Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności dla kandydata

Test na kierunek studiów: Informatyka 
odbędzie się 13.08.2020 r. (czwartek)
o godzinie 12:00
w sali 10 lub 11 w budynku WI 2

WYDZIAŁ INFORMATYKI
ul. Żołnierska 52
71-210 Szczecin

 1. Na wizytę przyjdź bez osoby towarzyszącej.
  Jeśli Twoja sytuacja wymaga obecności opiekuna lub innej osoby, przed wizytą prosimy uprzedzić o tym mailowo Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 2. Wraz z wymaganym kompletem dokumentów nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego oraz oryginałem świadectwa maturalnego w celu okazania komisji.
 3. Podczas wizyty miej założoną maseczkę i rękawiczki oraz zachowuj wymaganą odległość 2 m od innych osób.
 4. Po wejściu na wydział znajdziesz oznaczone stanowisko z płynem do dezynfekcji rąk, użyj go nawet jeśli masz założone rękawiczki jednorazowe.
 5. Strefa dla kandydatów znajduje się w holu wydziału, a stanowisko komisji rekrutacyjnej odgrodzone jest przesłoną ochronną umożliwiającą przekazanie dokumentów.
 6. Zalecane jest posiadanie własnego długopisu. W przypadku jego braku środki piśmiennicze będą udostępniane i po każdym użyciu będą dezynfekowane.
 7. W celu złożenia dokumentów na wydziale może przebywać jeden kandydat na stanowisko komisji.
  „Jeśli wchodząc zobaczysz, że przy stanowisku komisji rekrutacyjnej znajduje się już osoba, zaczekaj przed wejściem. Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznej odległości – 2 m od innych.”
 8. Interesanci, którzy przejawiają objawy chorobowe (np. katar, kaszel, itp.) nie będą obsługiwani.

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaprasza do podjęcia nauki na dwusemestralnym studia podyplomowe „Programowanie z elementami systemów wbudowanych". Ósma edycja rozpocznie się w październiku 2020. Studia te skierowane są do kręgu osób zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem umiejętności w zakresie programowania urządzeń i systemów wbudowanych. Oferta została stworzona w porozumieniu z przedsiębiorstwami branży IT aktywnie działającymi w województwie zachodniopomorskim. Zajęcia będą prowadzić wykładowcy Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz specjaliści z firm:

Studia te są unikalnym przykładem połączenia wiedzy i praktyki każdej ze stron. Całkowita odpłatność za 2 semestry zajęć wynosi 4800 zł, z możliwością płatności w ratach. Zajęcia będą prowadzone w systemie niestacjonarnym, w soboty i w niedziele w obiektach Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 49/52. Wszelkich dodatkowych informacji udziela pani Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 449 5667 lub pan Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 449 5642

W dniu 10.06.2020 r. rozpoczynamy nabór na VI edycję SP Programowanie komputerów.

Termin rekrutacji upływa 20.09.2020 r. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Studia podyplomowe Programowanie komputerów skierowane są do szerokiego kręgu osób zainteresowanych podstawami programowania. Z oferty mogą skorzystać zarówno osoby poszukujące zatrudnienia jak i aktywne zawodowo, które chciałyby spróbować swoich sił w dynamicznie rozwijającej się branży IT i przygotować do pracy w pożądanym obecnie zawodzie programisty. Jedynym warunkiem jaki stawiamy naszym kandydatom jest ukończenie studiów wyższych.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę Wydziału Informatyki, która szczególny nacisk kładzie na praktyczne nabywanie umiejętności. W miłej i twórczej atmosferze słuchacze będą mogli zapoznać się od podstaw z tajnikami programowania i tworzenia stron WWW.

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2020 roku, a zakończą w czerwcu 2021 roku i będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno lub dwudniowych zjazdów w weekendy (łącznie ok. 70h w semestrze). Podczas zjazdów słuchacze mają dostęp do specjalistycznych pracowni, laboratoriów i oprogramowania Wydziału Informatyki.

Całkowity koszt studiów wynosi 3.000 zł.

Zasady rekrutacji:

Wymagania stawiane kandydatom:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych, względnie potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu
 • podstawowa znajomość obsługi komputera - dostęp do komputera w domu lub pracy.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacyjnego oraz złożenie następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia za zgodność),
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu (w celu potwierdzenia za zgodność),
 • aktualne zdjęcie.

Nabór przewidziany jest na maksymalnie 36 osób. O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
Renata Zielińska (p.104 b)
z dopiskiem „Studia podyplomowe Programowanie komputerów”

Telefon kontaktowy: 91 449 56 63

Ważne:
Wysyłając dokumenty pocztą należy pamiętać, aby kserokopia dyplomu potwierdzona była notarialnie.

W przypadku składania dokumentów osobiście, należy mieć przy sobie oryginały dokumentów do potwierdzenia ich zgodności na miejscu.

W związku z procedurami wprowadzonymi na czas epidemii, przed wizytą na Wydziale Informatyki, kandydata prosi się o uprzedni kontakt telefoniczny pod nr 91 449 56 63 w celu potwierdzenia tej wizyty.

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Rejestracja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia odbywa się poprzez uczelniany Internetowy System Rekrutacji ZUT dostępny pod adresem:

https://rekrutacja.zut.edu.pl