e-Dziekanat

Kontrast:   Czcionka:
Piątek, 22 września 2017 • imieniny: Maurycego, Tomasza

A

B

C

E

H

 • Hurtownie danych

I

K

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z

Projekty badawcze wykonane na rzecz miasta:

 • wspomaganie decyzji w przedsiębiorstwie żeglugowym PŻM oparte na komputerze HP9820 i HP2100 (1972);
 • optymalne dysponowanie statkami oraz metodyka prognozowania stawek frachtowych w PŻM (1974);
 • projekt systemu komputerowego zintegrowanego wytwarzania dla nowobudowanego Zakładu Pokryw Luków i Konstrukcji Okrętowych (1974-1975);

Planujemy:

 • Priorytetowym zadaniem w działalności Wydziału jest ustawiczne zapewnienie wysokiej jakości oferowanych usług edukacyjnych, podniesienie atrakcyjności studiów oraz modernizacja programów studiów i ofert kształcenia pod kątem włączenia do nich wirtualnej mobilności (pomoce dydaktyczne on-line, kształcenie na odległość),
 • kontynuowane będzie kształcenie podstawowe w zakresie technologii internetowych, technologii mobilnych, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, programowania komputerów, grafiki komputerowej ukierunkowanej na wytwarzanie realistycznych obrazów, bezpieczeństwa systemów, zarządzania organizacją, a także kształcenie w zakresie zastosowań informatyki w medycynie, w tworzeniu wirtualnych organizacji i w nowoczesnym zarządzaniu (inżynieria finansowa, systemy wspomagania decyzji, zintegrowane systemy czasu rzeczywistego, systemy wiedzy, itp.)

Wydział współpracuje na podstawie umów wieloletnich z wieloma zagranicznymi instytucjami naukowymi, w tym z:

 • Politechniką w Troyes (Francja),
 • Uniwersytetem w Bordeaux, Instytutem Urządzeń Lotniczych (Francja),
 • Uniwersytetem Informatycznym w Aizu (Japonia),
 • Uniwersytetem Xavier (Kanada),
 • Instytutem Problemów Symulacji Ukraińskiej Akademii Nauk,
 • Instytutem Cybernetyki Technicznej Białoruskiej Akademii Nauk,
 • Instytutem Informatyki i Automatyzacji Rosyjskiej Akademii Nauk,
 • Międzynarodową Akademią Informatyzacji,
 • Centrum Badań Geofizyki Oceanu NIPI OKEANGEOFIZIKA (Rosja),
 • Uniwersytetem Elektrotechnicznym w St. Petersburgu (Rosja),
 • Uniwersytetem Urządzeń Aerokosmicznych w St. Petersburgu (Rosja).
Studenci Wydziału Informatyki mogą korzystać z różnorodnych programów wyjazdowych. Największym powodzeniem cieszą się:
 • program Socrates/Erasmus,
 • program Leonardo da Vinci.
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

stat=51214