Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Jarosław Kurek

W dniu 25 października 2019 odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej dra inż. Jarosława Kurka z Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie, pod przewodnictwem prof. Józefa Korbicza.

Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Uchwałą nr 127 z dnia 25 listopada 2019, po zapoznaniu się z opinią komisji habilitacyjnej, po analizie dorobku naukowego oraz nadesłanych recenzji, w głosowaniu tajnym nadał drowi inż. Jarosławowi Kurkowi stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

Tytuł osiągnięcia naukowego "Metody sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu zagadnień klasyfikacji w wybranych problemach diagnostycznych".

Serdecznie gratulujemy!