Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS i PRELUDIUM. W ich dziewiętnastej edycji w sumie złożono aż 4.096 wniosków, z czego 595 zostało skierowanych do finansowania. Zgodnie z decyzją ekspertów, najwięcej projektów w konkursach OPUS 19 i PRELUDIUM 19 zrealizują przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych – finansowanie w łącznej kwocie ponad 174 mln zł otrzyma aż 213 z nich. Przedstawicielom nauk o życiu zostały przyznane 203 granty o wartości ponad 228 mln zł, z kolei w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce środki finansowe w wysokości niemal 85 mln zł otrzyma jej 179 reprezentantów.

Listy rankingowe można sprawdzić na stronie: https://ncn.gov.pl