Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

WYKAZ KONKURSÓW MIĘDZYNARODOWYCH I OGÓLNOPOLSKICH, KTÓRYCH LAUREATOM PRZYZNAJE SIĘ PREFERENCJE W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

  • "PING" Potyczki Informatyczne Nowej Generacji" 

WYKAZ OLIMPIAD STOPNIA CENTRALNEGO,  KTÓRYCH LAUREATOM I FINALISTOM  PRZYZNAJE SIĘ PREFERENCJE W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

  • Olimpiada Astronomiczna
  • Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna "Euroelektra"
  • Olimpiada Fizyczna
  • Olimpiada Informatyczna
  • Olimpiada Innowacji Technicznych
  • Olimpiada Matematyczna
  • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
  • Olimpiada Wiedzy Technicznej
  • Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości