Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Badania lekarskie dotyczą tylko tych studentów, którzy nie posiadają ważnych badań oraz którym w roku akademickim 2018/2019 upływa termin ważności badania. Badania lekarskie studentów studiów stacjonarnych będą przeprowadzane od 22 listopada 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.

Studenci będą badani w Poradni Ogólnej ul. Bohaterów Warszawy 51 (tel. 91 449 45 34, 91 449 44 22) w wyznaczonych terminach – poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 8.00-14.00
wtorek w godz.: 10.00-13.00 oraz 13.30-18.00

Student zgłaszający się do przychodni powinien posiadać:

  • skierowanie na badania lekarskie wydane przez Dziekanat ze szczegółową charakterystyką stanowisk
  • dokument tożsamości,

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu studiów ZUT w Szczecinie, student zobowiązany do poddawania się badaniom lekarskim określonym przez Uczelnię.