZNY A: Bezzałogowe statki powietrzne BSP,
  OBSZAR TEMATYCZNY B: Bezzałogowe platformy lądowe BPL,
  OBSZAR TEMATYCZNY C: Bezzałogowe platformy operujące w środowisku wodnym BPW,
  OBSZAR TEMATYCZNY D: Podsystemy, podzespoły i technologie dla platform bezzałogowych BSP, BPL i BPW,
  OBSZAR TEMATYCZNY E: Aplikacje przemysłowe.

  Zgodnie z regulaminem konkursu, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln zł, maksymalna zaś 20 mln zł. 

  Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie dla Programu sektorowego INNOSBZ wynosi 50 mln PLN.

  Wnioski będą przyjmowane od  16 października do 18 grudnia 2017 r.

  Szczegółowe zasady aplikowania oraz zakres merytoryczny konkursu znajduje się na stronie NCBR.stat=43555