e-Dziekanat

Kontrast:   Czcionka:
Wtorek, 26 września 2017 • imieniny: Justyny, Cypriana

Programowanie z elementami systemów wbudowanych - warunki rekrutacji

Email Drukuj PDF Google+ Twitter Facebook

Studia podyplomowe - Programowanie komputerów

Studia podyplomowe "Programowanie z elementami systemów wbudowanych" skierowane są do kręgu osób zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem umiejętności w zakresie programowania urządzeń i systemów wbudowanych.
Oferta została stworzona w porozumieniu z przedsiębiorstwami branży IT aktywnie działającymi w województwie zachodniopomorskim.
Zajęcia będą prowadzić wykładowcy Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz specjaliści z firm brightONE, GlobalLogic, Mobica i Tieto.
Studia te są unikalnym przykładem połączenia wiedzy i praktyki każdej ze stron.

Wymagania stawiane kandydatom:dyplom ukończenia studiów wyższych, względnie potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu – dla absolwentów wyższych uczelni, zaświadczenie potwierdzające studiowanie na jednym z dwóch ostatnich semestrów studiów – dla studentów dopuszczonych do uczestnictwa w studiach. 

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacyjnego (https://rekrutacja.zut.edu.pl/) oraz złożenie następujących dokumentów:

  • Kwestionariusz osobowy wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego,
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość uczestnika,
  • Aktualne zdjęcie.

O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność składania dokumentów.

Komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
ul. Żołnierska 52,
71-210 Szczecin
Iwona Scheibe (p.209 WI 2) 
z dopiskiem „Studia podyplomowe Programowanie z elementami systemów wbudowanych”

Opłata za studia podyplomowe wynosi 4600 zł, istnieje możliwość płatności w ratach za studia.

 

stat=86038