Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

ZARZĄDZENIE NR 49 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad składania prac dyplomowych w okresie wprowadzonego w kraju stanu epidemii

icon zarz 49 2020 w sprawie skladania prac dyplomowych [1.3M]

Więcej informacji na stronie ZUT.