Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
IMMATRYKULACJA STUDENTÓW I ROKU

5 października 2018 roku, w gościnnych murach Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii, odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów studiów stacjonarnych Wydziału Informatyki.
Immatrykulację przeprowadził Dziekan Wydziału dr hab. inż. Jerzy Pejaś w obecności Prorektora ds. Kształcenia dr hab. Bożeny Śmiałkowskiej prof. nadzw.

Dziekan przedstawił obecnym informację na temat struktury, historii i osiągnięć Wydziału Informatyki oraz możliwości rozwoju studentów w okresie studiów.
Po wystąpieniu Dziekana z serdecznymi słowami do studentów zwróciła się Pani Rektor. Gratulując wyboru kierunków studiów życzyła studentom osiągnięcia sukcesów w nauce.

Po ceremonii immatrykulacji swoje słowa do studentów pierwszego roku skierowała przedstawicielka Sejmiku WI Samorządu Studentów Agata Nowalany.

Pan Dziekan wraz z Panią Rektor wręczyli studentowi Maciejowi Gabrysiowi (studia stacjonarne I stopnia na kierunku Informatyka) list gratulacyjny od Rektora za najlepszą średnią podczas studiów w roku akademickim 2017/2018.

Jednym z punktów programu było także wręczenie nagrody za najlepszy wynik z egzaminu maturalnego, którą ufundowała firma infinIT Codelab.
Nagrodę otrzymała Pani Julia Żółtańska, a wręczył ją Pan Jakub Borowczyk, Dyrektor Zarządzający infinIT Codelab.

Tradycją Wydziału Informatyki staje się zapraszanie przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw współpracujących z Wydziałem. W tym roku wykład inauguracyjny pt. „Smart studia– czyli co technologia i biznes mają wspólnego z mądrym studiowaniem” wygłosili Panowie Jakub Borowczyk oraz Daniel Klein z firmy infinIT Codelab.

W czasie uroczystości listy immatrykulacyjne odebrało 334 studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku informatyka oraz 31 studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunku informatyka.

Następnego dnia, 6 października 2018 roku, w budynku Wydziału Informatyki, odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów studiów niestacjonarnych oraz doktorantów.
Zgromadzeni wysłuchali wystąpienia Dziekana WI.

Ślubowanie studentów studiów niestacjonarnych przyjął dr inż. Piotr Piela, Prodziekan ds. Studenckich, a ślubowanie doktorantów przyjął dr hab. inż. Przemysław Klęsk prof. nadzw., Kierownik Studiów Doktoranckich.

Immatrykulację przeprowadził Dziekan Wydziału Informatyki dr hab. inż. Jerzy Pejaś. Listy immatrykulacyjne odebrało 110 studentów studiów niestacjonarnych I stopnia, 29 studentów studiów niestacjonarnych II stopnia oraz 10 doktorantów.