Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Zapraszamy studentów I i II stopnia (którym do zakończenia edukacji pozostało nie więcej niż 4 semestry nauki) do uczestnictwa w szkoleniu pt. "Praca w zespole i umiejętności komunikacyjne". Szkolenie realizowane będzie w trybie on-line w dniu 6 maja w godz. 12:00 – 15:00.

Szkolenie zorganizowane jest w ramach projektu "ZUT 2.0 - Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet" finansowanego ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegółowe informacje nt. szkolenia oraz zasady zapisów znaleźć można na stronie: https://www.zut.edu.pl/dps/aktualnosci/article/szkolenie-on-line-praca-w-zespole-i-umiejetnosci-komunikacyjne.html