Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

W dniu 14.01.2019 został uruchomiony Internetowy System Rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego 2018/2019.