Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Terminy rekrutacji

1.REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE 

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji 

18.05.-08.09.2020 r. 

testy kwalifikacyjne 

10.09-11.09.2020 r. 

ogłoszenie wyników: testów kwalifikacyjnych, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia  

15.09.2020 r. 

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 

15.09.-22.09.2020 r. 

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia 

23.09.2020 r. 

ogłoszenie wyników rekrutacji 

30.09.2020 r. 

2. REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE 

1) W przypadku, gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji. 

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona na stronie internetowej Uczelni wprzypadku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia do 23.09.2020 r. 

2) W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji zgodnie z zasadami określonymi wuchwale nr78 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia izakończenia rekrutacji na studia w ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2020/2021 (zpóźn.zm.): 

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji 

do 01.10.2020 r. 

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 

do 02.10.2020 r. 

ogłoszenie wyników rekrutacji 

05.10.2020 r. 

 

 

1. REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE 

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji 

18.05.-13.09.2020 r. 

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

15.09.2020 r. 

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 

15.09.-22.09.2020 r. 

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia 

23.09.2020 r. 

ogłoszenie wyników rekrutacji  

30.09.2020 r. 

2.REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE 

1) W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji oraz rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów 

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona na stronie internetowej Uczelni w przypadku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia do 23.09.2020 r. 

2) W rekrutacji w drugim terminie oraz rekrutacji uzupełniającej przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 78 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021 (z późn. zm.): 

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji 

do 01.10.2020 r. 

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 

do 02.10.2020 r. 

ogłoszenie wyników rekrutacji 

05.10.2020 r. 

 

 

1. REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE 

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji 

18.05.-11.08.2020 r. 

testy kwalifikacyjne  

13.08.-14.08.2020 r. 

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych oraz ogłoszenie list 
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia  

18.08.2020 r. 

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 

19.08.-28.08.2020 r. 

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia 

02.09.2020 r. 

ogłoszenie wyników rekrutacji 

08.09.2020 r. 

2. REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE 

1) W przypadku, gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji. 

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona na stronie internetowej Uczelni w przypadku studiów stacjonarnych drugiego stopnia do 02.09.2020 r. 

2) W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR, zgodnie z zasadami określonymi wuchwale nr78 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT w Szczecinie na rok akademickim 2020/2021 (z późn.zm.): 

rejestracja w Internetowy Systemie Rekrutacji 

do 01.10.2020 r. 

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 

do 02.10.2020 r. 

ogłoszenie wyników rekrutacji  

05.10.2020 r. 

 

 I. REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE  
na kierunki studiów prowadzone w języku polskim 

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji  
na pozostałe kierunki studiów 

18.05.-16.08.2020 r. 

ogłoszenie list kandydatów: zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych 

18.08.2020 r. 

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 

19.08.-28.08.2020 r. 

ogłoszenie list kandydatów: przyjętych na studia,  
list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych 

02.09.2020 r. 

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych 

02.09.-07.09.2020 r. 

ogłoszenie wyników rekrutacji 

08.09.2020 r. 

II. REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE 

1) W przypadku, gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji oraz rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie nastudia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów. 

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona na stronie internetowej Uczelni w przypadku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia do 02.09.2020 r. 

2) W rekrutacji w drugim terminie oraz rekrutacji uzupełniającej przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, pouprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 78 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021 (z późn. zm.): 

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji 

do 01.10.2020 r. 

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 

do 02.10.2020 r. 

ogłoszenie wyników rekrutacji  

05.10.2020 r. 

 

W związku z przesunięciem terminów egzaminów maturalnych, harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia w ZUT w Szczecinie również ulegnie zmianie. Informacje na ten temat zostaną zamieszczone na stronach internetowych uczelni niezwłocznie po podjęciu stosownych decyzji.