Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Nagroda Best Invited Session

Podczas 22. Międzynarodowej Konferencji "Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems" nagrodę Best Invited Session otrzymała sesja współprowadzona przez pracowników Wydziału Informatyki dra hab. inż. Jarosława Jankowskiego oraz dra inż. Wojciecha Sałabuna.

W czasie konferencji przeprowadzono 30 różnych sesji, wśród nich nagrodzoną "Symposium on Information Systems and Technologies for Management, Economy and Decision Making".

Konferencja odbyła się w Belgradzie w dniach 3-5 września 2018 roku.