e-Dziekanat

Kontrast:   Czcionka:
Piątek, 22 września 2017 • imieniny: Maurycego, Tomasza

Konferencje

Email Drukuj PDF Google+ Twitter Facebook

Konferencja Naukowa Reprogramowalne Układy Cyfrowe

RUC jest konferencją o zasięgu ogólnopolskim i ugruntowanej już tradycji organizowaną corocznie od roku 1998. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia teoretyczne oraz implementacyjne dotyczące budowania systemów cyfrowych wykorzystujących reprogramowalne tablice logiczne. Podstawowe wyodrębnione grupy tematyczne dotyczą modelowania poziomu systemu, syntezy logicznej oraz zagadnień sprzętowych. Istotna część przedstawianych prac odnosi się także do sprzętowego przyspieszania obliczeń oraz innych, specyficznych przykładów aplikacyjnych.

Oficjalna strona: RUC - Reprogramowalne Układy Cyfrowe

 

Konferencja Advanced Computer Systems

Konferencja Advanced Computer Systems jest konferencją o zasięgu światowym i ustalonej już renomie w środowisku nauk informatycznych. Konferencja ta organizowana jest przez Wydział Informatyki już od trzynastu lat i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem naukowców ze wszystkich kontynentów. Konferencja swoim zakresem obejmuje cztery najistotniejsze problemy współczesnej informatyki: sztuczna inteligencję, inżynierie oprogramowania, technologie biometryczne oraz metody ochrony informacji oraz sieci teleinformatycznych. Celem konferencji ACS jest przedstawienie podstawowych, twórczych i nowych trendów w dziedzinie informatyki oraz jej zastosowań we wszelkich innych dziedzinach nauk.

Oficjalna strona: ACS - Advanced Computer System

 

Konferencja SoftSec

Inżynieria oprogramowania oraz technologie zabezpieczeń systemów i produktów informatycznych odgrywają obecnie istotną rolę w wiarygodnym, harmonijnym i efektywnym przepływie informacji pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi, administracyjnymi, finansowymi i naukowo-badawczymi. Z tego powodu głównym obszarem zainteresowań Konferencji są przede wszystkim wzajemne relacje pomiędzy metodami projektowania oprogramowania a dostępnymi lub nowymi mechanizmami zabezpieczeń.

Oficjalna strona: SoftSec - Inżynieria Oprogramowania i Zabezpieczeń Systemów Informacyjnych

 

Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki

Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników NaukiKrajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki jest cykliczną konferencją poświęconą teoretycznym i praktycznym aspektom zastosowań informatyki i elektroniki.
Do roku 2012 Konferencja organizowana była przez Naukowe Koło Studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki "Omega" działające na Politechnice Koszalińskiej. W roku 2013 współorganizatorem Konferencji był Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie, który w 2014 roku stał się głównym organizatorem.
Konferencja jest miejscem wymiany doświadczeń studentów i pracowników z różnych ośrodków naukowych w Polsce.  Zakres tematyczny konferencji obejmuje podstawowe działy współczesnej informatyki i teleinformatyki.
Atutem Konferencji jest przyjazna atmosfera zarówno w trakcie obrad jak i podczas imprez kuluarowych.

Oficjalna strona:  http://kks.wi.zut.edu.pl/

Konferencja DevCrowd

Konferencja DevCrowd (dawniej pod nazwą java4people) organizowana jest od roku 2008, skierowana jest do użytkowników języka Java oraz technologii z nim powiązanych.  Wysłuchać na niej można wysokiej klasy specjalistów, posiadających duże doświadczenie i wiedzę,  chętnie dzielących się nimi zgodnie z hasłem konferencji "Dziel się wiedzą, dziel się pasją".
Celem konferencji jest propagowanie dobrych technik programowania w języku Java oraz poszerzania wiedzy z jej zakresu i technologii powiązanych. Wstęp jest darmowy dzięki współpracy ze szczecińskimi, i nie tylko, firmami sektora IT. Organizatorem konferencji jest Szczecińska Java User Group (JUG).
Oficjalna strona: http://devcrowd.pl/."

 

Ryzyko Przedsięwzięć Informatycznych

Głównym celem postawionym przed konferencją jest stworzenie forum do wymiany myśli o sukcesach odnoszonych na polu zarządzania ryzykiem przedsięwzięć informatycznych. Zarówno cel, jak i tematyka poruszana podczas obrad podyktowana została nieustającym postępem technologii informacyjnych, sprzyjającym implementacji nowych rozwiązań oraz transferowi wiedzy z sektora naukowego do informatyki stosowanej.

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany myśli o istocie sukcesu przedsięwziąć informatycznych oraz skupienie sie na trzech podstawowych składowych sukcesu, a mianowicie projektach, finansach oraz ludziach.

Oficjalna strona: RPI - Ryzyko Przedsięwzięć Informatycznych

 

9th IFAC Workshop on Intelligent Manufacturing Systems

The progress of computers and computing technology over the last decades has simplified significantly the collecting, storage and processing of data about key processes in manufacturing, business and economics. Improving integration raises manufacturing quality, quickens response to the market, and lowers unit costs. Using computers to integrate manufacture involve planning and linking a variety of operating and management systems together to support decision making in complex systems such as extended enterprises and financial markets. So, both producers and customers are embracing new computational methods and tools for advanced modeling, analysis and decision making.

Special attention will be paid to concurrent consideration of technological and control problems. The workshop will bring together wide range of specialists from academia, R&D firms and industry in order to discuss and exchange experience in the field of theory and application of knowledge engineering based decision support systems. In this context the workshop will focus on techniques and technologies standing behind of decision engineering methods aimed at real life applications.

Oficjalna strona: IMS Intelligent Manufacturing Systems

 

Conference on Production System Design, Supply Chain Management and Logistics 2002

The conference makes its focus on a wide of industrial applications of computer science and control theory taking into account Supply Chain paradigm, which is a pivotal idea to increase the productivity of modern production systems.

Oficjalna strona: SCM - Production System Design, Supply Chain Management and Logistics

 

EFPE - European Forum o­n Electronic Signature

CMCS'97 - The First International Conference on Computer's Methods In Control Systems 1997

PRIA'95 - Third International Conference On Pattern Recognition And Information Analysis 1995

 

stat=51156