e-Dziekanat

Kontrast:   Czcionka:
Wtorek, 26 września 2017 • imieniny: Justyny, Cypriana

AKTUALNOŚCI Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie

Zaproszenie na uroczystą immatrykulację studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia

absolwenci WI ZUT

Dziekan Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić na uroczystą immatrykulację studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Uroczystość odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. (piątek) o godz. 9:00 w Auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii, przy al. Piastów 45, w Szczecinie.

Obecność na immatrykulacji jest obowiązkowa.

Ważne informacje dla studentów:

Więcej...

Zaproszenie na uroczystą immatrykulację studentów I roku studiów niestacjonarnych I i II stopnia

Dziekan Wydziału Informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
ma zaszczyt zaprosić na uroczystą immatrykulację
studentów I roku studiów niestacjonarnych I i II stopnia.

Uroczystość odbędzie się w dniu 7 października  2017 r. (sobota) o godz. 9:00
w Auli 126 WI 2 im. profesora Jerzego Sołdka
przy ul. Żołnierskiej 52 w Szczecinie.

Obecność na immatrykulacji jest obowiązkowa!

absolwenci WI ZUT

Kolejni absolwenci Studiów Podyplomowych „Programowanie Komputerów”

W sobotę 9 września Dziekan WI dr hab. inż. Jerzy Pejaś w imieniu JM Rektora, w obecności Kierownika Studiów dra Piotra Błaszyńskiego wręczył świadectwa ukończenia studiów podyplomowych „Programowanie Komputerów”.

Studia te zapewniają podstawowe kompetencje programistyczne w zakresie języka Python i wybranych technologii webowych. Trwały dwa semestry i między innymi dedykowane były osobom bezrobotnym lub zagrożonym bezrobociem.

Będące odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy przedsięwzięcie dydaktyczne zrealizowane zostało we współpracy z Klastrem IT przy Technoparku Pomerania. Czekamy teraz na sukcesywne zatrudnianie naszych absolwentów na chłonnym rynku pracy IT w Szczecinie.

Obecnie prowadzimy zapisy na kolejną edycję studiów podyplomowych „Programowanie komputerów”, które zostaną uruchomione w październiku 2017 r. Już teraz cieszą się one ogromnym zainteresowaniem.

rozdanie swiadectw na studiium podyplomowym - programowanie komputerow

Na zdjęciu - absolwenci SP i nauczyciele WI.

Studia podyplomowe - Programowanie z elementami systemów wbudowanych

Stuudia podyplomowe Programowanie z elementami systemów wbudowanych

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
ogłasza nabór na 
dwusemestralne studia podyplomowe
Programowanie z elementami systemów wbudowanych

Studia te skierowane są do kręgu osób zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem umiejętności w zakresie programowania urządzeń i systemów wbudowanych.

Oferta została stworzona w porozumieniu z przedsiębiorstwami branży IT aktywnie działającymi w województwie zachodniopomorskim.
Zajęcia będą prowadzić wykładowcy Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz specjaliści z firm:

Studia te są unikalnym przykładem połączenia wiedzy i praktyki każdej ze stron. 

Nabór na studia trwa od 19 września (rejestracja elektroniczna) do 30 września 2017 roku. 
Składanie dokumentów od dnia 20 września godz. 9.00 w pokoju 209 WI2.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji: http://www.wi.zut.edu.pl/studia-podyplomowe-programowanie-z-elementami-systemow-wbudowanych/6847-programowanie-z-elementami-systemow-wbudowanych-warunki-rekrutacji

Studia podyplomowe są dwusemestralne, zajęcia będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno- lub dwudniowych zjazdów w weekendy. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z systemem Linux, programowaniem w językach C oraz C++, a także z testowaniem oprogramowania i obejmuje łącznie 196 h zajęć. W pierwszym semestrze przewidziane jest 108 godzin, zaś w semestrze drugim 88 godzin. Zajęcia kończą się praktycznym projektem, który będzie przedstawiany przed gronem specjalistów. Podczas zjazdów słuchacze będą mieli dostęp do specjalistycznych pracowni, laboratoriów i oprogramowania Wydziału Informatyki.

Koszt dwóch semestrów studiów wynosi 4600 zł brutto, z możliwością opłaty w ratach.

Absolwenci studiów będą mogli uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% kosztów, w przypadku podpisania umowy o pracę z jedną z współpracujących firm, czyli brightONE, GlobalLogic, Mobica lub Tieto. Dofinansowanie jest uzależnione wyłącznie od decyzji firmy.
Kontakt
Kierownik studiów: dr inż. Radosław Maciaszczyk
Sekretariat: mgr inż. Iwona Scheibe
pokój 218,209  budynek WI 2, ul. Żołnierska 52
tel. 91 449 56 67 lub 91 449 55 42,
email: Radosław Maciaszczyk , Iwona Scheibe < ischeibe@wi.zut.edu.pl>

Więcej informacji o studiach na: http://www.wi.zut.edu.pl/studia-podyplomowe-programowanie-z-elementami-systemów-wbudowanych

Studia doktoranckie - rekrutacja 2017/2018

Studia podyplomowe „Certyfikowany Administrator Microsoft Windows Server 2016”

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie ogłasza nabór na studia podyplomowe „Certyfikowany Administrator Microsoft Windows Server 2016”.

Studia podyplomowe - Certyfikowany Administrator Microsoft Windows Server 2016

1. Grupa docelowa

Studia podyplomowe są skierowane do pracowników działów IT, administratorów serwerów, administratorów pracowni komputerowych, pracowników pomocy technicznej IT oraz wszystkich osób wiążących swoją karierę z administracją systemami komputerowymi.

2. Cel edukacyjny

Celem studiów podyplomowych jest nabycie wiedzy i umiejętności, w zakresie administracji Microsoft Windows Server 2016, w oparciu o zakres teoretyczny i praktyczny autoryzowanych szkoleń Microsoft: 20740, 20741, 20742 i 20744.

3. Zajęcia praktyczne

Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje 4 oficjalne podręczniki Microsoft w języku angielskim do autoryzowanych szkoleń Microsoft. Podczas zajęć praktycznych każdy uczestnik pracuje samodzielnie na skonfigurowanym środowisku laboratoryjnym maszyn wirtualnych Hyper-V, wykonując scenariusze zadań praktycznych z podręcznika. Zajęcia są prowadzone przez trenera Microsoft w języku polskim. Uczestnicy studiów podyplomowych mogą uzyskać zniżkę 55% ceny na egzaminy certyfikacyjne Microsoft oraz dostęp do oprogramowania Microsoft w ramach licencji Microsoft Imagine (Dreamspark / MSDNAA).

4. Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają 2 semestry (160 godzin lekcyjnych). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, po 7 godzin lekcyjnych. Przyjęcie na studia podyplomowe jest uzależnione od kolejności złożenia kompletu dokumentów. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na pierwszą edycję studiów podyplomowych zostaną zakończone w dniu 18.09.2017r.

5. Wymagania stawiane kandydatom

  1. Ukończone studia (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie).
  2. Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.
  3. Doświadczenie w pracy i konfiguracji usług Windows Server 2008/2012, Windows 8/10.
  4. Podstawowa znajomość: sprzętu serwerowego, technologii i architektury sieciowej, wirtualizacji Hyper-V, usług katalogowych Active Directory, Windows PowerShell.

6. Wymagane dokumenty

  1. Formularz zgłoszenia na studia podyplomowe, wygenerowany z systemu rekrutacji ZUT https://rekrutacja.zut.edu.pl/
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kierownika studiów podyplomowych (oryginał do wglądu).
  3. Kserokopia dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kierownika studiów podyplomowych (oryginał do wglądu).
  4. Aktualne zdjęcie dowodowe (1 szt).

7. Opłata

Całkowity koszt studiów podyplomowych wynosi 6000 zł. Możliwe jest rozłożenie płatności na 2 raty. Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych do 80% ceny.

8. Kontakt

Dr inż. Maciej Roszkowski – kierownik studiów podyplomowych i trener Microsoft.
e-mail: mroszkowski@wi.zut.edu.pl, tel. +48 732 999 333.
Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej maciejroszkowski.pl.

Nabór na kolejną edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych Programowanie komputerów

Studia podyplomowe - Programowanie komputerów

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie prowadzi nabór na kolejną edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych Programowanie komputerów.

Studia te skierowane są do szerokiego kręgu osób zainteresowanych podstawami programowania.  Z oferty mogą skorzystać zarówno osoby poszukujące zatrudnienia jak i aktywne zawodowo, które chciałyby spróbować swoich sił w dynamicznie rozwijającej się branży IT i przygotować do pracy w pożądanym obecnie zawodzie programisty. Jedynym warunkiem jaki stawiamy naszym kandydatom jest ukończenie studiów wyższych lub studiowanie na ostatnim roku.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę Wydziału Informatyki, która szczególny nacisk kładzie na praktyczne nabywanie umiejętności.
W miłej i twórczej atmosferze słuchacze będą mogli zapoznać się od podstaw z tajnikami programowania i tworzenia stron WWW.

Nabór na studia potrwa do 15 października 2017 r., ale należy pamiętać, że o przyjęciu decyduje kolejność dostarczenia dokumentów.

Zajęcia rozpoczną się w październiku, a zakończą w czerwcu 2018 roku i będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno lub dwudniowych zjazdów w weekendy (łącznie ok. 70h w semestrze). 
Podczas zjazdów słuchacze mają dostęp do specjalistycznych pracowni, laboratoriów i oprogramowania Wydziału Informatyki.

Szczegóły dotyczące naboru znajdą Państwo na stronie: wi.zut.edu.pl/studia-podyplomowe-programowanie-komputerow

stat=85988