Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Immatrykulacja 2022/2023

Dziekan i Kolegium Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, mają zaszczy zaprosić na Uroczystą Immatrykulację studentów pierwszego roku Wydziału Informatyki.

Uroczystość odbędzie się 3 października 2022 roku, o godzinie 13:00 w Audytorium im. Prof. Stanisława Skoczowskiego, przy ul. 26 kwietnia 10 w Szczecinie.

Szczegółowy program uroczystości:

  • Hymn Rzeczypospolitej Polskiej

  • Przemówienie Dziekana dr hab. inż. Jerzego Pejasia, prof. ZUT

  • Wystąpienie przedstawiciela Władz Rektorskich

  • Ślubowanie studentów

  • Hymn studencki Gaudeamus Igitur

  • Wystąpienie przedstawiciela społeczności studenckiej

  • Najlepsi studenci Wydziału Informatyki w roku akademickim 2021/2022

  • Wykład inauguracyjny „Świat oczami drona”, dr inż. Andrzej Łysko

  • Pieśń Gaude Mater Polonia

Zapraszamy