e-Dziekanat

Kontrast:   Czcionka:
Poniedziałek, 25 września 2017 • imieniny: Aurelii, Kleofasa

Programowanie komputerów

Studia podyplomowe - Programowanie komputerów

Od 15 czerwca 2017 r.
Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
będzie prowadził nabór na kolejną edycję
dwusemestralnych
studiów podyplomowych
Programowanie komputerów

Studia te skierowane są do szerokiego kręgu osób zainteresowanych nabyciem umiejętności programowania komputerów.

Z oferty mogą skorzystać zarówno osoby poszukujące zatrudnienia jak i aktywne zawodowo, które chciałyby spróbować swoich sił w dynamicznie rozwijającej się branży IT i przygotować do pracy w pożądanym obecnie zawodzie programisty.

Program studiów pozwala również uaktualnić i poszerzyć kompetencje nauczycieli informatyki, co staje się koniecznością w świetle planowanych zmian w programach nauczania szkół wszystkich szczebli.  
Jedynym warunkiem jaki stawiamy naszym kandydatom jest ukończenie studiów wyższych lub studiowanie na ostatnim roku.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę Wydziału Informatyki, która szczególny nacisk kładzie na praktyczne nabywanie umiejętności. W miłej i twórczej atmosferze słuchacze będą mogli zapoznać się od podstaw z tajnikami programowania w nowoczesnym języku Python i zasadami tworzenia stron WWW.

Nabór na studia zostanie otwarty 15 czerwca 2017 r.

Zajęcia rozpoczną się w październiku, a zakończą w czerwcu 2018 roku i będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno lub dwudniowych zjazdów w weekendy (łącznie ok. 70h w semestrze).

Podczas zjazdów słuchacze mają dostęp do specjalistycznych pracowni, laboratoriów i oprogramowania Wydziału Informatyki.

Kontakt
Sekretariat: mgr inż. Renata Zielińska
pokój 104 b budynek WI 1, ul. Żołnierska 49
tel. 91 449 56 63, fax. 91 449 55 40
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

http://www.wi.zut.edu.pl/studia-podyplomowe-programowanie-komputerow

Rekrutacja na kolejną już edycję SP Programowanie komputerów trwa od 15 czerwca 2017 r.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych, względnie potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu – dla absolwentów wyższych uczelni,
  • zaświadczenie potwierdzające studiowanie na jednym z dwóch ostatnich semestrów studiów – dla studentów dopuszczonych do uczestnictwa w studiach,
  • podstawowa znajomość obsługi komputera - dostęp do komputera w domu lub pracy

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacyjnego oraz złożenie następujących dokumentów:

  • Kwestionariusz osobowy wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego.
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia za zgodność),
  • Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość uczestnika (oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia za zgodność),
  • Aktualne zdjęcie.

Nabór przewidziany jest na maksymalnie 36 osób. O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność składania dokumentów.

Komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
Renata Zielińska (p.104 b) 
z dopiskiem „Studia podyplomowe Programowanie komputerów”

Z uwagi na okres urlopowy, sekretariat studiów podyplomowych będzie nieczynny w dniach 27.07 - 21.08.2017 r.

Opłata za studia podyplomowe wynosi 2000 zł za semestr. Studia podyplomowe trwają dwa semestry.

Kontakt

Kierownik Studium: dr inż. Piotr Błaszyński

Sekretariat: mgr inż. Renata Zielińska
pokój 104 b budynek WI 1, ul. Żołnierska 49
tel. 91 449 56 63, fax. 91 449 55 40
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Studia podyplomowe Programowanie komputerów prowadzone są w zakresie tematycznym informatyki w obszarze inżynierii oprogramowania.
Studia prowadzone są systemem zaocznym 2 dni w tygodniu (sobota lub/i niedziela) w Szczecinie.
Zajęcia trwają 2 semestry od października do czerwca.

Zajęcia obejmują:

Semestr 1: 72 godziny, w tym 24 godziny wykładów, 16 godzin ćwiczeń i 32 godziny laboratoriów.
Semestr 2: 74 godziny, w tym 36 godzin wykładów, 38 godzin laboratoriów.
Łącznie 146 godziny.

Całkowity koszt studiów wynosi 4 000 zł płatne w 2 ratach.
I rata – 2000 zł 
II rata - 2000 zł

Linki:

https://www.python.org - Strona domowa głównego używanego na zajęciach języka programowania
https://pl.python.org - Polska strona domowa Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythonastat=74257