Badania lekarskie dotyczą tylko tych studentów, którzy nie posiadają ważnych badań oraz którym w roku akademickim 2017/2018 upływa termin ważności badania. Badania lekarskie studentów studiów niestacjonarnych będą przeprowadzane od listopada 2017 r. w Przychodni Ogólnej przy ul. Bohaterów Warszawy 51 w Szczecinie (tel. 91 449 45 34)

  • we wtorki, środy i czwartki w godz. 8.00-17.00
  • w poniedziałki i piątki w godz. 8.00-14.00

Studenci, którzy nie mogą zgłosić się do Przychodni ZUT (dotyczy m.in. osób spoza Szczecina) mogą wykonać bezpłatne badanie w przychodniach, które mają podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim, na podstawie skierowań wydanych w Dziekanacie Wydziału określających czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia. Student zgłaszający się do przychodni powinien posiadać:

  • skierowanie na badanie lekarskie wydane przez Dziekanat,
  • dowód osobisty,

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu studiów ZUT w Szczecinie, student zobowiązany do poddawania się badaniom lekarskim określonym przez Uczelnię.