Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk i Współpracy z Otoczeniem, dr inż. Anna Barcz, zaprasza w sprawie praktyk w środy w godz. 12:15 - 13:45 do pok. 28WI1, a także przed lub po zajęciach (wszystkie zgodnie z planem).

Dokumenty można składać również w Kancelarii Wydziału Informatyki, pok. 32 WI1, pon - pt w godz. 8:30-14:00.