Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

KANDYDAT ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA NA STUDIA
SKŁADA KOMPLET DOKUMENTÓW W SIEDZIBIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
ODPOWIEDNIEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW ZGODNIE Z TERMINAMI REKRUTACJI

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie

Kierunek i rodzaj studiów

Gdzie

Godziny przyjęć

Studia I  II stopnia stacjonarne
Informatyka

budynek WI-1 Żołnierska 49:

mgr inż. Joanna Rafalska (pok. 12),
tel. 091 449 56 60

mgr inż. Izabela Szymkowicz (pok. 12)

tel. 091 449 55 18

pon-pt.

10:00-14:00

Studia I II stopnia niestacjonarne

Informatyka

budynek WI-1 Żołnierska 49:

mgr Magdalena Wróblewska (pok. 106), 
tel. 091 449 56 08

mgr Agata Kostarelas (pok. 13)

tel. 091 449 55 03

 

pon-pt.

10:00-14:00