Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Certyfikowany Administrator Microsoft Windows Server 2016

Studia podyplomowe „Certyfikowany Administrator Microsoft Windows Server 2016”

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie ogłasza nabór na studia podyplomowe „Certyfikowany Administrator Microsoft Windows Server 2016”. 

1. Grupa docelowa

Studia podyplomowe są skierowane do pracowników działów IT, administratorów serwerów, administratorów pracowni komputerowych, pracowników pomocy technicznej IT oraz wszystkich osób wiążących swoją karierę z administracją systemami komputerowymi.

2. Cel edukacyjny

Celem studiów podyplomowych jest nabycie wiedzy i umiejętności, w zakresie administracji Microsoft Windows Server 2016, w oparciu o zakres teoretyczny i praktyczny autoryzowanych szkoleń Microsoft: 20740, 20741, 20742 i 20744. 

3. Zajęcia praktyczne

Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje 4 oficjalne podręczniki Microsoft w języku angielskim do autoryzowanych szkoleń Microsoft. Podczas zajęć praktycznych każdy uczestnik pracuje samodzielnie na skonfigurowanym środowisku laboratoryjnym maszyn wirtualnych Hyper-V, wykonując scenariusze zadań praktycznych z podręcznika. W zajęciach praktycznych wykorzystywane jest środowisko maszyn wirtualnych na dyskach SSD NVMe. Zajęcia są prowadzone w języku polskim. 

4. Egzaminy certyfikacyjne Microsoft

Zagadnienia poruszane w toku studiów podyplomowych umożliwiają przygotowanie się do egzaminów certyfikacyjnych Microsoft: 70-740, 70-741, 70-742 i 70-744. Po zdaniu tych egzaminów, uzyskuje się tytuł „Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2016” oraz „Microsoft Certified Solutions Expert: Cloud Platform and Infrastructure”. Egzaminy można zdawać w dowolnym centrum egzaminacyjnym Pearson VUE lub zdalnie w domu / pracy (po spełnieniu określonych warunków). Uczestnicy studiów podyplomowych uzyskują zniżkę 55% ceny na egzaminy certyfikacyjne Microsoft. 

5. Licencje na oprogramowanie

Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje na czas studiów bezpłatne licencje na komercyjne oprogramowanie firm Microsoft i VMware oraz licencje Office 365 A1.

6. Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz 4 świadectwa ukończenia autoryzowanych szkoleń Microsoft.

7. Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają 2 semestry (160 godzin lekcyjnych). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Przyjęcie na studia podyplomowe jest uzależnione od kolejności złożenia kompletu dokumentów. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy zostaną zakończone w dniu 16.09.2019 r.

8. Wymagania stawiane kandydatom

  • Ukończone studia (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie).
  • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.
  • Doświadczenie w pracy i konfiguracji usług Windows Server 2008/2012, Windows 8/10.
  • Podstawowa znajomość: sprzętu serwerowego, technologii i architektury sieciowej, wirtualizacji Hyper-V, usług katalogowych Active Directory, Windows PowerShell.

9. Wymagane dokumenty

  • Formularz zgłoszenia na studia podyplomowe w systemie rekrutacji ZUT https://rekrutacja.zut.edu.pl
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kierownika studiów podyplomowych (oryginał do wglądu).
  • Aktualne zdjęcie dowodowe (1 szt).

10. Opłata

Całkowity koszt studiów podyplomowych wynosi 6600 zł. Możliwe jest rozłożenie płatności na 2 raty. Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych do 80% ceny.

11. Kontakt

Dr inż. Maciej Roszkowski – kierownik studiów podyplomowych, trener Microsoft i instruktor VMware IT Academy.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 732 999 333.
Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej https://maciejroszkowski.pl/.