Ogłoszenia dla pracowników

RCIiTT ZUT zaprasza na szkolenie poświęcone finansowaniu działalności naukowej ze środków międzynarodowych, które odbędzie się 23 maja 2018 r.

Finanse bywają jedną z głównych barier blokujących rozwój naukowy. Często jedynym rozwiązaniem na brak środków jest umiejętne planowanie kariery naukowej i działalności danej katedry czy zakładu. Z tego względu zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego dowiedzą się Państwo:

 • jak urzeczywistnić proces umiędzynaradawiania badań w jednostce,
 • jak projekty międzynarodowe wpływają na sytuację finansową jednostki badawczej,
 • jakie są najlepsze praktyki tych, którym udało się przeprowadzić proces umiędzynarodowienia badań w jednostce (jak tworzyć w jednostce przyjazne warunki ułatwiające udział w projektach międzynarodowych, ocena pracownicza, systemy   wynagrodzenia pracowników, logo HR, narzędzia wspierające nawiązywanie kontaktów zagranicznych, kształtowanie kierunków badań, kto jest kim w Komisji Europejskiej i za co odpowiada, co to jest lobbing i jak z niego korzystać itp.),
 • co jest najważniejsze podczas przygotowywania projektów międzynarodowych,
 • z kim najbardziej opłaca się współpracować.

Umiędzynaradawianie badań jako droga do poprawy sytuacji finansowej naukowca, katedry, wydziału, uczelni przeanalizować źródła finansowania działalności badawczej i ocenić możliwości ich pozyskania, omówić sposoby programowania publicznych źródeł finansowania, zobaczyć jak realizacja projektu międzynarodowego wpływa na sytuację finansową jednostki (zyski i zagrożenia), sprawdzić jak mają się do siebie przepisy krajowe i przepisy międzynarodowe w praktyce.

Szkolenie poprowadzi pani Katarzyna Markiewicz-Śliwa – kierownik Biura Obsługi Projektów Międzynarodowych w Politechnice Śląskiej, członek Komitetu Sterującego Politechniki Śląskiej, członek Management Committee akcji COST BESTPRAC, członek zespołu ds. wynagrodzeń KRPUT, ekspert w projekcie „Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii” od 18 lat zajmująca się zarządzaniem różnymi rodzajami projektów międzynarodowych.

Zapisów można dokonywać do 20 maja br. poprzez stronę internetową RCIiTT.

RCIiTT ZUT zaprasza pracowników naukowych ZUT na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości aplikowania w 15. edycji konkursu OPUS, które odbędzie się 17 maja 2018 r.

OPUS jest konkursem na projekty badawcze, w tym na finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji projektu:

 • skierowany jest do wszystkich naukowców, niezależnie od posiadanego stopnia naukowego;
 • projekty badawcze mogą być realizowane indywidualnie przez kierownika projektu lub przez zespół badawczy, w skład którego wchodzi kierownik projektu oraz dowolna liczba wykonawców, bądź przez konsorcjum naukowe;
 • projekty obejmować powinny tylko badania podstawowe;
 • okres realizacji projektu 12, 24 lub 36 miesięcy;
 • aparatura: koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekroczyć wartości 500 tys. zł dla ST i NZ oraz 150 tys. zł dla HS
 • kryteria oceny: osiągnięcia naukowe kierownika projektu, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój dyscypliny naukowej, budżet;
 • wniosek należy wysłać do dnia 15 czerwca 2018 r w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie NCN.

Zapisów można dokonywać do 15 maja br. poprzez stronę internetową RCIiTT.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z p. Grażyną Przybylską (tel. 91 449 48 85, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

RCIiTT ZUT zaprasza osoby rozpoczynające karierę naukową w ZUT na spotkanie informacyjne dotyczące możliwościom aplikowania w 15. edycji konkursu PRELUDIUM, które odbędzie się 18 maja 2018 r.

PRELUDIUM jest konkursem na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową:

 • skierowany jest do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, realizowany grant nie musi być związany z przygotowywaną pracą doktorską;
 • zespół badawczy: max 3 wykonawców, wśród których może być tylko 1 samodzielny pracownik naukowy (promotor lub opiekun naukowy);
 • projekty obejmować powinny tylko badania podstawowe;
 • okres realizacji projektu 12, 24 lub 36 miesięcy;
 • finansowanie: 70, 140, 210 tys. zł w zależności od czasu trwania projektu;
 • aparatura: max. 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu;
 • kryteria oceny: osiągnięcia naukowe kierownika projektu oraz opiekuna naukowego, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu;
 • beneficjentem środków finansowych nie może być opiekun naukowy lub promotor, uzyskanie stopnia naukowego doktora nie jest równoznaczne z zakończeniem realizacji projektu;
 • wniosek należy wysłać do dnia 15 czerwca 2018 r w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Spotkanie informacyjne: Konkurs PRELUDIUM 15

Zapisów można dokonywać do 16 maja br. poprzez stronę internetową RCIiTT.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z p. Grażyną Przybylską (tel. 91 449 48 85, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców.

 • Dla kogo? pobyt badawczy przeznaczone są dla polskich naukowców
 • Czas trwaniaod 1 do 3 miesiący. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 15 lipca i 31 grudnia 2018 roku.
 • Wysokość stypendium: Stypendysta naukowiec otrzymuje 1375 € na każdy miesiąc pobytu we Francji
 • Najpóźniej do północy: 16 maja 2018 roku.

więcej informacji...

 

Stypendium Ambasady Francji w Polsce oraz Instytutu Francuskiego za badania z zastosowaniami terapeutycznymi. Na laureata czeka miesięczny pobyt badawczy we Francji.

Stypendium przyznane zostanie w ramach V edycji prestiżowego konkursu Prix Galien Polska nagradzającego twórców innowacji w farmacji i medycynie.

 • Wysokość stypendium: Stypendysta naukowiec otrzymuje 1700 € na każdy miesiąc pobytu we Francji
 • Najpóźniej do północy: 27 kwietnia 2018 roku.

więcej informacji...

 

Warszawa, 12 czerwca 2018 : Save the date!
Polsko – Francuskie Forum Nauki i Innowacji
4. edycja

Kiedy ?  12 czerwca 2018, 9.30 – 16.30
 
Gdzie ? Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, Warszawa

Cele : 

 • Promocja polsko-francuskiej współpracy w zakresie badań i innowacji
 • Obchody 60 lat istnienia Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW
 • Zaakcentowanie możliwości oferowanych przez europejskie programy badawcze

Uczestnicy: naukowcy, francuscy i polscy operatorzy naukowi, działy R&D przedsiębiorstw, uczelniane biura współpracy z zagranicą, studenci

więcej informacji...

 

 

Celem tego dwustronnego programu badań jest rozwijanie wymiany naukowej i technologicznej na wysokim poziomie pomiędzy francuskimi i polskimizespołami badawczymi, poprzez wspieranie nowo nawiązywanej współpracy, włączanie w nią młodych naukowców i doktorantów oraz otwieranie perspektyw na prowadzenie projektów europejskich

więcej informacji...

Do 31 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ministra na nagrody dla nauczycieli akademickich. Nagrody przyznawane są w kategoriach: osiągnięcia naukowe, osiągnięcia dydaktyczne oraz osiągnięcia organizacyjne nauczycieli akademickich.

Zasady przyznawania nagród regulowane są przez rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1462): http://dziennikustaw.gov.pl/ du/2016/1462

Zgodnie z treścią rozporządzenia nagrody przyznaje się za:

 1. osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania w poprzednim roku kalendarzowym   
  • stopnia naukowego doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki;
  • stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki.
 2. osiągnięcia dydaktyczne obejmujące:
  • innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych;
  • nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych;
  • autorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich;
 3. osiągnięcia organizacyjne za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:
  • jakości prowadzonych w uczelni badań naukowych i prac rozwojowych;
  • jakości dydaktyki i kształcenia;
  • współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności za: 1. prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców, 2. opracowanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmujących umiejętności niezbędne na rynku pracy;
  • zarządzania uczelnią, w szczególności poprawę jej gospodarki finansowej;
 4. całokształt dorobku obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki.

O nagrodę mogą się ubiegać nauczyciele akademiccy posiadający obywatelstwo polskie, w tym pracujący za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali omawiane osiągnięcia.

Informacja o konkursie na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-nagrod-ministra-dla-nauczycieli-akademickich_20180130.html