Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Piotr Sulikowski - fot. MNiSW

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powołał dr. inż. Piotra Sulikowskiego na członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Adiunkt z Wydziału Informatyki ZUT oraz kierownik Szkoły Orłów ZUT dla wybitnie uzdolnionych studentów będzie piastował funkcję powierzoną przez wicepremiera przez najbliższe trzy lata.

Dr Sulikowski jest z wykształcenia informatykiem i ekonomistą. Studiował na Politechnice Szczecińskiej, Uniwersytecie Szczecińskim oraz Uniwersytecie Stanforda w USA. Od kilku lat specjalizuje się w analityce biznesowej i rozwiązaniach e-commerce. Działa w funduszach inwestycyjnych, jest ekspertem biznesowym i naukowo-technologicznym w projektach unijnych oraz rządowych, a także jednym z inicjatorów, mentorów i organizatorów ogólnopolskiego programu mentoringowego TopMinds Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i Top 500 Innovators.

Piotr Sulikowski był prezydenckim ekspertem w obszarze nowych technologii i innowacji w Kancelarii Prezydenta RP. Stażował w siedzibie głównej IBM Research w Nowym Jorku oraz Fraunhofer MOEZ w Lipsku, obecnie Fraunhofer Center for International Management and Knowledge Economy. Zajmował się także projektami IT w Komisji Europejskiej w Luksemburgu. Jest laureatem stypendiów, konkursów i programów krajowych oraz międzynarodowych, m.in. MENiS, SIMS, SAS Ambassadors, Toastmasters International i Primus Inter Pares Ekspert.

Powołanie do Rady NCBR Piotra Sulikowskiego to olbrzymi sukces młodego pokolenia naukowego z woj. zachodniopomorskiego. Od teraz dr Sulikowski wraz z innymi członkami Rady będzie podejmował bardzo ważne decyzje o kształtowaniu polityki innowacyjnej kraju. To ogromne wyróżnienie i duma dla całego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – powiedział prof. Krzysztof Pietrusewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni.

Rada NCBR jest reprezentacją środowisk naukowych oraz społeczno-gospodarczych i finansowych z całej Polski. Uzupełniają ją przedstawiciele dziesięciu ministerstw. Działa jako ciało doradcze i opiniotwórcze. Wypowiada się m.in. w sprawach proponowanych zadań badawczych i warunków konkursów NCBR. Posiada decydujący głos w zakresie ustanawiania składu zespołów ekspertów i rozporządzania majątkiem NCBR.

W kompetencjach Rady jest również podejmowanie decyzji w sprawie odwołań od rozstrzygnięć wyników konkursów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Pełni m.in. funkcję Instytucji Pośredniczącej w Programach Operacyjnych Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój i stanowi jedno z największych centrów wspierania innowacyjności w Polsce.