Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM  2018/2019

Studia I stopnia- stacjonarne

informatyka 350


Studia I stopnia - niestacjonarne

informatyka 120

Studia II stopnia- stacjonarne

informatyka 60

Studia II stopnia- niestacjonarne

informatyka 60