Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Tomasz Hyla

W dniu 11 grudnia 2019 odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej dra inż. Tomasza Hyli, pracownika Katedry Inżynierii Oprogramowania Wydziału Informatyki, pod przewodnictwem prof. Janusza Kacprzyka.

Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Uchwałą z dnia 18 grudnia 2019, po zapoznaniu się z opinią komisji habilitacyjnej, po analizie dorobku naukowego oraz nadesłanych recenzji, w głosowaniu tajnym nadał drowi inż. Tomaszowi Hyli stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

Tytuł osiągnięcia naukowego "Nowe metody zapewnienia bezpieczeństwa dokumentom elektronicznym".

Serdecznie gratulujemy!