--

WI1, WTOREK, 2018-04-24, godz: 08:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
1.08:15
10:00
WI-1- 313 lab
S2_I_L_14
Aneta Bera mgr inż.
Algorytmy eksploracji danych
2.08:15
10:00
WI-1- 300 lab
lato_S2_I_L_14
Piotr Błaszyński dr inż.
Zaawansowane techniki programowania C#
3.08:15
10:00
WI-1- 200 pro
S1_I_P_32 B
Jarosław Jankowski dr hab.inż.
Pracownia dyplomowa I
4.08:15
10:00
WI-1- 129 sem
S2_I_S_16
Tomasz Lipczyński dr inż.
Seminarium dyplomowe
5.08:15
10:00
WI-1- 010 pro
BP2_P_32 B_PG2
Agnieszka Olejnik-Krugły dr inż.
Projektowanie grafiki II
6.08:15
10:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_121 A
Marek Pałkowski dr inż.
Podstawy programowania
7.08:15
10:00
WI-1- 128 wyk
BP6_W_36_PZMSI
Andrzej Piegat prof.dr hab.inż.
Praktyczne zastosowania metod sztucznej
8.08:15
10:00
WI-1- 215 wyk
S1_IC_W_2
Piotr Piela dr inż.
Modelowanie i symulacja komputerowa
9.08:15
10:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_211 B
Marcin Pietrzykowski mgr inż.
Wstęp do sztucznej inteligencji
10.08:15
10:00
WI-1- 206 pro
S1_IC_P_ 36 B
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Pracownia dyplomowa I
11.08:15
10:00
WI-1- 013 wyk
Er+_lato_1 sem
Wojciech Sałabun mgr inż.
Intelligent Decision Systems
12.08:15
10:00
WI-1- 013 wyk
Er+_lato_2 sem
Wojciech Sałabun mgr inż.
Intelligent Decision Systems
13.08:15
10:00
WI-1- 315 pro
S1_I_P_211 A
Krzysztof Siedlecki dr inż.
Inżynieria oprogramowania
14.08:15
10:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_110 A
Kamil Twarogal mgr inż.
Podstawy programowania

WI1, WTOREK, 2018-04-24, godz: 10:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
15.10:15
12:00
WI-1- 200 aud
S1_IC_A_11
Joanna Banaś dr
Matematyka stosowana ze statystyką II
16.10:15
12:00
WI-1- 309 pro
BP9_P_39 A_PZ
Jarosław Jankowski dr hab.inż.
Projekt zespołowy
17.10:15
12:00
WI-1- 013 aud
S1_IC_A_20
Magdalena Kieruzel dr
Zarządzanie projektami
18.10:15
12:00
WI-1- 011 pro
S1_IC_P_21 A
Jacek Król mgr inż.
Projektowanie usług informatycznych
19.10:15
12:00
WI-1- 206 aud
S2_I_A_14 i 16
Tomasz Lipczyński dr inż.
Ochrona własności intelektualnej
20.10:15
12:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_221 B
Witold Maćków dr inż.
Systemy operacyjne II
21.10:15
12:00
WI-1- 010 lab
BP2_L_32 B_PG2
Agnieszka Olejnik-Krugły dr inż.
Projektowanie grafiki II
22.10:15
12:00
WI-1- 003 lab
S1_I_L_223 A
Marcin Pietrzykowski mgr inż.
Wstęp do sztucznej inteligencji
23.10:15
12:00
WI-1- 308 lab
S1_IC_L_12 A
Marcin Prys mgr inż.
Inżynieria systemów informatycznych I
24.10:15
12:00
WI-1- 307 lab
S1_I_L_220 B
Łukasz Radliński dr
Inżynieria oprogramowania
25.10:15
12:00
WI-1- 300 lab
BP1_L_31 A_TiJ
Walery Rogoza prof.dr hab.inż.
Techniki i języki programowania
26.10:15
12:00
WI-1- 304 lab
S1_IC_L_10 B
Maciej Roszkowski dr inż.
Systemy operacyjne
27.10:15
12:00
WI-1- 217 wyk
Er+_lato_1 sem
Wojciech Sałabun mgr inż.
Arduino Microcontroller: 3D Printer
28.10:15
12:00
WI-1- 315 pro
S1_I_P_220 A
Krzysztof Siedlecki dr inż.
Inżynieria oprogramowania
29.10:15
12:00
WI-1- 310 pro
S1_IC_P_21 B
Jerzy Sołdek prof. dr inż.
Projektowanie usług informatycznych
30.10:15
12:00
WI-1- 208 lab
BP2_L_32 C_IIU
Grzegorz Śliwiński dr inż.
Infrastruktura Internetu i usługi

WI1, WTOREK, 2018-04-24, godz: 12:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
31.12:15
14:00
WI-1- 013 aud
S1_IC_A_12
Joanna Banaś dr
Matematyka stosowana ze statystyką II
32.12:15
14:00
WI-1- 200 lek
WI/s.4/Gosk/l
Jacek Gosk mgr
Język angielski 2
33.12:15
14:00
WI-1- 310 lab
S1_IC_L_21 B
Magdalena Kieruzel dr
Zarządzanie projektami
34.12:15
14:00
WI-1- 001 lab
Er+_lato_1 sem
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Ruby programming language
35.12:15
14:00
WI-1- 001 lab
Er+_lato_2 sem
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Ruby programming language
36.12:15
14:00
WI-1- 317 lab
S1_IC_L_11 A
Agnieszka Konys dr inż.
Podstawy algorytmizacji i programowania
37.12:15
14:00
WI-1- 011 pro
S1_IC_P_20 C
Jacek Król mgr inż.
Projektowanie usług informatycznych
38.12:15
14:00
WI-1- 215 wyk
S1_I_W_12
Tomasz Lipczyński dr inż.
Ochrona praw autorskich
39.12:15
14:00
WI-1- 316 lab
S2_I_L_14
Małgorzata Machowska-Szewczyk dr
Analiza danych i eksperyment badawczy
40.12:15
14:00
WI-1- 010 lab
BP2_L_32 A_PG2
Agnieszka Olejnik-Krugły dr inż.
Projektowanie grafiki II
41.12:15
14:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_113 B
Marek Pałkowski dr inż.
Podstawy programowania
42.12:15
14:00
WI-1- 003 lab
S1_IC_L_20 B
Marcin Pietrzykowski mgr inż.
Metody sztucznej inteligencji
43.12:15
14:00
WI-1- 300 lab
lato_S2_I_L_14
Marcin Pluciński dr inż.
Metody sztucznej inteligencji
44.12:15
14:00
WI-1- 304 lab
S1_IC_L_11 B
Maciej Roszkowski dr inż.
Systemy operacyjne
45.12:15
14:00
WI-1- 309 lab
S2_I_L_16
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Zastosowanie metod matematycznych
46.12:15
14:00
WI-1- 315 lab
S1_IC_L_21 A
Przemysław Różewski dr hab.inż.
Zarządzanie wiedzą
47.12:15
14:00
WI-1- 302 lab
BP6_L_36 A_PZM
Wojciech Sałabun mgr inż.
Praktyczne zastosowania metod sztucznej
48.12:15
14:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_113 A
Krzysztof Siedlecki dr inż.
Podstawy programowania
49.12:15
14:00
WI-1- 206 lek
WI/s.4/Wol/l
Dominik Wolski mgr
Język angielski 2

WI1, WTOREK, 2018-04-24, godz: 14:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
50.14:15
16:00
WI-1- 200 lek
WI/S1/I/s.6/Go
Jacek Gosk mgr
Język angielski 4
51.14:15
16:00
WI-1- 003 pro
BP6_P_36 A_pro
Jarosław Jankowski dr hab.inż.
Inżynierski projekt zespołowy - KPiUC
52.14:15
16:00
WI-1- 317 lab
S1_IC_L_12 A
Agnieszka Konys dr inż.
Podstawy algorytmizacji i programowania
53.14:15
16:00
WI-1- 316 lab
S2_I_L_16
Małgorzata Machowska-Szewczyk dr
Analiza danych i eksperyment badawczy
54.14:15
16:00
WI-1- 010 pro
BP2_P_32 A_PG2
Agnieszka Olejnik-Krugły dr inż.
Projektowanie grafiki II
55.14:15
16:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_120 B
Marek Pałkowski dr inż.
Podstawy programowania
56.14:15
16:00
WI-1- 300 lab
S1_IC_L_11 B
Marcin Prys mgr inż.
Inżynieria systemów informatycznych I
57.14:15
16:00
WI-1- 128 aud
S1_I_A_123
Jan Rodziewicz-Bielewicz mgr inż.
Matematyka dyskretna
58.14:15
16:00
WI-1- 304 lab
S1_IC_L_12 B
Maciej Roszkowski dr inż.
Systemy operacyjne
59.14:15
16:00
WI-1- 215 wyk
S1_IC_W_2
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Projektowanie usług informatycznych
60.14:15
16:00
WI-1- 302 lab
S1_I_L_113 A
Wojciech Sałabun mgr inż.
Inżynierskie pakiety oprogramowania
61.14:15
16:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_120 A
Krzysztof Siedlecki dr inż.
Podstawy programowania
62.14:15
16:00
WI-1- 206 lek
WI/S1/I/s.6/Wo
Dominik Wolski mgr
Język angielski 4

WI1, WTOREK, 2018-04-24, godz: 16:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
63.16:15
18:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_123 B
Tomasz Klimek dr inż.
Podstawy programowania
64.16:15
18:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_222 B
Krzysztof Kraska dr inż.
Systemy operacyjne II
65.16:15
18:00
WI-1- 303 pro
S1_I_P_210 B
Krzysztof Siedlecki dr inż.
Inżynieria oprogramowania
66.16:15
18:00
WI-1- 307 lab
S1_I_L_123 A
Kamil Twarogal mgr inż.
Podstawy programowania
67.16:15
18:00
WI-1- 215 wyk
BP1_W_31_Java
Tomasz Wierciński dr inż.
Programowanie w języku Java

WI1, WTOREK, 2018-04-24, godz: 18:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
68.18:15
20:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_122 A
Tomasz Klimek dr inż.
Podstawy programowania
69.18:15
20:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_210 A
Krzysztof Kraska dr inż.
Systemy operacyjne II
70.18:15
20:00
WI-1- 303 pro
S1_I_P_223 A
Krzysztof Siedlecki dr inż.
Inżynieria oprogramowania
71.18:15
20:00
WI-1- 308 lab
BP1_L_31 C_Jav
Tomasz Wierciński dr inż.
Programowanie w języku Java
72.18:15
20:00
WI-1- 309 pro
S1_IC_P_20 A
Adam Żywotko mgr inż.
Projektowanie usług informatycznych