Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

DLA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Jeśli w ostatnim czasie przebywałeś w rejonach występowania epidemii koronawirusa COVID-19 (aktualna lista krajów zagrożonych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-40-warszawa-4-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who/) lub miałeś kontakt z taką osobą. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

 1. W przypadku, gdy zaobserwowałeś u siebie poniższe objawy:
  - gorączka
  - kaszel
  - duszność i problemy z oddychaniem

bezzwłocznie powiadom o tym stację sanitarno­epidemiologiczną pod numerem telefonu: 668-332-486, lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych dostępna na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic.

 1. Jeżeli nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel) wykonując pracę lub naukę w domu. Oprócz stacji sanitarno-epidemiologicznej
  o kwarantannie poinformuj również Dziekana Wydziału lub przełożonego. Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
  W przypadku nieobecności na zajęciach lub w miejscu pracy z tego powodu konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia zgłoszenia tego przypadku w stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 2. W przypadku zaobserwowania przez wykładowcę niepokojących objawów u studenta, należy go bezzwłocznie skierować do lekarza, przypominając jednocześnie o konieczności przedłożenia w późniejszym terminie zwolnienia lekarskiego.
 3. Należy bezwzględnie zachowywać higienę zgodnie z umieszczonymi instrukcjami. Więcej informacji na stronie GIS.
 4. Zaleca się ograniczenie przez studentów aktywności społecznej (udział w imprezach masowych, kino, teatry, puby, siłownia itp.)

Informacje udzielane społeczności akademickiej ZUT:
Pracownicy
 – BIURO REKTORA ZUT
Studenci, doktoranci – DZIAŁ MOBILNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ ZUT