e-Dziekanat

Kontrast:   Czcionka:
Poniedziałek, 25 września 2017 • imieniny: Aurelii, Kleofasa

Programowanie z elementami systemów wbudowanych

Stuudia podyplomowe Programowanie z elementami systemów wbudowanych

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
ogłasza nabór na 
dwusemestralne studia podyplomowe
Programowanie z elementami systemów wbudowanych

Studia te skierowane są do kręgu osób zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem umiejętności w zakresie programowania urządzeń i systemów wbudowanych.

Oferta została stworzona w porozumieniu z przedsiębiorstwami branży IT aktywnie działającymi w województwie zachodniopomorskim.
Zajęcia będą prowadzić wykładowcy Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz specjaliści z firm:

Studia te są unikalnym przykładem połączenia wiedzy i praktyki każdej ze stron. 

Nabór na studia trwa od 19 września (rejestracja elektroniczna) do 30 września 2017 roku. 
Składanie dokumentów od dnia 20 września godz. 9.00 w pokoju 209 WI2.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji: http://www.wi.zut.edu.pl/studia-podyplomowe-programowanie-z-elementami-systemow-wbudowanych/6847-programowanie-z-elementami-systemow-wbudowanych-warunki-rekrutacji

Studia podyplomowe są dwusemestralne, zajęcia będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno- lub dwudniowych zjazdów w weekendy. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z systemem Linux, programowaniem w językach C oraz C++, a także z testowaniem oprogramowania i obejmuje łącznie 196 h zajęć. W pierwszym semestrze przewidziane jest 108 godzin, zaś w semestrze drugim 88 godzin. Zajęcia kończą się praktycznym projektem, który będzie przedstawiany przed gronem specjalistów. Podczas zjazdów słuchacze będą mieli dostęp do specjalistycznych pracowni, laboratoriów i oprogramowania Wydziału Informatyki.

Koszt dwóch semestrów studiów wynosi 4600 zł brutto, z możliwością opłaty w ratach.

Absolwenci studiów będą mogli uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% kosztów, w przypadku podpisania umowy o pracę z jedną z współpracujących firm, czyli brightONE, GlobalLogic, Mobica lub Tieto. Dofinansowanie jest uzależnione wyłącznie od decyzji firmy.
Kontakt
Kierownik studiów: dr inż. Radosław Maciaszczyk
Sekretariat: mgr inż. Iwona Scheibe
pokój 218,209  budynek WI 2, ul. Żołnierska 52
tel. 91 449 56 67 lub 91 449 55 42,
email: Radosław Maciaszczyk , Iwona Scheibe < Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. >

Więcej informacji o studiach na: http://www.wi.zut.edu.pl/studia-podyplomowe-programowanie-z-elementami-systemów-wbudowanych

Studia podyplomowe - Programowanie komputerów

Studia podyplomowe "Programowanie z elementami systemów wbudowanych" skierowane są do kręgu osób zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem umiejętności w zakresie programowania urządzeń i systemów wbudowanych.
Oferta została stworzona w porozumieniu z przedsiębiorstwami branży IT aktywnie działającymi w województwie zachodniopomorskim.
Zajęcia będą prowadzić wykładowcy Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz specjaliści z firm brightONE, GlobalLogic, Mobica i Tieto.
Studia te są unikalnym przykładem połączenia wiedzy i praktyki każdej ze stron.

Wymagania stawiane kandydatom:dyplom ukończenia studiów wyższych, względnie potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu – dla absolwentów wyższych uczelni, zaświadczenie potwierdzające studiowanie na jednym z dwóch ostatnich semestrów studiów – dla studentów dopuszczonych do uczestnictwa w studiach. 

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacyjnego (https://rekrutacja.zut.edu.pl/) oraz złożenie następujących dokumentów:

  • Kwestionariusz osobowy wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego,
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość uczestnika,
  • Aktualne zdjęcie.

O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność składania dokumentów.

Komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
ul. Żołnierska 52,
71-210 Szczecin
Iwona Scheibe (p.209 WI 2) 
z dopiskiem „Studia podyplomowe Programowanie z elementami systemów wbudowanych”

Opłata za studia podyplomowe wynosi 4600 zł, istnieje możliwość płatności w ratach za studia.stat=74278