Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
SARS CoV-2

ZARZĄDZENIE NR 14 Dziekana Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia SARS CoV-2

Na podstawie Zarządzenia nr 82 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa epidemicznego organizacji zajęć dydaktycznych i pracy badawczej oraz pracy administracji w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zarządza się co następuje:

  1. Na terenie Wydziału Informatyki mogą przebywać jedynie osoby (pracownicy/studenci/doktoranci), które:
    a. nie wykazują objawów wskazujących na choroby zakaźne,
    b. nie są objęci kwarantanną/izolacją lub nie przebywają w miejscu zamieszkania z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację.
  2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u osoby przebywającej na terenie Wydziału Informatyki powinna ona niezwłocznie powiadomić telefonicznie osobę wskazaną przez dziekana – tel. 571 612 000, która przekaże procedurę dalszego postępowania.
  3. Na terenie Wydziału Informatyki wyznaczone zostały pomieszczenia do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujące zakażenie SARS CoV-2: pomieszczenie nr 125 A (budynek WI1) oraz pomieszczenie nr 19 (budynek WI2).
  4. Osoba, po konsultacji medycznej, u której stwierdzono zakażenie lub z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zobowiązana jest niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z pracownikiem wyznaczonym przez dziekana – tel. 571 612 000 i poinformować o decyzji wydanej przez stację epidemiologiczno-sanitarną/lekarza w związku ze stwierdzonym zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia oraz przygotować listę osób, z którymi kontaktowała się w ostatnich 5 dniach (a jeśli to możliwe w ostatnich 14 dniach), a także listę pomieszczeń w których przebywała w tym czasie.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
Tel.: 91 487 03 13, 91 484 93 51, 694 493 767,
ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
Tel. 91 462 40 60, całodobowo: 608 229 963,
ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin

Dodatkowo:
https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/podejrzewasz-ze-masz-koronawirusa#znajdz-stacje-sanitarno-epidemiologiczna

Dziekan
dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT

icon Z 2020 14 Procedura Covid [37.5K] icon Z 2020 14 Procedura Covid [72.4K]