e-Dziekanat

Kontrast:   Czcionka:
Poniedziałek, 25 września 2017 • imieniny: Aurelii, Kleofasa

Sylwetka absolwenta

Email Drukuj PDF Google+ Twitter Facebook

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci kierunku Informatyka studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, kształceni są w zakresie zgodnym z obowiązującymi na tym kierunku standardami zatwierdzonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy wykorzystaniu naukowych osiągnięć własnej kadry dydaktycznej i uwzględnieniu potrzeb ściśle współpracujących z Wydziałem Informatyki firm branży IT regionu zachodniopomorskiego. Dlatego szczególny nacisk w procesie edukacji położony jest na zdobycie określonych umiejętności na bazie opanowanej szerokiej wiedzy o charakterze podstawowym, obejmującej obszary:

 • Matematyki, fizyki, elektroniki, zarządzania przedsiębiorstwem;
  • Informatyki z zakresu: systemów operacyjnych, budowy algorytmów i struktur danych, języków i technik programowania, technik analogowych i cyfrowych, architektury systemów komputerowych, Zarządzania projektami informatycznymi;
  • Praktycznych zastosowań informatyki w technice, zarządzaniu, medycynie i innych dziedzinach w zakresie: metod pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych, modelowania i analizy procesów, podejmowania decyzji (sterowania), metod sztucznej inteligencji;
  • Uregulowań prawnych i aspektów etycznych związanych z wytwarzaniem oraz eksploatacją produktów IT;

Student w całym cyklu nauki zdobywa umiejętności obejmujące:

 • Projektowanie i tworzenie oprogramowania;
 • Dobór metod wytwarzania systemów oprogramowania;
 • Projektowanie i konfigurowanie systemów komputerowych z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa (w tym rozwiązania sieciowe, internetowe i mobilne);
 • Tworzenie aplikacji bazodanowych;
 • Wykorzystanie technologii informatycznych w informatyzacji firm;
 • Biegłe posługiwanie się fachowym językiem angielskim w mowie i piśmie.

SPECJALNOŚĆ: systemy komputerowe i oprogramowanie

Studia pierwszego stopnia realizowane są w ramach jednej specjalności „Systemy komputerowe i oprogramowanie”. Absolwenci tej specjalności są szczególnie predysponowani do pracy w charakterze projektantów systemów informatycznych i systemów komputerowych oraz programistów tworzących swoje dzieła zgodnie z zasadami inżynierii oprogramowania. Rozległa wiedza z zakresu budowy i konfiguracji sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych i szerokiego spektrum aplikacji – predysponuje ich do pracy w firmach i organizacjach, stawiających zatrudnionym w sektorze IT najwyższe wymagania. Absolwent tych studiów jest również przygotowany merytorycznie do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Ukończenie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Informatyki zwieńczone jest uzyskaniem dyplomu inżyniera.

 

stat=74346