Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
DUDEK - Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, podjął w 2009 roku  inicjatywę utworzenia przy naszej Uczelni, programu wspomagającego edukację dzieci szkół podstawowych  - Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego. W roku 2010 DUTEK otrzymał status Ministerstwa Edukacji Narodowej:  „Miejsca Odkrywania Talentów”. Za organizację DUTKA odpowiada Biuro Promocji ZUT, za ofertę edukacyjną -  powołana do tego celu Rada Naukowa. Od roku 2014 wprowadziliśmy zajęcia dla gimnazjalistów. W projekcie do tej pory(2014) wzięło udział ponad 1500 uczniów.

http://dutek.pl