e-Dziekanat

Kontrast:   Czcionka:
Środa, 20 września 2017 • imieniny: Eustachego, Filipiny

Rekrutacja 2017/2018

Email Drukuj PDF Google+ Twitter Facebook

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia doktoranckie jest rejestracja Kandydata w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR na stronie zut.edu.pl od 1.07.2017 do 26.08.2017

Terminy rekrutacji na studia doktoranckie

 • rejestracja Kandydata w ISR od 1.07.2017 do 26.08.2017
 • składanie dokumentów do 1 września 2017
 • postępowanie kwalifikacyjne 6-7 września 2017
 • ogłoszenie wyników rekrutacji 8 września 2017
 • składanie odwołań od ogłoszonych wyników do 22 września 2017
 • rozpatrzenie odwołań i ogłoszenie wyników 27 września 2017

icon Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w ZUT na rok akad. 2017/2018

icon Oświadczenie kierownika jednostki

icon Kwestionariusz kandydata

Wykaz dokumentów:

 • Kwestionariusz przyjęcia na studia doktoranckie (druk)
 • Odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia
 • Suplement do dyplomu
 • Zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzające oceny za prace dyplomową magisterską, egzamin dyplomowy i średnią (Zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
 • Informacja o dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, zawodowej oraz ewentualny wykaz publikacji
 • Propozycja zakresu tematycznego, w którym Kandydat chce realizować pracę doktorską (zgodna z dyscypliną Informatyka)
 • Oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej i opiekuna naukowego (druk)
 • Życiorys
 • 3 fotografie
 • Zaświadczenie lekarskie na podstawie wydanego skierowania na badania

Miejsce składania dokumentów – pok. 106 WI1 Magdalena Wróblewska

 

stat=38242