e-Dziekanat

Kontrast:   Czcionka:
Piątek, 22 września 2017 • imieniny: Maurycego, Tomasza

Historia

Jerzy Sołdek

Urodzony 10 listopada 1931r. w Kowali, woj. lubelskie; żonaty (żona Krystyna), dwoje dzieci (syn Tomasz – architekt, córka Dagmara – ekonomista).

W r. 1951 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamojskiego w Lublinie. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej w r. 1956, stopień doktora nauk technicznych otrzymał w tejże Uczelni w r. 1962. W r. 1971 został powołany na stanowisko docenta w Politechnice Szczecińskiej. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1987 r.

01.10.1971 – Zakład Teorii Mechanizmów i Podstaw Automatycznej Regulacji

1972 – Zakład Automatyki i Techniki Systemów

01.01.1989 – Katedra Informatyki i Automatyki Morskiej

01.01.1991 – Instytut Informatyki i Automatyki Morskiej

01.10.1991 – pierwszy rocznik studentów rozpoczyna naukę na kierunku Informatyka

03.03.1995 – Instytut Informatyki

01.11.1996 – nowa siedziba przy ulicy Żołnierskiej

30.03.1998 – uzyskanie praw doktoryzowania w dyscyplinie Informatyka

28.05.1999 – Wydział Informatyki

01.10.2000 – pierwszy rocznik studentów rozpoczyna naukę na kierunku Zarządzanie i Inzyniera Produkcji

27.10.2003 – uzyskanie praw do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie Informatykastat=51256