e-Dziekanat

Kontrast:   Czcionka:
Piątek, 22 września 2017 • imieniny: Maurycego, Tomasza

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra inż. Pawła Krutysa

Email Drukuj PDF Google+ Twitter Facebook

Dziekan oraz Rada Wydziału Informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26 września 2016 r.

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1586)

zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgra inż. Pawła Krutysa

która odbędzie się 13 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w sali 128

Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie, ul. Żołnierska 49

 

Temat rozprawy doktorskiej:

Algorytm adaptacyjnej estymacji wektora stanu z niemierzonymi współrzędnymi
dla obiektów o strukturze szeregowej

Promotor:

dr hab. inż. Tadeusz Kwater, prof. nadzw.
Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Jacek Kluska
Politechnika Rzeszowska

dr hab. inż. Marcin Korzeń
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Informatyki, Szczecin, ul. Żołnierska 49.

Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami umieszczone jest na stronie internetowej Wydziału:
www.wi.zut.edu.pl/obrony

Fotorelacja

DZIEKAN WYDZIAŁU INFORMATYKI

dr hab. inż. Jerzy Pejaś

 

stat=51184