Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

NCBR ogłosił dwunastą edycję konkursu w ramach Programu LIDER, skierowanego do młodych naukowców.

Celem konkursu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN.

Termin naboru wniosków: 18.01.2021 r. – 18.03.2021 r. (do godziny 16:15 w dniu zamknięcia naboru).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie NCBR
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-lider-xii/