Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021