Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Pełnomocnik dziekana ds. praktyk i współpracy z otoczeniem, dr inż. Anna Barcz, zaprasza w sprawie praktyk w poniedziałki w godz. 10:15 - 12:00, a także przed lub po zajęciach (wszystkie zgodnie z planem).

Dokumenty można składać również w Kancelarii Wydziału Informatyki, pok. 32 WI1, pon - pt w godz. 8:30-14:00.