Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Rejestracja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia odbywa się poprzez uczelniany Internetowy System Rekrutacji ZUT dostępny pod adresem:

https://rekrutacja.zut.edu.pl